Sulje

Puuta ja betonia yhdistävä hybridiseinäelementti edistää vähähiilisempää rakentamista

Hybridirakentaminen tarjoaa rakennusliikkeille ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon, jota voidaan käyttää muuttamatta nykyisiä rakennustapoja. Metsä Wood on suunnitellut kumppaniensa kanssa betonielementtivalmistajille soveltuvan hybridiseinäelementin, jossa yhdistetään betonia ja Kerto® LVL:ää. Elementtejä käytetään ensimmäistä kertaa Metsä Fibren Rauman sahan rakennushankkeessa. 

Ympäristöystävällisempiä ratkaisuja tarvitaan kipeästi, koska rakennussektori aiheuttaa 30 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Hybridiseinäelementeillä voidaan helposti korvata tavanomaiset kerrosrakenteiset betoniseinäelementit eli sandwichelementit, joita Pohjoismaissa käytetään paljon kerrostaloissa.  
Sulje

Decisions.city -digitaalinen palvelu antaa kaupunkilaisille tietoa kestävästä kaupunkirakentamisesta

Decisions city hero

Kiihtyvä kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Kaupungit tuottavat yli 70 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä - kaupunkien tekemillä päätöksillä on siis valtava vaikutus ihmisiin ja maapalloon. Yleensä kaupunkilaiset eivät ole mukana päättämässä kaupunkien rakennusmateriaaleista, muun muassa tästä syystä betonia ja terästä käytetään eniten rakentamisessa.

Architectural Democracy, Metsä Wood ja Accenture Interactive haluavat auttaa sekä kansalaisia että päätöksentekijöitä vauhdittamaan kestävämpää kaupunkirakentamista. Digitaalinen työkalu nimeltä Decisions.city kehitettiin, jotta nykyinen jäykkä kaupunkirakentamisen prosessi saataisiin avoimemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. 

Decisions.city on digitaalinen verkkoalusta, jossa kuka tahansa voi leikitellä eri rakennusmateriaaleilla, kuten puulla, betonilla ja teräksellä, saada niistä tietoa ja nähdä, mikä vaikutus valinnoilla on ajan kuluessa. ”Decisions.city on vuorovaikutteinen palvelu, jolla  ihmiset voivat oppia ja ymmärtää, miten heidän kaupunkinsa voi kehittyä tulevaisuudessa”, sanoo Elliot White, arkkitehti ja johtava palvelumuotoilija Accenture Interactivella. 
Sulje

Puurakenteinen Metsä-paviljonki

Metsä Pavliljonki

Metsä Group ja Business Finland ovat toteuttaneet yhteistyössä puurakenteisen Metsä-paviljongin. Paviljonki on rakennettu Suomen suurlähetystön tontille Tokion keskustaan, ja sitä käytetään tapahtumapaikkana suurlähetystön erilaisissa tapaamissa ja Business Finlandin tapahtumissa. Se myös isännöi Suomen joukkuetta vuoden 2021 olympialaisissa ja paralympialaisissa.

Paviljonki on esimerkki persoonallisen arkkitehtuurin toteuttamisesta teollisesti valmistettuja puuelementtejä hyödyntäen. Paviljongin on suunnitellut maailmalla tunnettu suomalainen arkkitehti Pekka Helin Arkkitehtitoimisto Helin & Co:sta.

Raaka-aine paviljonkiin tulee punkaharjulaisen Jukka Heikkosen metsässä kasvaneista kuusista.

Metsä-paviljongin rakennesuunnittelusta on vastannut A-Insinöörit Suunnittelu, projektipäällikkönään Lasse Hietanen.  Päätavoitteena oli luoda ainutlaatuinen rakennus käyttämällä mahdollisimman vähän eri tuotedimensioita, jotta Kerto LVL:n tuotanto olisi mahdollisimman tehokasta. 

Metsä Paviljongin puuelementit valmistettiin Timberpointin tehtaalla Loviisassa -elementtien valmistajan osallistuminen suunnitteluun alusta asti teki tuotannosta sujuvaa .Marko Suonpää, yksi Timberpoint-elementtitehtaan omistajista painottaa, että Metsä-paviljongin kaltaiset hankkeet tuovat toimialan ammattilaisille erinomaisen mahdollisuuden osaamisen jakamiseen.

Metsä-paviljongin rakentaminen oli nopeaa; kantavien puurakenteiden ja elementtien pystytys vei vain 11 päivää. Työmaalla puurakenteiden pystytystä seurasi japanilainen arkkitehti Atsushi Ueda. "Paviljonki valmistui nopeasti,, ja se voidaan helpostii voidaan purkaa ja pystyttää uuteen kohteeseen. Yksinkertaisten liitosten ansiosta purkaminen tulee olemaan helppoa”, kertoo Ueda.

Sulje

Open Source Wood kokoaa rakennesuunnittelun työkalut yhteen paikkaan

Open Source Wood tarjoaa innovaatioita ja ideoita sekä kaikille avoimen elementti- ja moduulisuunnitelmista koostuvan kirjaston. Nyt Open Source Wood tarjoaa myös helpon pääsyn rakennelaskelmatyökaluihin.


Sulje

Puuelementit nopeuttavat rakentamista ja vähentävät kuljetuskustannuksia

Maailman kaupunki-infrastruktuurit muuttuvat merkittävällä tavalla seuraavien vuosikymmenten aikana. Kevyiden puuelementtien kuljetus ja käsittely työmaalla on edullisempaa ja energiatehokkaampaa kuin raskaammista materiaaleista valmistettujen rakennusosien. Kerto LVL ja muut puutuotteet antavat rakennusteollisuudelle mahdollisuuden nopeampaan, kevyempään ja ympäristöystävällisempään rakentamiseen.

Sulje

Urban Adaptation -kilpailun voittajatöistä löytyy ideoita joustavaan ja vastuulliseen kaupunkirakentamiseen

Span tables

Uudet mitoitustaulukot on laadittu massiivisten levyrakenteisten seinien, lattioiden ja kattojen esimitoitusta varten. Rakenneratkaisut pohjautuvat Kerto® LVL Q-paneelituotteisiin. Aiemmin julkaistut mitoitustaulukot soveltuvat palkki- ja rankarakenteiden mitoitukseen. Uusien mitoitustaulukoiden lanseeraus alkaa porrastetusti – ensimmäiseksi julkaistiin kantavien seinärakenteiden mitoitustaulukot.

’’Kerto LVL -tuotteiden valmiit mitoitustaulukot tukevat suunnittelijoiden ja rakentajien työtä. Ne tehostavat suunnittelua ja auttavat rakenteiden optimoinnissa. Tällaisille suunnittelua helpottaville ratkaisuille on paljon kysyntää maailmanlaajuisesti’’, teknisen asiakaspalvelun päällikkö Janne Heikkilä selittää.


Puutuotteet

  • Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Koivuvaneri

  • Havuvaneri

  • Sahatavara

    Nordic premium timber

Tämä on  Metsä Wood

Verkko-oppimisympäristö  Timber Academy