Metsa Wood avasi uuden asiakaspalvelukeskuksen Lohjalle

Metsä Wood avasi uuden asiakaspalvelukeskuksen Lohjalle

Published: 4.9.2015 0:00

Metsä Woodissa on saatu päätökseen iso puristus, kun liiketoimintalinjojen aiemmin eri toimipaikoille hajautetut asiakaspalvelutoiminnot on keskitetty yhteen, uuteen asiakaspalvelukeskukseen. Jatkossa Metsä Woodin asiakkaita, myyntihenkilöstöä ja tehtaita palvellaan Lohjalla 16 henkilön voimin myynti- ja toimitusketjuun liittyvissä tehtävissä.

Asiakaspalvelukeskusprojektia vetänyt liiketoimintaprosesseista- ja laatujohtamisesta vastaava johtaja Veli-Matti Puuska on tyytyväinen projektin kulkuun:

”Osittain vaihtunut henkilökunta aloitti työnsä Lohjan asiakaspalvelukeskuksessa huhtikuussa ja uusiin yhtenäisiin toimintamalleihin päästiin siirtymään kesäkuun alussa. Asiakaspalvelukeskuksen uusi henkilökunta on käynyt läpi laajamittaista perehdytysohjelmaa, joka saadaan päätökseen syys–lokakuun aikana.”

”Asiakaspalvelun uudistuksen tavoitteena on ollut luoda paremmin asiakkaita palvelevat prosessit ja samalla hyödyntää paremmin synergiaetuja Metsä Woodin liiketoimintalinjojen välillä. Tärkeänä tavoitteena on myös ollut myynnin ajankäytön vapauttaminen varsinaiseen myyntityöhön. Asiakaspalvelun uusi toimintamalli luo lisäksi paremmat edellytykset tehokkaampaan järjestelmäkehitykseen sekä osaamisen jakamiseen henkilökunnan kesken”, Puuska kertoo.

Konkreettinen asiakkaalle näkyvä muutos on siinä, että palvelua saa nyt ”yhden luukun periaatteella” koskien kaikkia Metsä Woodin tuoteryhmiä:

”Tähän mennessä asiakkailta saatu palaute on ollut oikein positiivista, mistä on kiittäminen osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa Lohjalla ja muilla toimipaikoilla. Siinä missä aiemmin sama asiakas on voinut keskustella meidän päässä useiden eri henkilöiden kanssa, nyt hänellä on yksi yhteyshenkilö, minkä johdosta kommunikointi on paljon sujuvampaa ja selkeämpää. Lisäksi mahdollisiin asiakas- sekä markkinamuutoksiin reagointi on nyt huomattavasti joustavampaa ja nopeampaa”, Puuska lisää. 

Asiakaspalvelukeskuksen sijainti Lohjalla on keskeinen ja hyvä - se on lähellä Espoon yhteisiä resursseja ja kuitenkin tehtaan tiloissa, jolloin keskuksen henkilöstöllä pysyy tiivis kosketus keskeisen tuotantoyksikön päivittäiseen elämään. Noin kolmannes uuden asiakaspalvelukeskuksen henkilöstöstä työskenteli Lohjalla jo ennen uudistusta.