Prefabricerade Kerto LVL-element i samarbete med Dupac

Published: 19/07/2017 12:00 PM

Metsä Wood arbetar mot att skapa ett ekosystem för träbyggande baserat på de förädlade Kerto® LVL-produkterna i Europa. Dupac är en belgisk tillverkare av prefabricerade träelement och är ett av partnerföretagen som producerar Kerto-Ripa element.

Tack vare samarbetet med Metsä Wood har Dupac cvba nyligen nått en ny milstolpe i dess korta historia och kan nu erbjuda CE-certifierade Kerto-Ripa® element för tak och golv på den belgiska marknaden. Registreringen innebär specifikt att de kan möta efterfrågan på flervåningskonstruktioner.

CE-certifiering ger nya möjligheter

Designsystem med Kerto-Ripa LVL element är en innovation från Metsä Wood som möjliggör lång spännvidd utan bärande mellanväggar eller pelare. Det baseras på Metsä Woods Kerto LVL träskivor (laminated veneer lumber), som är mycket formstabila. Den finska tillverkaren utvecklade produktionen av  dessa element med en definierad träkoppling och användningen av dessa element gav nya alternativ i träbyggande med spännvidder på upp till 24 meter.

Dupac manufactures CE-marked Kerto LVL Ripa elements

Interna och externa kvalitetskontroller ser till att de Keto-Ripa LVL element som Dupac tillverkar har de egenskaper som definieras i European Technical Assessment (ETA). CE-certifieringen från SKH-institutet innebär att det har bekräftats.

Marc Cuyvers, Dupac”För oss är den nya enheten för certifierad produktion av Kerto-Ripa LVL-element en milstolpe. Nu kan vi etableras som Metsä Woods partner på den belgiska marknaden samt inom den tekniskt utmanande konstruktionen av flervåningshus, storskalig kommersiell konstruktion och till och med fastighetsbyggande”, säger Dupacs verkställande direktör Marc Cuyvers.

”Vi anser att partnerskapet med Metsä Wood ger oss en bra position och känner tillförsikt inför framtiden. Vi har den enda CE-certifierade produktionsanläggningen av Kerto-Ripa i Belgien med potential på marknadsområdena för bostäder, skolor, simhallar och sportanläggningar, kontor samt andra kommersiella och offentliga byggnader”, lägger Cuyvers till.

Metsä Woods initiativ Open Source Wood

Metsä Wood lanserade nyligen initiativet Open Source Wood som uppmanar arkitekter, designers och ingenjörer ska gå samman, dela innovationer och bidra med kunskaper om storskaligt, modulärt träbyggande.

Genom att skapa innovationsplattformen Open Source Wood för modulärt träbyggande vill Metsä Wood ge den lokala träbyggbranschen globala kunskaper som underlättar samarbete och tillväxt.

Metsä Wood tar det första steget genom att dela sin immaterialrätt för modulära Kerto® LVL-träelement (laminated veneer lumber) och göra dem tillgängliga för alla utan kostnad.