Kansainvälinen metsien päivä 2015: ”Metsät ja ilmastonmuutos”

Metsien merkitystä juhlistetaan kansainvälisesti 21. maaliskuuta

Published: 20.3.2015 0:00

​​​​Metsät tuottavat happea, varastoivat ilmakehää lämmittävää hiilidioksidia ja näin mahdollistavat elämän maapallolla. Näitä elintärkeitä tehtäviä juhlitaan kansainvälisenä metsien päivänä 2015 teemalla ”Metsät ja ilmastonmuutos”.

Kansainvälisellä metsien päivällä, jota vietetään vuosittain 21. maaliskuuta, halutaan korostaa metsien maailmanlaajuista merkitystä. YK:n mukaan 1,6 miljardia ihmistä on riippuvaisia metsistä toimeentulonsa puolesta tai ruoan, polttopuun ja lääkeaineiden hankinnassa. Juhlapäivä juontaa juurensa kansainväliseen metsien vuoteen 2011, ja sitä on vietetty YK:n yleiskokouksen linjauksella vuodesta 2012 lähtien. 

 

Globaali metsäkato uhkaa ilmastoa ja trooppisia sademetsiä

Tämän vuoden teema ”Metsät ja ilmastonmuutos” korostaa metsien roolia hapen tuotannossa ja hiilidioksidin sitomisessa sekä niiden kykyä kosteuttaa ja viilentää yläpuolellaan olevaa ilmaa maasta ottamansa veden avulla. Tämän vuoksi erityisesti trooppisia metsiä voisi kutsua paitsi maapallon keuhkoiksi, myös ilmankostuttimiksi.

Metsien hyödyistä huolimatta globaali metsäkato jatkuu hälyttävällä vauhdilla, sillä arviolta metsäalaa tuhoutuu noin 13 miljoonan hehtaarin verran vuosittain. Tämän arvioidaan vastaavan jopa 20 %:a maailmanlaajuisista kasvihuonepäästöistä, mikä tekee metsäkadosta merkittävän uhan ilmastolle. Metsäkato on pahinta trooppisissa maissa ja se johtuu suurimmaksi osaksi metsän raivaamisesta maatalouskäyttöön.

Tuotteita runsaan kasvun pohjoisista metsistä

Metsä Group toimii Euroopan pohjoisosissa, missä metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Pohjoisten metsien kasvu perustuu kestävään metsänhoitoon ja tarpeenmukaiseen suojeluun. Metsä Groupin hankkima puu on aina jäljitettävissä ja siitä yli 80 % on sertifioitua. Kestävä metsänhoito mahdollistaa metsien kasvun ja monikäytön – uusiutuvan raaka-aineen jatkuvan hyödyntämisen, metsäluonnon monimuotoisuuden varmistamisen ja virkistyskäytön. Näin voimme tarjota puupohjaisia tuotteita kestävällä alkuperällä.

 

Lisätietoja:

FAO:n kansainvälisen metsien päivän video (eng)

Metsä Group – Metsä on enemmän kuin päältä näyttää (video)

WBCSD:n* visio 2050: Liiketoiminnan uusi agenda (eng)
*Metsä Group on kansainvälisen kestävän liiketoiminnan järjestön WBCSD:n jäsen ja osallistuu aktiivisesti sen alla toimivaan, metsäkysymyksiä käsittelevään Forest Solutions-ryhmään.