SI-modular wood framing system

SI-Modul: Hållbart system för byggnation med lättbalkar av trä

Published: 24/05/2017 12:00 AM
 
 

Arkitekten Hans-Ludwig Stell från Münster i Tyskland har utvecklat ett sofistikerat modulsystem för en- och tvåplanshus. SI-Modul är ett enkelt, snabbt och självförklarande system för konstruktion i trä, baserat på Metsä Woods lättbalk Finnjoist®.

Hans-Ludwig Stell, managing partner på Stellinnovation GmbH, ombads utveckla en hustyp för biståndsprojekt som skulle vara så enkel som möjlig att montera. SI-Modul-systemet gör att husen kan byggas i trä helt utan skruvar genom att sammankopplade förankringspunkter används vid monteringen.

Lättbalksmodulerna får stöd av Kerto® LVL

 Hållbart system för byggnation med lättbalkar av trä 

”Jag fick arkitektonisk inspiration från stålkonstruktion”, minns arkitekten, ”men vårt arkitektteam uteslöt dock stålkonstruktioner i just den här tillämpningen. Lättbalkar i trä från Metsä Wood visade sig vara en lämplig lösning.”

Lättbalkarna i trä har en liknande konstruktion som I-profiler i stål: OSB-livet i mitten separerar de övre och nedre flänsarna som löper parallellt med varandra. De senare är tillverkade av Kerto-S med god hållfasthet i ett enda stycke och klarar ett enormt tryck och permanent belastning. Finnjoist® lättbalk av trä är en mycket mångsidig byggprodukt som har alla egenskaper som krävs för den här hustypen.

Hans-Ludwig Stell vidareutvecklade sedan hustypen ytterligare för att leva upp till dagens europeiska standarder, exempelvis den tyska energisparförordningen EnEV.

Fixerat mönster underlätt

 Hållbart system för byggnation med lättbalkar av trä 

SI-Modul-systemet baseras på ett fixerat mönster. Avstånden är exakt en meter. Fem fack, d.v.s. fem meter, utgör maxbredden medan konstruktionen kan ha valfri längd. För vissa tillämpningar, bland annat gipsade ytor, går det att halvera den fria spännvidden genom att infoga en mellanliggande regel i systemet.

Tack vare deras goda lastkapacitet används Metsä Woods lättbalkar för väggar, golv och tak. Lättbalkarna fästs i horisontella skenor som förankras i golvbjälklaget.

När väggarna uppförs syns de tvärgående balkarna. Balkarna och skenorna, samt förankringar och förstärkningar, tillverkas av lastbärande och stabiliserande Kerto-Q eller formstabila Kerto-S. De enskilda komponenterna sammanfogas av sig själv med hjälp av förankringar med hög precision.

Eftersom lättbalkarna är så formstabila och exakt frästa uppstår inga monteringsproblem och konstruktionen blir mycket stabil. Det krävs endast en hammare för monteringen.

”Det sägs ofta att trä rör på sig, men så är verkligen inte fallet här!” Så sammanfattar Hans-Ludwig Stell läget.

 

 Hållbart system för byggnation med lättbalkar av trä
 

Läs mer om SI-modul byggsystem i trä.

Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/Gfh6ghhtKGWg

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Kommunikationsdirektör, Metsä Wood, tel. +358 40 554 8388, henni.rousu[at]metsagroup.com

www.si-modular.net