Puu on ratkaisu täydennysrakentamisen haasteisiin

Published: 25.9.2017 12:00

Kaupungistuminen luo yhä suurempaa kysyntää korkeille rakennuksille entistäkin tiheämmin rakennetuissa kaupungeissa. Kaupunkiympäristöjen asuttavuuteen voi vaikuttaa merkittävästi se, vastaavatko arkkitehdit ja rakennusliikkeet kysyntään uusiutumattomilla materiaaleilla vai innovatiivisilla hiilinegatiivisilla puutuotteilla.

Dachkiez, Village On The Roof​ by Sigurd Larsen

Puutuotteiden käyttö kaupunkirakentamisessa voi auttaa viranomaisia ja rakennuttajia saavuttamaan tiiviimmän kaupunkirakenteen. Samalla se pienentää ympäristöjalanjälkeä ja lievittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tutkimusten mukaan noin neljäsosa nykyisistä rakennuksista on tarpeeksi vahvoja kantamaan puurakenteisia lisäkerroksia.

Esimerkiksi pelkästään Saksan kaupungeissa on yli 100 miljoonaa neliömetriä hyödyntämätöntä pystysuuntaista tilaa. Puurakentaminen lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuna voi muuttaa täysin käsityksemme tiheistä kaupunkirakenteista, elämänlaadusta ja ympäristökysymyksistä.

Luja Kerto® LVL sopii erinomaisesti lisäkerrosrakentamiseen

Dear Landlord by Nile Greenberg​

Metsä Woodin vuonna 2016 järjestämässä City Above the City -kilpailussa osallistujilta pyydettiin ratkaisuja lisäkerrosten rakentamiseen olemassa oleviin kaupunkirakennuksiin.

”Olemassa olevien kattojen käyttäminen lisärakentamiseen tarkoittaa myös, että hyödynnämme jo käytössä olevaa aluetta. Tämä menetelmä tuo valtavia mahdollisuuksia rakentamisen tiivistämiseen Berliinissä niin, että kaupunki laajenee mahdollisimman vähän”, sanoo Sigurd Larsen , Berliinissä työskentelevä tanskalainen arkkitehti.

Luja Kerto® LVL sopii erinomaisesti lisäkerrosrakentamiseen

Luja Kerto® LVL sopii erinomaisesti lisäkerrosrakentamiseen. Elementtirakentaminen helpottaa arkkitehtejä ja rakennusyhtiöitä. Se mahdollistaa korkean esivalmistusasteen osana nopeaa työmaa-asennusta, jolloin lisäkerroksia on helppo kiinnittää olemassa oleviin rakenteisiin.

Puurakenteiden kierrätys on helppoa ja tehokasta

Betonista, teräksestä ja muista vastaavista materiaalista tehtyjen rakennusten purkaminen kuluttaa paljon energiaa, ja siinä syntyy merkittävä määrä jätettä. Massiivipuutuotteista tehdyt rakenteet on sen sijaan helppo kierrättää tehokkaasti, ja esimerkiksi Kerto LVL -tuotteisiin varastoitunut hiili säilyy niissä lähes ikuisesti.

Massiivipuurakenteiden kierrätys on helppoa ja tehokasta

Tuoreen tutkimuksen mukaan kaikista Isossa-Britanniassa puretuista asuinrakennuksista lähes puolet oli rakennettu 11–32 vuotta sitten, kun taas japanilaisen toimistorakennuksen keskimääräinen elinkaari on 23–41 vuotta.

Lue koko artikkeli "Urban building with mass timber"