Bæredygtige byggematerialer fremstillet ved brug af 100 % bioenergi

Bæredygtige byggematerialer fremstillet ved brug af 100 % bioenergi

Published: 03-05-2016 00:00

Verdens forbrug af energi bliver ved med at stige. Byggebranchen forbruger en betydelig del af den globale energi – og en stor del af den går til fremstilling af byggematerialer. På Metsä Woods fabrik i Lohja i Finland fremstiller man Kerto® LVL (lamineret finertømmer) på en måde, så der rent faktisk genereres mere bioenergi, end der forbruges i processen. Den resterende bioenergi forbruges af byen omkring fabrikken.

100% bioenergy 

Multimedia press release

Når det drejer sig om energieffektivitet inden for byggeriet, har der hidtil været fokus på den energi, der kræves til bygningens drift. "Vi skal evaluere bygningers netto-energibalance over hele deres levetid og fokusere på produktionen af materialerne, som er den mest energi-intensive fase", siger Matti Kuittinen, arkitekt og forsker på Aalto University.

Fabrikken er mere end 100 % selvforsynende med energi

Metsä Wood-fabrikken i Lohja er et fremragende eksempel på produktion af både byggematerialer og bioenergi. Først bruges så meget af træet som muligt til Kerto LVL. En del af savsmuldet og savspånerne, der frembringes under forarbejdningen af træet, bruges til pulp, og resten til produktion af bioenergi. Der er opført et biovarmeværk ved siden af fabrikken for at kunne udnytte al den energi, der produceres. Den varmeenergi, der produceres i værket, dækker fabrikken, og den overskydende varme sendes til den omkringliggende by. Det gør Lohja Kerto LVL-fabrikken 100 % selvforsynende med energi. Den varme, der produceres til fjernvarme, kompenserer for købet af elektricitet, der skal bruges til fabrikkens drift.

Opvarmning af en by som biprodukt

Den overskydende varme fra produktionen af Kerto LVL sælges som fjernvarme til byen Lohja. "Det lokale biovarmeværk er en vigtig støtte, når vi skal nå vores ambitiøse CO2-mål," siger borgmesteren i Lohja, Mika Sivula. Lohja er en del af Finlands nationale plan for at reducere udledningen af drivhusgasser med 80 % i 2030. "Takket være biovarmeværket har vi nået vores første milepæl: 15 % reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2016", siger Mika Sivula. Værket dækker 80 % af Lohjas varmeforbrug.

Bæredygtige bygninger kræver bæredygtighed i fremstillingen af materialer

Fokus på at forbedre effektiviteten skal flyttes fra den energi, der bruges til driften af bygningen, til fremstillingen af byggematerialer – den mest energi-intensive fase i en bygnings levetid. Det europæiske direktiv om bygningers energimæssige ydeevne  (EPBD) kræver, at alle nye bygninger næsten er i energiklasse nul i 2020. Nul-energi-bygninger er imidlertid ikke nok ifølge arkitekt Matti Kuittinen. "Der bruges 50 gange mere energi til at fremstille byggematerialerne, end der går til at drive bygningen i et år. Da fremstillingen af konstruerede træprodukter rent faktisk giver et overskud af energi, er implikationerne åbenlyse: Træ skal benyttes alle steder, hvor det er muligt", fortæller han.

Læs mere om Metsa Woods bæredygtige byggematerialer fremstillet ved brug af 100 % bioenergi.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte:

Henni Rousu, Marketing Manager, Metsä Wood, mobil: +358 (0) 40 5548388, henni.rousu[at]metsagroup.com.

Ebbe Kristensen, MANNOV A/S
m: +45 2965 0884 I p: +45 7027 7500
EK[at]mannov.dk

Metsä Wood

Metsä Wood leverer konkurrencedygtige og miljøvenlige træprodukter til byggeriet, industrien og distributionspartnere. Vi fremstiller produkter af nordisk træ, et bæredygtigt råmateriale af førsteklasses kvalitet. I 2015 havde vi en omsætning på EUR 0,9 milliarder, og vi har mere end 2.000 medarbejdere. Metsä Wood er en del af Metsä Group.