Innovative hybrid sandwich wall element

Innovatiivinen
hybridi-sandwich-elementti

Lue lisääSulje

Uusi ympäristöystävällisempi hybridi-sandwich-elementti yhdistää betonin ja puun

Installation of hybrid sandwich wall element

Hybridirakentaminen tarjoaa rakennusalan yrityksille ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon muuttamatta kuitenkaan nykyisiä rakennustapoja. Metsä Wood on suunnitellut yhdessä kumppaniensa kanssa hybridi-sandwich-seinäelementin, joka uudistaa elementtirakentamista. Innovaatiossa yhdistyvät betoni ja Kerto® LVL (viilupuu). 
 
Hybridielementin keveys on osoittautunut eduksi Rauman sahan rakennustöissä, missä elementtejä käytettiin ensimmäistä kertaa. 

”Kokeilemme mielellämme uusia ja innovatiivisia ratkaisuja kumppaneidemme kanssa. Hybridielementtien käyttö Rauman sahan rakennusprojektissa on hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä. Hybridielementtejä käyttämällä voimme vähentää merkittävästi betonin määrää ja elementit ovat myös kevyempiä verrattuna tyypillisiin betoniseinäelementteihin”, Skanskan tuottavuudesta ja laadusta vastaava johtaja Ilkka Romo sanoo.
Sulje

Kevyet puuelementit edistävät ympäristöystävällistä rakentamista

Flens-byggelement-installation

Rakennusalan kestävän kehityksen tavoitteita voidaan edistää käyttämällä rakentamisessa enemmän puuta. Puu on ainoa uusiutuva rakennusmateriaali, joka myös varastoi hiiltä. Rakennusteollisuudessa pääasiallisina rakennusmateriaaleina ovat edelleen betoni ja teräs, jotka ovat ilmaston kannalta haitallisia materiaalien merkittävien kasvihuonekaasupäästöjen takia.

Vuonna 2008 perustettu ruotsalainen elementtivalmistaja Flens Byggelement toimittaa puuelementtejä Skandinaviaan. Puuelementit valmistetaan tehtaassa, joka sijaitsee Flenissä noin 100 kilometriä Tukholmasta lounaaseen. Flens Byggelementin projektipäällikön Rickard Brännmanin mukaan on monia syitä, miksi rakennusteollisuuden pitäisi käyttää enemmän puuta.

Sulje

Metsä Group suunnittelee uuden 200 miljoonan euron Kerto® LVL -tehtaan rakentamista Äänekoskelle

​Metsä Groupiin kuluva Metsä Wood suunnittelee uuden Kerto® LVL -tehtaan rakentamista Äänekosken laajentuvalle tehdasalueelleen. Varsinainen investointipäätös edellyttää alueen asemakaavoituksen valmistumista. Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. 

Vaiheittain vuosien 2022-2026 aikana rakennettavan tehtaan vuotuinen Kerto LVL -tuotantokapasiteetti olisi noin 150 000 kuutiota. Uuden tehtaan myötä Metsä Groupin Kerto LVL -tuotantokapasiteetti kasvaisi noin 50 prosentilla.

Uuden tehtaan suorat työllisyysvaikutukset olisivat noin 140 uutta työpaikkaa. Tämän lisäksi uusi tehdas lisäisi noin 200 henkilötyövuotta suoraan arvoketjuunsa.

Sulje

Open Source Wood kokoaa rakennesuunnittelun työkalut yhteen paikkaan

Open Source Wood tarjoaa innovaatioita ja ideoita sekä kaikille avoimen elementti- ja moduulisuunnitelmista koostuvan kirjaston. Nyt Open Source Wood tarjoaa myös helpon pääsyn rakennelaskelmatyökaluihin.


Sulje

Nopea, urbaani puurakentaminen on ilmastotietoinen valinta

Bjorman-blog-contentdrawer

Ihmiset ympäri maailman muuttavat kaupunkeihin ja se lisää rakentamisen tarvetta kaupungeissa sekä niiden lähiympäristöissä. Tila on kortilla, joten on rakennettava joko ahtaille tonteille tai olemassa olevien rakennusten päälle. Esimerkiksi Bonnissa, Saksassa, asuinrakennusten käyttämä maa-ala on 6,6 miljoonaa neliömetriä. Tälle alueelle rakennetuista rakennuksista noin 27 prosenttiin voitaisiin rakentaa lisäkerroksia. Tämä tarkoittaa 20 000 uutta asuntoa.

Puurakentaminen on ratkaisu, kun halutaan lisätä uusia asuinkerroksia vanhoihin asuintaloihin, ja kun tontit ovat vähissä. Jussi Björman kertoo blogissa kevyen ja ympäristöystävällisen Kerto® LVL:n hyödyistä rakentamisessa.

Sulje

Urban Adaptation -kilpailun voittajatöistä löytyy ideoita joustavaan ja vastuulliseen kaupunkirakentamiseen

Span tables

Uudet mitoitustaulukot on laadittu massiivisten levyrakenteisten seinien, lattioiden ja kattojen esimitoitusta varten. Rakenneratkaisut pohjautuvat Kerto® LVL Q-paneelituotteisiin. Aiemmin julkaistut mitoitustaulukot soveltuvat palkki- ja rankarakenteiden mitoitukseen. Uusien mitoitustaulukoiden lanseeraus alkaa porrastetusti – ensimmäiseksi julkaistiin kantavien seinärakenteiden mitoitustaulukot.

’’Kerto LVL -tuotteiden valmiit mitoitustaulukot tukevat suunnittelijoiden ja rakentajien työtä. Ne tehostavat suunnittelua ja auttavat rakenteiden optimoinnissa. Tällaisille suunnittelua helpottaville ratkaisuille on paljon kysyntää maailmanlaajuisesti’’, teknisen asiakaspalvelun päällikkö Janne Heikkilä selittää.


Puutuotteet

  • Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Koivuvaneri

  • Havuvaneri

  • Sahatavara

    Nordic premium timber

Tämä on  Metsä Wood