Fast light green -kuvasarja

Fast, Light, Green -valokuvasarja luo näkökulmia tulevaisuuden rakentamiseen

Published: 23.6.2016 14:30

Metsä Woodin yhteistyössä palkitun valokuvaaja Kimmo Syvärin kanssa toteuttama valokuvasarja vangitsee puun esteettiset ominaisuudet uudesta, syväluotaavammasta näkökulmasta. Megatrendit, kuten kaupungistuminen ja ilmastonmuutos, asettavat rakennusteollisuudelle uusia haasteita. On korkea aika nähdä puun mahdollisuudet uusin silmin. 

Se, miten rakennamme nyt ja tulevaisuudessa, on kriittisen tärkeää niin ilmastolle ja ihmisten hyvinvoinnille kuin talouskasvulle ja vauraudelle. Inspiroivalla valokuvasarjalla Metsä Wood pyrkii haastamaan globaalin rakennusalan toimijoita osallistumaan rakennusteollisuudelle suunnattujen nopeiden, kevyiden ja vihreiden ratkaisujen kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa jokaisen sellaisen mahdollisuuden hyödyntämistä, jossa voidaan valita ympäristön kannalta kestävämpi, materiaalitehokkaampi ja tuottavampi rakennustapa. Kimmo Syvärin valokuvat ilmentävät nopean, kevyen ja vihreän rakentamisen ydintä, ja hän toivookin pystyvänsä inspiroimaan taiteellaan rakennusalan ammattilaisia. 

”Nykyrakennukset ovat pitkäikäisiä, ja niillä on merkittävä vaikutus elinympäristöömme. Toivon työni puhuttelevan arkkitehtejä, suunnittelijoita ja muita rakennusalan ammattilaisia, ja haastavan heitä niin, että he nostavat tavoitteensa uudelle tasolle. Puu on todella hieno materiaali: kestävä, esteettinen ja luonnollisemman tuntuinen kuin betoni tai teräs. Tällä en tietenkään tarkoita, että kaikki pitäisi rakentaa puusta. Mahtavien ominaisuuksiensa vuoksi puuta tulisi kuitenkin aina ajatella mahdollisena vaihtoehtona”, Syväri toteaa.

 

Tutut arkkitehtoniset ja uudet käsitteelliset lähestymistavat vangitsevat katseen

Sarja sisältää teemaltaan sekä arkkitehtonisia että käsitteellisempiä valokuvia. Syväri paljastaa näennäisen helppojen ja suoraviivaisten kuvien vaatineen paljon suunnittelua projektin luovalta tiimiltä.

Sarjan jokainen valokuva tarjoaa syvällisiä näkökulmia puurakentamiseen, jättäen kuitenkin tilaa myös henkilökohtaisemmille reaktioille ja tulkinnoille. Esimerkiksi New Yorkin ikoninen Wall Street -näkymä synnyttää katsojissa monenlaisia mielleyhtymiä, mutta tässä yhteydessä se muistuttaa meitä siitä, että yhä kiihtyvän kaupungistumisen myötä meidän on alettava rakentaa korkeammin, nopeammin ja kestävämmin. Kuva puunkappaleesta, johon oksankohta muodostaa liekkimäisen kuvion, liittyy puutuotteiden tuotannon sivuvirroista syntyvään bioenergiaan; tänä päivänä viiluista liimattua Kertoa (Kerto® LVL) voidaan valmistaa tavalla, joka tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa.

”Nämä kuvat ovat mielenkiintoinen yhdistelmä tuttua ja turvallista, ja jotain odottamatonta. Tunnettujen rakennusten ja tunnistettavien muotojen ja symbolien kuvitteleminen puusta tehtyinä luo ristiriidan. Samalla se antaa erilaisen – ja toivottavasti innostavan – näkökulman rakentamisen tulevaisuuteen”, Syväri pohtii.

Kunnianosoitus puun esteettisille ominaisuuksille

Metsä Woodilla on kiinnitetty huomiota siihen, että olemassa olevat kuvat puurakennuksista eivät tuo puun esteettistä puolta tarpeeksi hyvin esiin. Kuvat ovat luonteeltaan usein mielikuvituksettomia, teollisia ja vailla syvempää merkitystä. Yhdessä luovan tiiminsä kanssa Syväri tarkensi kuvasarjansa ydintä niin, että se muodostaa kunnianosoituksen puun kauneudelle – ja houkuttelee meitä käyttämään kaikkia aistejamme.

”Puu tuntuu meistä läheiseltä, koska se on elävä olento, kuten mekin. Puisissa rakenteissa yhdistyvät vaivatta voima ja estetiikka sekä lämpöominaisuudet ja ympäristöhyödyt. Rakennustuotteiden raaka-aineet – eli itse puut – ovat upeita. Ne käyvät läpi teollisen prosessin, jonka tuloksena syntyy esteettisiä rakennuselementtejä. Valokuvasarja on kunnianosoitus tälle ’kauneuden kehälle’ – sille, miten oikeanlainen teknologia ja suu​​nnittelu voivat vangita puun luontaisen kauneuden uudelleen”, kertoo Syväri.

Kimmo Syväri on yli 16-vuotisen uran tehnyt palkittu valokuvaaja ja graafinen suunnittelija. Syväri on työskennellyt yhdessä Metsä Groupin ja Metsä Woodin kanssa jo usean vuoden ajan edistäen töillään myös puurakentamisen suosiota. Valokuvasarja Fast, Light, Green esiteltiin ensi kerran 16.6. näyttelyssä Metsä Groupin pääkonttorilla Espoossa.

Katso kaikki kuvat

Lue lisää Kimmo Syväristä: www.kimmosyvari.com

Lue lisää nopeasta, kevyestä ja vihreästä 
puurakentamisesta: www.metsawood.com/articles
 
 

Lisätietoja:

Henni Rousu, markkinointipäällikkö, Metsä Wood, puh. 040 554 8388, henni.rousu[at]metsagroup.com​.​​​