Puurakentaminen torjuu ilmastonmuutosta hiiltä varastoimalla  

Puurakentaminen torjuu ilmastonmuutosta hiiltä varastoimalla

Trapping carbon with the power of the sun

Published: 16.2.2017 10:00

Rakennusala tuottaa lähes kolmanneksen maapallon vuosittaisista kasvihuone-päästöistä, joten sen vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on merkittävä. Puu on ainoa rakennusmateriaali, joka varastoi hiiltä. Puutuotteilla, kuten Kerto® LVL -tuotteilla, on hämmästyttävän pieni hiilijalanjälki.

Puutuotteet sitovat noin tonnin hiilidioksidia kuutiota kohti.Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on löydettävä uusia tapoja sitoa ilmakehässä olevaa hiiltä. Rakennusala voi näyttää suuntaa käyttämällä puupohjaisia rakennusmateriaaleja, jotka sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan. Puutuotteet sitovat noin tonnin hiilidioksidia kuutiota kohti.

”Puolet puun kuivamassasta on hiiltä. Puuhun sitoutuneena hiili on pois ilmakehästä, eikä siten ole mukana kiihdyttämässä kasvihuoneilmiötä”, kertoo arkkitehti ja Aalto-yliopiston tutkija Matti Kuittinen.

”Uusia rakennuksia suunniteltaessa tai vanhoja kunnostettaessa on tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyviä päästöjä”, jatkaa tohtori Frank Werner (Frank Werner Environment & Development).

Puutuotteita voidaan käyttää kaikissa rakennuksissa

Puutuotteita voidaan käyttää kaikissa rakennuksissa 

Puupohjaisia materiaaleja voidaan käyttää rakennuksen eri osissa sitomaan ilmakehässä olevaa hiiltä. Puutuotteita käyttämällä suunnittelijat ja rakentajat voivat merkittävästi vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä. Eniten hiiltä varastoituu puisiin ulkoseiniin, välipohjiin ja kattorakenteisiin.

Vertailtaessa kylmän ilmaston passiivitalojen runkoratkaisuja, käytettiin kahta rakennusmateriaalien yhdistelmää: puukuitueristeitä ja puurunkoa sekä EPS-eristeitä ja kevytbetonirunkoa.

”Rakennuksen vaipan energiatehokkuus oli kummassakin tapauksessa sama. Puuvaihtoehdon toteutuksesta aiheutui kuitenkin noin 40 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi puurunkoon varastoitunut ilmakehän hiilen määrä oli lähes nelinkertainen vaihtoehtoon nähden”, Kuittinen kommentoi.

Puu on ilmastoystävällistä koko elinkaarensa ajan – ja myös sen jälkeen

Puu on ilmastoystävällistä koko elinkaarensa ajan – ja myös sen jälkeen 

Koska rakennusten puuosiin voidaan varastoida suuria määriä hiiltä, on varmistettava, että hiilen varastointi on mahdollisimman pitkäaikaista. Rakennuksen pitkä käyttöikä edellyttää hyvää suunnittelua ja kunnossapitoa, sekä kosteussuojausta rakentamisen. Rakennuksen käytöstä poistettavia puuosia voidaan kierrättää muissa tuotteissa, jolloin niihin sitoutunut hiili pysyy poissa ilmakehästä. Kierrätyskertojen jälkeen puumateriaalia voidaan vielä käyttää bioenergian tuotannossa.

”Jos rakennukset keksittäisiin nyt uudelleen, uusiutuvat materiaalit olisivat avainroolissa. Aiempaa ilmastoystävällisemmän ja kestävämmän rakentamisen vallankumous on mahdollinen hyvin suunniteltujen, vihreiden rakennustuotteiden avulla. Loppu on kiinni suunnittelijoista ja rakentajista”, Werner toteaa.

Haluatko lisätietoja puusta hiilen varastoijana sekä kestävästä rakentamisesta?

Read the full article

Kuvat: http://databank.metsagroup.com/l/Wcvrqg9SzZMt 

Lisätietoja:

Henni Rousu, Marketing Manager, Metsä Wood, tel: +358 (0) 40 5548388, henni.rousu[at]metsagroup.com.