En öppen källa för att främja byggande i trä.

Open Source Wood

En öppen källa för att främja byggande i trä.

Ta del av initiativet!

Metsä Wood lanserar Open Source Wood

Ett banbrytande öppet innovationsprojekt för ökad tillväxt inom storskaligt träbyggande.

Published: 20/06/2017 11:00 AM
 
 

Metsä Woods initiativ Open Source Wood syftar till att arkitekter, designers och ingenjörer ska gå samman, dela innovationer och bidra med kunskaper om storskaligt, modulärt träbyggande. Open Source Wood Initiative

Genom att skapa en öppen innovationsplattform för modulärt träbyggande vill Metsä Wood ge den lokala träbyggbranschen globala kunskaper som underlättar samarbete och tillväxt.

Idag domineras byggbranschen av två material: stål och betong. Endast en bråkdel (5–10 %) av det globala byggandet i städer utgörs av trä, vilket delvis beror på att branschen är fragmenterad och lokal. Trä är dock ett optimalt material för byggande i städer eftersom det påskyndar byggprocessen, den låga vikten ger mer prisvärda konstruktioner och det är det mest miljövänliga byggmaterialet – som motverkar klimatförändringar genom koldioxidlagring.

Metsä Woods Executive Vice President, Esa Kaikkonen, förklarar: ”Kunskaper om modulär design och konstruktion i trä sprids inte i tillräcklig utsträckning, så byggande i trä förblir en nischverksamhet. Det finns gott om innovation, men den är svår att hitta, så Open Source Wood är vår lösning på detta. Vi tror att branschen kan växa avsevärt genom ett öppet samarbete”.

Inspirerat av öppen källkod

Initiativet hämtar inspiration från programvarubranschens ideologi om öppen källkod för att driva innovation framåt och även snabbare samt kunna nå marknaden på kortare tid.

Metsä Wood tar det första steget genom att dela sin immaterialrätt för modulära Kerto® LVL-träelement och göra dem tillgängliga för alla utan kostnad.

Metsä Wood delar ut pris på 30 000 euro

Metsä Wood delar ut pris på 30 000 euro 

Metsä Wood kommer dessutom att belöna innovation inom modulär elementdesign genom att under 2017 erbjuda 30 000 euro i prispengar till exceptionella konstruktioner som använder Kerto LVL som en del av innovationen.
 
År 2050 beräknas ungefär 70 % av jordens befolkning att bo i tätbebyggda områden. Det innebär att vi behöver bostadsutrymme för miljarder människor. Samtidigt står städer för upp till 70 % av de totala utsläppen av växthusgaser och vi behöver motverka klimatförändringarna. Ett sätt att motverka klimatförändringarna på är att göra byggandet mer hållbart, vilket går när man bygger i trä på global skala.

Erik Karsh, Equilibrium ConsultingEric Karsh, ingenjör på Vancouverbaserade Equilibrium Consulting, tillägger: ”Vi behöver utmana våra byggnadssätt i grunden. Tekniken med att bygga i trä utvecklas idag så snabbt att kunskapsspridningen ofta är flaskhalsen. De av oss som besitter expertkunskaper har ett ansvar att sprida dessa, och det snabbaste sättet är med öppna källor som främjar kunnande och innovation från världens alla hörn. Metsä Wood lanserar därför det här initiativet och det första steget är att ge bort kunskap och immaterialrätt för prefabricerade element, vilket möjliggör systematisk kreativitet och effektivitet inom byggande”.

Open Source Wood bygger vidare på Metsä Woods projekt Plan B, som startades 2015 som en ambitiös blåkopia för att utforska möjligheten att använda trä för byggande i städer.

Läs mer om Open Source Wood och hur du kan delta: 

www.opensourcewood.com

Gå med i initiativet.

Kontakt: opensourcewood@metsagroup.com

Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/fnnmZpzcR7j-

För mer information kontakta:
Henni Rousu, Kommunikationschef, Metsä Wood,
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu[at]metsagroup.com

PR förfrågningar, kontakta:
Björn Mogensen, Mogensen.info, Tel. +46 708 184298, bjorn.mogensen[at]mogensen.info

www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2016 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.

Join the Open Source Wood initiative