Pohjoismainen Liimapuukäsikirja

Pohjoismainen Liimapuukäsikirja

Published: 19.12.2014 15:30

​Liimapuukäsikirja on pohjoismaisen yhteishankkeen tuloksena syntynyt ja Suomeen sovellettu ohjekirja, joka sisältää liimapuutietoutta ja opastaa suunnittelussa. Puuinfon, Suomen Liimapuuyhdistyksen ja ruotsalaisen Arbion laatima käsikirja on arvostettu suunnitteluopas kaikille puurakentamisen parissa toimiville tahoille suunnittelijoista viranomaisiin. Edellinen suomenkielinen Liimapuukäsikirja julkaistiin vuonna 2003 ja nyt julkaistu opas vastaa myös eurokoodijärjestelmää. Käsikirjan ensimmäinen osa on nyt julkaistu ja se on ladattavissa täältä.

 

 

 

 

Hankkeessa laadittiin myös kolme englanninkielistä Liimapuukäsikirjan käsikirjoitusta:

1.     Glulam Handbook, Volume I, sisältää liimapuutietoutta ja opastaa suunnittelussa
2.     Glulam Handbook, Volume II, antaa perus- ja taustatiedot liimapuurakenteiden mitoituksesta
3.     Glulam Handbook, Volume III, esittää mitoitusmenetelmät suppeassa muodossa ja laskentaesimerkein selvennettynä.

Osat 2 ja 3 julkaistaan viimeistään maaliskuussa 2015.