Urban Adaptation

Urban Adaptation Winners

Close

Covid-19 vaktsineerimine Metsä Woodi Pärnu tehases

Metsä Woodi Pärnu tehases toimus 21.05.2021 Covid-19 massvaktsineerimine, millest said osa võtta kõik töötajad, kes selleks soovi avaldasid. Vaktsineerimine sai teoks koostöös ravispaaga Tervis, mis on juba ligi 50 aastat oma klientide tervise eest hoolt kandnud. Spaa professionaalne meditsiinipersonal teeb Pärnu piirkonnas massvaktsineerimisi koostöös riikliku meditsiinisüsteemiga.

“Ettevõttes kohapeal vaktsineerimise võimalus on väga uus ning tehase meeskond on taolise võimaluse eest väga tänulik. Tänaseks on kokku vaktsineeritud ligikaudu 40% meie töötajatest ja et töötervishoid ja -ohutus on Metsä Woodi jaoks väga olulised, loob kasvav vaktsineeritute arv tugevama turvatunde kõigile,” sõnas juhtimis- ja personalidirektor Merite Liidemaa-Pärn. 

Close

Estonia project
Keskkonna hoidmine ja jätkusuutlikkus on Metsä Groupi ja Metsä Woodi ühed olulised alustalad. 2020 aastal viidi Metsä Wood Eesti AS Pärnu kasevineeritehas läbi koostöös Balti Keskkonnafoorumiga projekt, millega vähendati kemikaalide käitlemisest tulenevat keskkonnamõju. Projekt baseerus LIFE Fit For REACH, Nr. LIFE14ENV/LV000174 projektil „Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel“.

Projekti käigus vahetati ära kasevineeritehase liimiköögi liimitünni mikserid ning asendati need efektiivsematega. Selle tulemusena ei setti enam kõvendi tünnide põhja vaid seguneb vaiguga ning ohtlikke jäätmeid tekib oluliselt vähem. 


Close

Uus Euroopa LVL-i käsiraamat on esimene põhjalik ülevaade LVL-i toodete omadustest ja kasutusviisidest. Selle koostamise ja avaldamisega tegeles puidutöötlemistööstus. Käsiraamatu näol on tegemist ulatusliku infoallikaga projekteerijatele, inseneridele ja ehitajatele.

LVL-i käsiraamat avaldati 26. septembril 2019 seoses Helsingis toimunud konverentsiga Forum Wood Building Nordic. LVL-i käsiraamat on saadaval aadressil: LVL handbook

Soome Puidutöötlemistööstuse Föderatsioon ja Saksa Studiengemeinschaft Holzleimbau avaldasid hiljuti LVL-i tootjate nimel ühise tehnilise infolehe, kus täpsustatakse LVL-i tugevusklasse, tolerantse ja täiendavaid projekteerimisnorme. LVL-i käsiraamatu arvutused põhinevad sellel infolehel.

Tehniline infoleht on saadaval veebilehel https://puutuoteteollisuus.fi/images/pdf/LVL_bulletin_eng.pdf

Close

​Metsä Wood Eesti

P.O. Box 50
FI-02020 Metsä
Finland
Tel. +358 104 605

Contact persons:


Nordic Timber
Ville Valio
Tel. +358 40 532 1554
Email: ville.valio[at]metsagroup.com

Kerto LVL
Kari Kemppainen
Tel. +358 50 593 0733
Email: kari.kemppainen[at]metsagroup.com 

Plywood
Ismo Ranne
Tel. +358104650380
Email: ismo.ranne[at]metsagroup.com

Puittooted

  • Kerto LVL

  • Kasevineer

  • Kuusevineer

Close

Kerto LVL

Close

Kasevineer

Close

Kuusevineer

Tule tööle

 

 

Tule tööle!

This is Metsä Wood