Straagaarden bygger pa det baeredygtige

Straagaarden bygger på det bæredygtige

Published: 29-10-2015 00:00

​Byggeeksperimentet Straagaarden gør klar til 2020-bygningsreglementerne og en mere bæredygtig fremtid med et helhedsorienteret boligprojekt, der anvender naturens egne ressourcer.


Ved Gilleleje i Nordsjælland finder man byggeeksperimentet Straagaarden - et bæredygtigt boligbyggeri, der vil eksperimentere sig til nye fællesskaber og tydeliggøre behovet for forandringer.

Bag byggeriet står tidligere den tidligere direktør i medicinalindustrien Erik Pfeiffer, der med projektet ønsker at sætte fokus på behovet for at gentænke bygningsregulativer, så de i højere grad tilgodeser den bæredygtige omstilling og nye vækstinitiativer i byggebranchen.

”Det er i dag ikke muligt at bygge 100 % bæredygtigt og samtidig opnå byggemiljøcertificeringen ‘Nul-energihus’ på grund af en alt for fraktioneret tankegang i byggesektoren, der i bedste fald bremser innovationen og i værste fald umuliggør nye initiativer. Vi forsøger med Straagaarden at sætte denne problematik på dagsordenen og samle viden, mens vi bygger på løsningen,” fortæller bygherre Erik Pfeiffer.


Bæredygtighed kræver vedvarende materialer


Det er et bevidst valg i videst muligt omfang at anvende naturens egne råmaterialer til byggeriet af Straagaarden. Kun sådan kommer man fri af de industrielle dogmer, der blev bygget op i starten af århundredet, og som vi stadig betaler for ikke at være kommet videre fra. Straagaarden handler nemlig ikke kun om bæredygtigt byggeri – det handler i lige så høj grad om at turde prøve noget nyt og gå hele vejen, også hvis der opstår udfordringer undervejs.

”Hvis der ikke er nogen, der tør udfordre den eksisterende virkelighed, er der alt for stor risiko for, at vi bliver hængende i  uhensigtsmæssige strukturer, og det har vi ikke råd til, hverken miljømæssigt eller finansielt. Det er sund fornuft at søge løsninger med naturens egne byggematerialer. Det giver et bedre indeklima, og er godt for både pengepungen og vores klode Vi skal ikke forveksle det, vi plejer at gøre med det, der er naturligt. Vi skal turde tænke i alternative baner og tro på fremtiden,” fortæller Erik Pfeiffer.

Det samme gør sig gældende hos hovedleverandøren til de bærende trækonstruktioner, Metsä Wood. Her tænker man i de samme baner som på Straagaarden, både i forhold til bæredygtighed og besværlige regulativer.

”Verden går mod mere bæredygtighed, det går bare meget langsomt på grund af rigide bygningsregulativer og traditionel tankegang, både i det politiske system og i branchen. Derfor er det glædeligt, når nogen tager skeen i egen hånd og viser vejen,” fortæller Metsä Woods danske Country Manager, Lau Larsen.

Med Straagaarden og ønsket om at opføre en helt almindelig bolig, som vi kender dem bedst fra danske villakvarterer, men som nul-energihus og med halmvægge, stod Erik Pfeiffer over for en anden og meget konkret udfordring. De bærende stålkonstruktioner, som vi i Danmark har fået for vane at benytte i næsten alle typer byggerier, skulle erstattes med træ med den samme bæreevne.

”Jeg kontaktede Metsä Wood her i Danmark, hvor man producerer de Bo Flex Kerto® LVL rammer, der nu anvendes i Straagaarden-byggeriet. I Finland, hvor Metsä Wood er baseret, har man en helt anden lang tradition for at arbejde med træ i byggeriet med fokus på at levere fleksible løsninger til bygherren. Derfor var det naturligt for os at vælge Kerto® LVL rammer, som er en produktserie fokuseret på bærende konstruktioner i byggeri", siger Erik Pfeiffer.


Fastlåst i fortidens dogmer


Byggebranchen har ændret sig gevaldigt over de seneste 100 år. Det er f.eks. de færreste, der ved, at det i dag er muligt at opføre en skyskraber i træ. Men det er også gået ud over boligbyggerier som Straagaarden, der er blevet så tynget af industriens regulativer, at mulighederne reelt er meget få. Det er ifølge Lau Larsen en skam.

”Byggebranchen har på det nærmeste sejret sig selv ihjel, og vi skal nu turde vende det hele lidt på hovedet for at komme tilbage på sporet. Vi er blevet så dygtige til at bygge på én bestemt måde, at vi har glemt at udnytte de forskelle i materialernes egenskaber, der gør os i stand til at komme videre,” fortæller Lau Larsen fra Matsä Wood Danmark.

Hos Lau Larsen og Metsä Wood arbejder man hele tiden for at synliggøre træs byggeegenskaber og træ som bæredygtigt alternativ til traditionelle byggematerialer som stål og cement.