Esa Kaikkonen - Suomalaisten ei pidä hukata puun kansainväalistä megatrendiä

Esa Kaikkonen - Suomalaisten ei pidä hukata puun kansainväalistä megatrendiä

Published: 19.11.2015 0:00

Puutuoteteollisuuden hallituksen uuden puheenjohtajan Esa Kaikkosen mielestä puurakentamisen tekninen läpimurto laajamittaisessa teollisessa rakentamisessa tekninen läpimurto on tapahtunut, mutta kaupallinen läpimurto odottaa vielä. - Meillä on paljon vahvoja referenssejä, joiden pohjalta voimme sanoa, että rakentamisen nopeus, keveys ja laatu ovat parantuneet ja toteutuneet.

Esa-Kaikkonen-Espoo.jpgPuutuotealan edunvalvonnasta vastaavan uuden Puutuoteteollisuus ry:n ykkösmiehen Kaikkosen tavoitteena on löytää alan toimijoiden kesken yhteinen ääni alan edunvalvontaan. - Meillä pitää olla yksi puutuoteteollisuuden ääni ja tekemisen fokus edistämään biomateriaalien käyttöä kotimaassa ja EU:ssa.

- Vaikka eri yhtiöillä on erilaiset strategiat, puun hyvää kansainvälistä megatrendiä ei kannata nyt hukata, muistuttaa Kaikkonen. Me emme heitä kiviä muiden toimialojen ikkunoihin vaan haluamme viedä omaa hyvää viestiämme eteenpäin. Rakentamisessa tarvitaan kaikkia materiaaleja ja siksi haemme yhteistyötä muiden materiaalien kanssa.

Metsä Group -yhtiön puuliiketoiminnan toimialajohtajana työskentelevän Kaikkosen mukaan  toimialalle on olennaista kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja olla ketterä sekä joustava toimittaja. - Olemme kehittäneet rakentamiseen nopeuteen, keveyteen ja vihreyteen perustuvia tuotteita, joilla on näiden ominaisuuksien ansiosta vahva kilpailukyky.

Puutuoteala on tullut pysyvästi rakentamiseen


Rakennuttajat ovat toivoneet puutuoteteollisuudelta valmiita ratkaisuja laajamittaiseen teolliseen rakentamiseen. Kaikkonen ottaa kopin vastaan ja vastaa, ettei puurakentaminen ole teknisesti enää mitään pilottirakentamista. - Olemme kyenneet näyttämään, että puu pärjää perinteisten materiaalien rinnalla ja kykenemme toimittamaan rakentamiseen teollisia ratkaisuja kilpailukykyisesti jo nyt uudisrakentamisen lisäksi myös lisäkerros- ja korjausrakentamiseen.

- Seuraava askel on toimivien ratkaisujen kehitystyön jatkaminen siten, että voimme osoittaa teollisen puurakentamisen toimivuuden rakentamisen tuotteina. Puurakentamisen vahvuuksia ovat sen teolliseen esivalmistukseen perustuva kuiva rakentaminen, nopeus, keveys ja vihreys. Meidän tehtävä on jatkaa tuotteistamista ja standardisointia niin, että tuotteet ovat toimivia rakentajille niiden kulloisessakin käyttökohteessa.

Kaikkonen muistuttaa, että puutuoteala on sitoutunut puutuotteiden kehitystyöhön pitkäjänteisesti, eikä ole vain piipahtamassa rakentamisen markkinoilla. - Puutuoteteollisuudelta odotetaan nyt näyttöjä. Tähän tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä ja lisää osaamista vahvistavaa koulutusta. Ei puurakentamisen kasvu saa hyytyä osaamisen puutteeseen. Arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden ja rakentajien koulutukseen tarvitaan lisää teollisen puurakentamisen hallintaa.

Palomääräysten uudistamista jatkettava


Kaikkonen pitää alan suurimpina haasteina ennakkoluuloja ja asenteita, joita edelleen esiintyy puurakentamisessa. - Nyt tarvitaan toimia, jotta asenteet muuttuvat ja rakennuttajat uskaltavat käyttää teollisesti ja teknisesti kehittyneitä puurakentamisen ratkaisuja.

Ennakkoluuloja on Kaikkosen mukaan esiintynyt erityisesti puukerrostalojen akustiikkaan ja paloturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, jotka on kyetty ratkaisemaan. Alalla suuri odotusarvo hallituksen rakentamisen säädösten uudistamiseen kohdistuu palomääräysten päivittämiseen. - Voidaan esimerkiksi kysyä, miksi automaattinen sammutusjärjestelmä on määrätty vain puurakentamiselle eikä kaikelle rakentamiselle, koska tulipalothan lähtevät aina asuntojen sisustuksesta eikä seinistä tai rakenteista, kysyy Kaikkonen.

