Nopea, urbaani puurakentaminen on ilmastotietoinen valinta

Puurakentaminen on ratkaisu, kun halutaan lisätä uusia asuinkerroksia vanhoihin asuintaloihin, ja kun tontit ovat vähissä. Jussi Björman kertoo kevyen ja ympäristöystävällisen Kerto®  LVL:n hyödyistä rakentamisessa.  

Ihmiset ympäri maailman muuttavat kaupunkeihin ja se lisää rakentamisen tarvetta kaupungeissa sekä niiden lähiympäristöissä. Tila on kortilla, joten on rakennettava joko ahtaille tonteille tai olemassa olevien rakennusten päälle. Esimerkiksi Bonnissa, Saksassa, asuinrakennusten käyttämä maa-ala on 6,6 miljoonaa neliömetriä. Tälle alueelle rakennetuista rakennuksista noin 27 prosenttiin voitaisiin rakentaa lisäkerroksia. Tämä tarkoittaa 20 000 uutta asuntoa.  

Meidän tulee lisätä ymmärrystä puun käyttämisestä rakentamisessa

Metsä Groupin Urban Carbon -projekti pyrkii lisäämään ymmärrystä modernista kaupunkielämisestä ja -rakentamisesta. Yksi modernin rakentamisen ratkaisu on hybridirakentaminen, joka vastaa ekologisen, nopean ja kevyen rakentamisen kasvaviin tarpeisiin. 

Puu on tällä hetkellä ainoa uusiutuva rakennusmateriaali, jota voidaan hyödyntää suuressa mittakaavassa rakentamiseen. Esimerkiksi yhden 1 400m2 puukerrostalon tarvitsema metsä kasvaa takasin hieman vajaassa neljässä minuutissa. Yleisesti rakentamisessa käytetyt betoni ja teräs eivät uusiudu, vaan niiden uusiokäyttö- ja kierrätysratkaisut ovat tulevaisuudessa erittäin tärkeitä.


Kerto LVL on nopea, kevyt ja ympäristöystävällinen

Lisäkerrosrakentamisessa tarvitaan kevyitä, kestäviä ja paloturvallisia rakennusmateriaaleja. Kerto LVL -elementit painavat noin viidenneksen betonin verrattuna, ja kerrannaisliimatut rakenteet lisäävät lujuutta jo luonnostaan vahvaan puumateriaaliin. 

Rakennuksen elementtien valmistaminen tehtaissa ja niiden kuljettaminen suoraan työmaalle nopeuttaa rakentamista ja varmistaa budjetissa pysymisen. Keveitä Kerto LVL elementtejä voidaan kuljettaa suurempi määrä yhdellä kuljetuskerralla. Tämä tekee logistiikan optimoinnin helpommaksi ja tietenkin myös kuljetuksen päästöt pienenevät. Komponentteja on kevyttä ja helppoa liikutella myös kaupunkien keskustojen vilkkailla rakennustyömailla.  

Kerto LVL:n valmistaminen ja käyttö on ympäristöystävällistä. Se valmistetaan tehtaissa, jotka hyödyntävät uusiutuvaa energiaa, ja puuraaka-aine pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Se, mikä ei päädy Kerto LVL:n materiaaliksi, päätyy hakkeena sellutehtaalle tai uusiutuvan energian raaka-aineeksi. 


Metsän käyttö on Suomessa kestävällä pohjalla

Puut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja näin ollen toimivat isona hiilinieluna. Puutuotteet, mukaan lukien Kerto LVL, toimivat tärkeinä hiilivarastoina tuotteen elinkaaren ajan. Jokainen puu, joka päätyy rakennustuotteisiin, sitoo hiiltä ja mahdollistaa metsien uudistamisen - uusien hiilinielujen muodostumisen. Yhden kaadetun puun tilalle istutetaan neljä uutta puuntainta. Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin käytetään. 

Voimme hyvällä metsänhoidolla vaikuttaa siihen, miten Metsät kasvavat ja miten paljon ne pystyvät sitomaan hiiltä. Tänä vuonna metsänomistajat hankkivat Suomessa kauttamme yli 35 miljoonaa tainta. 


Kerto LVL:n avulla kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Tulevaisuuden rakentamisen pitää minimoida sekä käytön että rakentamisen aikaiset hiilidioksidipäästöt. On siis erittäin tärkeää käyttää materiaaleja, jotka mahdollistavat uusiutuvan tulevaisuuden. Kerto LVL:n käyttäminen on yksi tapa toteuttaa kaupunkien lisärakentamista ja samalla varastoida hiiltä rakennuksiin koko rakennuksen käyttöiäksi.

​Rakentamisen liiketoiminnan kehitysjohtaja, Metsä Wood 


Jussi Björman on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2010. Valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt rakennesuunnittelijana korjaus- ja vientiprojekteissa. Metsä Woodissa Björman on työskennellyt vuodesta 2011 alkaen. 

Nykyisin hän toimii liiketoiminnan kehitysjohtajana vastuullaan on globaali liiketoiminnan kehitys rakennusteollisuuteen sekä tekninen asiakaspalvelu. Hän n erikoistunut projektin hallintaan sekä Kerto® LVL (viilupuu) tuotteisiin. 


Lisää artikkeleita