Anvendelse af træelementer giver hurtigere indtjening

Præfabrikation hjælper os med at overholde tidsplaner

Published: 10-06-2016 09:30

Den gennemsnitlige produktivitet for produktionsvirksomheder er steget støt siden 1990’erne, mens produktiviteten for byggefirmaer er stagneret eller endog faldet. Hurtigere byggeprojekter betyder hurtigere indtjening, hvorved der spares tid og penge. Det er de vigtigste incitamenter til øget brug af præfabrikation.

Sammenlignet med produktionsvirksomheder kæmper byggebranchen stadig med dårlig lønsomhed. Ifølge McKinsey* er produktiviteten pt. 1,7 gang større i produktionsvirksomheder. De næste 15 år bliver afgørende, da man regner med, at arealet af byområder bliver tredoblet mellem 2000 og 2030, og i 2050 vil næsten 70 % af befolkningen bo i byområder.

Anvendelse af træelementer giver hurtigere indtjening 

“Byggefirmaer opererer typisk med små margener, så relativt små reduktioner i omkostningerne kan have en betragtelig positiv indvirkning. Anvendelse af præfabrikerede elementer kan være en måde at reducere byggeomkostningerne på uden at gå på kompromis med kvaliteten. Afhængig af investeringens størrelse vil forskellige grader af præfabrikation kunne betale sig, også selvom prisen kan være højere end at bygge på byggepladsen”, siger  Matti Kuittinen, arkitekt og forsker ved Aalto Universitet.

Folk i byggebranchen: Præfabrikation hjælper os med at overholde tidsplaner

Byggeprojekter bliver ofte forsinkede. Når forsinkelser på byggeprojekter sammenlignes med budgetoverskridelserne, spiller tid en meget større rolle for lønsomheden i et projekt. Ifølge folk inden for byggebranchen, der er  blevet interviewet af McGraw-Hill Construction**, havde næsten 70 % af de projekter, der benyttede præfabrikerede produkter, kortere tidsplaner, og 65 % havde lavere budgetter.

“Udnyttelse af alle muligheder for at reducere overproduktion, transport, fejlretning og ventetid bidrager til at sænke byggeomkostningerne. Lean Construction gennem modularitet er en mulighed for at opfylde fremtidens behov i den globale byggebranche”, siger Juha Toimela, Vice President med ansvar for bygge- og projektudviklingsfirmaet SRV’s forretninger i Finland.

Hvordan kan præfabrikation øge produktiviteten?

Det gavner byggefirmaernes økonomi at bruge byggemoduler af træ. I Sverige gav lean-metoden til styring af fabrikker, der fremstiller præfabrikerede huse, en forbedring i produktiviteten fra 10 % helt op til 230 %. Affaldsgenerering, udledning af drivhusgasser og krav mod byggefirmaet i løbet af byggeprocessen sænker produktiviteten i byggebranchen. Ifølge folk i byggebranchen blev der i næsten 80 % af de projekter, hvor der blev benyttet præfabrikerede produkter, frembragt mindre affald.

“Vi skal fokusere mere på hastigheden i processen uden at gå på kompromis med kvaliteten. Kortere byggetid og simplere udformning giver hurtigere indtjening, men det er også en mulighed for samtidig at imødekomme de stærkt stigende behov for bymæssig bebyggelse og krav om bæredygtighed”, bemærker Juha Toimela. 

Modularitet forbedrer samleprocessen – og sparer tid og penge

Det største potentiale til reduktion af byggeomkostninger og forbedring af byggetid og kvalitet på samme tid ligger måske i smarte genveje i byggeprocessen. Modularitet og standardiserede oplysninger forbedrer samleprocessen. Metsä Woods Kerto® LVL præfabrikerede tag- og gulvelementer er baseret på konceptet om hurtig opstilling af tag eller gulv vha. præfabrikerede produkter. Risikoen for ulykker og efterfølgende forsinkelser på byggepladsen kan undgås ved samling af præfabrikerede elementer. Præfabrikation kan også være en hurtig og robust løsning ved midlertidig beskyttelse mod vejrliget.

Hurtige facts

  • Der er brug for lean-metoder i byggeriet: I 2050 bor næsten 70 % af befolkningen i byområder.
  • Tid er penge: Næsten 70 % af de projekter, der benyttede præfabrikerede produkter, havde kortere tidsplaner, og 65 % havde lavere budgetter.
  • Mindre affald: Næsten 80 % af de projekter, der benyttede præfabrikerede produkter, frembragte mindre affald.
  • Hurtig og robust beskyttelse mod vejrliget: Metsä Woods Kerto® LVL tagelementer kan samles til et areal på op til 1.500 m2 på en enkelt dag.

 

Mere information om, hvordan brugen af præfabrikerede elementer kan forbedre byggeprocessen og reducere omkostningerne: Fast revenue

* S. Changali, A. Mohammad and M. van Nieuwland, “The construction productivity imperative,”McKinsey&Company, 2015
** McGraw Hill Construction, “Prefabrication and Modularization - Increasing Productivity in the ConstructionIndustry,” McGraw Hill Construction, Bedford, 2011

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte:

Henni Rousu, Marketing Manager, Metsä Wood, mobil: +358 (0) 40 5548388, henni.rousu[at]metsagroup.com.