• Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Granplywood

    Spruce plywood
  • Björkplywood

    Birch plywood

Kerto LVL - laminated veneer lumber

Få alla fördelar från trä och all styrka från kompositmaterial

Kerto är en LVL-produkt (Laminated veneer lumber) som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto är otroligt stark och dimensionsstabil och det finns ingen risk för vridning eller böjning. Den får sin höga hållfasthet från det homogena limmade materialet.

Kerto är tillverkad av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop för att skapa en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar.

Kerto-produkter är CE-märkta och certifierade av det finska forskningsinstitutet VTT, nr 184/03.

Kerto-S balkar ger möjlighet till långa spann

En av de utmärkande egenskaperna med Kerto-S är att fibrerna löper
längs balken i alla lager. Den färdiga skivan är tvärkapad och sågas längs med fibrerna efter beställning. Kerto-S levereras normalt som raka balkar men kan även specialkapas och formas efter behov.

Kerto-S har utmärkta tekniska prestanda och är enkel att hantera. De grundläggande egenskaperna är styrka, dimensionell precision och stabilitet. Kerto-S är det bästa valet när balkar med långt spann och minimal nedböjning eftersträvas.

Läs mer på engelska

Kerto-Q stabiliserar konstruktioner

Kerto-Q är en lastbärande, förstyvande och dimensionellt stabil skiva som kan användas i de mest krävande konstruktioner. Kerto-Q kan användas i Kerto-Ripa-element som skapar högkvalitativa vägg- och takkonstruktioner. Det går att göra hål i väggarna för HVAC-utrustning utan att den lastbärande kapaciteten minskas avsevärt.

Kerto-Q är korslimmat Kerto. Det innebär att en femtedel av skikten limmas korsvis. Den här konstruktionen förbättrar den laterala böjstyrkan och gör skivan styvare, vilket förbättrar skjuvstyrkan när de används som balkar. Korslimmad faner reducerar fuktbaserade variationer över skivans bredd betydligt.

Läs mer på engelska

Kerto-T för formband

Kerto-T liknar Kerto-S men är tillverkad av lättare faner. Den är rak och dimensionellt stabil på liknande sätt som Kerto-S. Det gör att den passar perfekt för lastbärande och icke lastbärande konstruktioner i ytter- och innerväggar.

Med Kerto-T är det lätt att konstruera höga väggar som håller sig raka. Kerto-T går att använda med alla skivmaterial som är lätta att montera utan specialverktyg.

Kerto-T broschyr (PDF)

Läs mer på engelska