Kaarevat puurakenteet antavat muodon modernille Clamart-urheilukeskukselle
Images copyright Sergio Grazia

Kaarevat puurakenteet antavat muodon modernille Clamart-urheilukeskukselle

Esivalmistettujen puutuotteiden innovatiivinen käyttö mahdollisti haasteellisen arkkitehtuurin toteuttamisen

Published: 12.7.2016 0:00

​​​​Clamartin uusi urheilukeskus on oikea ”urheilukaupunki”, joka on suunniteltu myötäilemään ympäröivää maisemaa. Suunnittelmat perustuivat Gaëtan Le Penhuelin arkkitehti Gaétan Moralesin ja hänen tiiminsä arkkitehtoniseen näkemykseen. Tekninen ratkaisu yhdisti rakennuksen julkisivun ja katon jatkuvaksi kokonaisuudeksi. Urheilukeskuksessa monet lajit on tuotu saman katon alle: kuntosali, kamppailulajien dōjō, yleisurheilualue sekä tenniskenttä sijoittuvat kaikki yhteen tasoon.

Kaarevat puurakenteet antavat muodon modernille Clamart-urheilukeskukselle 

”Projekti on todella poikkeuksellinen, eikä vain kokonsa vaan myös sen muodon takia. Rakennuksen kaarevien muotojen, mittasuhteiden ja kattamattoman yleisurheilukentän takia vain harvat käytetyistä puuosista olivat samanlaisia”, kertoo Clamart-projektin rakenneurakoitsija Charpente Conceptin Antoine Roux.

Monimuotoisuutensa takia Clamartin urheilukeskuksen katto ja runko asettivat suunnittelulle korkeat tekniset ja esteettiset vaatimukset, esimerkkinä katon osittain kahteen suuntaan kaareutuva muoto. Metsä Woodin Kerto® LVL korvasi yleensä pitkissä ja kaarevissa palkeissa käytettävän liimapuun.

Lähtökohtana laajamittainen 3D-suunnittelun hyödyntäminen

Kaarevat puurakenteet antavat muodon modernille Clamart-urheilukeskukselle 

Paikallisten viranomaisten toiveiden mukaisesti Clamartin urheilukeskuksen arkkitehtuurin ensisijainen tavoite oli palauttaa yhteys kahden täysin erilaisen urbaanin ympäristön – omakotitaloalueen ja tornitaloista koostuvan kaupunginosan – välille. Rakennus mitoitettiin ja suunniteltiin 3D-mallinnuksen avulla. Suunnittelutyöhön kului 3 000 tuntia, jona aikana tuotettiin 4 000 rakennuspiirustusta. Niitä voidaan jatkossa hyödyntää eri mittakaavoissa.

”Keskustelimme rakenteiden tehokkuudesta ja tuotimme mallinnus- ja laskentajärjestelmillämme vaihtoehtoisia ratkaisuja löytääksemme sopivimman. Erityisen paljon työskentelimme pohjapiirroksen parissa. Koko suunnitteluprosessi toteutettiin kolmiulotteisena. Tämä oli tarpeen rakennuksen monimuotoisuuden takia”, kertoo VS-A suunnittelutoimiston toimitusjohtaja, Gontran Dufour.

”3D-mallinnus antoi meille mahdollisuuden siirtää tietoa elementtien valmistusprosessia varten”, toteaa urakoitsija Poulingue Design Officen johtaja Cedric Roux.

Vahva runko yhdistettynä kaarevaan rakenteeseen

Kaarevat puurakenteet antavat muodon modernille Clamart-urheilukeskukselle 

Kerto-tuotteiden innovatiivisella käytöllä saatiin hyödynnettyä laaja kaarevuussäteen vaihteluväli, mitä rakennuksen arkkitehtonisen vision toteuttaminen vaati. Metsä Woodin toimitus sisälsi rakennuksen rungon ja katon Kerto-palkiston, joka kattaa 5 200 m2:n suuruisen alan.

Materiaalivalinta antoi mahdollisuuden arkkitehtoniseen vapauteen: rakenteiden optimointiin sekä pitkien jännevälien toteuttamiseen. Palkkien muodolla puolestaan materiaali saatiin käytettyä parhaalla mahdollisella tavalla, ja tarkat työstöt vähensivät jätteen määrää.

Suurin haaste oli varmistaa, että elementit antavat riittävän tuen monimuotoisen katon kaarevuudesta aiheutuville kuormille. Rakennuksen vakaus saavutettiin Kerto®-palkeista valmistetun arinarakenteen avulla. Rakenne siirtää yläpohjan kuormitukset muodostaen samalla halutun arkkitehtonisen muodon. Joitakin rakenteen osia vahvistettiin poikkileikkauksien optimoimiseksi ja vinojäykisteiden materiaalikustannusten vähentämiseksi. 

Mukautuva, esteettinen ja tarkka ratkaisu 

Clamart-projektissa Kerto-Q-tuotteen mekaaniset ominaisuudet, erityisesti sen ristiviilut, paransivat liitoslujuutta vähentäen tarvittavien liittimien määrää ja pienentäen samalla liitoksessa olevien teräslevyjen kokoa. Tämä mahdollisti rakennuttajalle merkittävää säästöä sekä materiaaleissa että ajassa. Suurin osa teräksisistä liitoslevyistä saatiin piilotettua kotelopalkkien sisälle. Käytetyt liittimet, kuten pultit ja tappivaarnat, voitiin niin ikään upottaa palkkeihin.

Insinööritoimisto suunnitteli myös Kerto-tuotteisiin sovitetut teräsrakenteet, jotka jäivät suurelta osin näkymättömiin. Rakennesuunnittelijoiden yksityiskohtaisen suunnittelun ansiosta valtavat rakenteet oli helppo asentaa paikalleen.

Clamartin urheilukeskus, tekniset tiedot:

 • Pinta-ala 130 m x 40 m = noin 5 200 m2 
 • Soikea aukko 18 m x 36 m yleisurheilualueen yläpuolella 
 • Kerto-tuotteita yli 500 m3 
 • 70 000 tappivaarnaa ja pulttia 
 • 120 tonnia terästä 
 • 1 000 teräskomponenttia, kaikki erilaisia 
 • 4 000 rakennuspiirustusta / 3 000 tuntia Charpente Conceptin työtä 
 • 12 000 tuntia kotelopalkkien työstöä ja kokoamista 
 • Kerto-S:n määrä: 53 m3 / Kerto-Q:n määrä: 546 m3 
 • Suurimman kattopalkin korkeus: 1 200 mm 
 • Kerto-kotelopalkit eri kaarevuussätein ja tukilevyillä yhdisteltynä: 
  • 562 palkkia, joiden pituus vaihtelee 2,8–4,3 m välillä 
  • 41 palkkia, joiden kokonaispituus 40 m 
  • 28 pilaria, joiden pituus vaihtelee 5–8,5 m välillä 
 • Maksimijänneväli: 30,4 m tukien välillä

 

Tutustu Clamartin urheilukeskuksen rakennusprojektiin

Lisätietoja:

Virpi Koskimies, Communications Specialist, Metsä Wood, mobile: +358 (0)50 4522203, Virpi.Koskimies[at]metsagroup.com