- Kaikkonen toivoo, että tulevaisuudessa rakentamisen säädöksiin voitaisiin ottaa mukaan myös rakentamisen materiaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki. - Jos liikennepolttoaineissa pitää olla tietty määrä biopolttoainetta, miksei rakentamisessakin voisi olla tietty määrä hiiltä sitovia materiaaleja. Kun rakentaminen tuottaa päästöjä saman verran kuin liikenne, päästötön rakentaminen olisi hyvä työkalu ilmastomuutoksen torjunnassa.

Puutuoteteollisuudella hyvä globaali tarina


Puutuoteala on osa Sipilän hallituksen kärkihankkeena olevaa biotalousstrategiaa. Kaikkonen pitää valtiovallan ohjelmallista tukea alalle kansantalouden kannalta perusteltuna siksi, että biotalousstrategian onnistuminen edellyttää puutuoteteollisuuden olevan kunnossa. - Markkinoille tulee lisää jalostettavaa tukkipuuta, jonka jalostaminen vaatii puutuotealalta myös omaa kehitystyötä.

- Vastaamme myös hallituksen toiveisiin kehittää vientituotteita. Puutuoteala työllistää jo nyt 30 tuhatta ihmistä, teemme globaaleja vientituotteita ja ala tarjoaa tulevaisuudessa paljon kasvumahdollisuuksia sekä koti- että vientimarkkinoille. Kehitämme koko ajan uusia tuotteita globaaleille markkinoille, haemme kilpailukykyä digitalisaatiosta ja tuotantoteknologian kehittämisestä sekä asiakassuhteita parantamalla.

Kaikkosen mukaan puutuotteiden viennin taso on edelleen 10-15 prosenttia alemmalla tasolla kuin ennen vuoden 2008 kansainvälistä talouden taantumaa. - Meillä on valmius vastata kysynnän kasvuun nopeasti ja suurin odotusarvo tällä hetkellä on Euroopassa ja Aasiassa, jonne pääosa rakentamisen ja logistiikan toimialojen tuotteista ja kysynnästä menee.

- Nyt me voimme päämarkkinoilla esitellä hienoja referenssejä, joiden ansiosta suunnittelijat ja rakennuttajat uskaltavat ottaa tuotteitamme entistä enemmän käyttöön. Kun rakentaminen on konservatiivinen ala ja rakentamisen käytännöt poikkeavat maasta ja markkinasta toiseen, meidän on tunnettava markkinoiden odotukset.

Kaikkonen muistuttaa, että vaikka rakentaminen ja puutuoteteollisuus ovat usein paikallisia, puutuoteteollisuuden mahdollisuudet perustuvat kilpailukykyisiin globaaleihin järjestelmiin ja tuotteisiin.

- Meillä on suomalaisina metsäyhtiöinä hyvä tuotteisiimme liittyvä metsän ja puun tarina kerrottavana. Suomalaiset tuotteet perustuvat kestävän kehityksen metsänkasvatukseen, meneillään oleva ekologisia arvoja korostava trendi luo markkinaa puun käytölle

Puutuoteteollisuuden vastattava korjausrakentamisen kysyntään


Puutuoteteollisuus tarjoaa Kaikkosen mukaan tulevaisuudessa tilaa monenlaisille ja monen kokoisille yrityksille. Esimerkiksi ovi-ja ikkunateollisuuden kanssa olemme kehittäneet ratkaisuja energiatehokkuus- ja julkisivukorjauksiin. - Asiakkaiden rajapinnassa kysytään ketteryyttä ja joustavuutta, jota usein pienet yritykset pystyvät tarjoamaan. Peruskorjauksissa ja lisäkerrosten rakentamisessa muhii kasvava kysyntä, johon puutuoteteollisuuden pitää vastata moderneilla tuotteilla ja toimivilla ratkaisuilla. Myös kaupunkirakentamiseen on puuratkaisuilla paljon annettavaa, kun kevyt puu toimii hyvin lisärakentamisessa vanhojen rakenteiden päällä.

Vanhojen kerrostalojen lisäeristämisessä puurakentamisen ratkaisut on todettu toimiviksi vaihtoehdoiksi niiden energiatehokkuuden ja helpon kiinnityksen ansiosta. - Myös asuntojen muunneltavuuden ja joustavuuden haaste koskee tulevaisuuden rakentamista, koska emme tiedä minkälaisia asuntoja me tarvitsemme kahden kolmen vuosikymmenen kuluttua. Tämäkin on yksi puurakentamisen kehityskohde, sanoo Kaikkonen.

Kaikkosen mielestä julkisen rakentamisen merkitys puurakentamisen kehittäjänä ja markkinan kasvattajana on suuri. - Meillä on paljon esimerkkejä, joissa olemme toteuttaneet puurakenteilla isoja, hyvähenkisiä kodinomaisia päiväkoteja, kouluja ja hoivarakennuksia. Mitä enemmän julkinen puoli käyttää puuta rakentamisessa, sitä enemmän saamme näiden referenssien kautta osaamista ja uskottavuutta. Julkinen kysyntä ruokkii vahvasti myös yksityisen markkinan kysyntää.

Artikkeli: Puuinfo.fi, Artikkelipalvelu Markku Laukkanen