Metsä Wood esittelee puurakenteisen Colosseumin rakennusvaiheen

Puurakenteinen Colosseum olisi nopeampi, kevyempi ja ympäristöystävällisempi

Published: 29.5.2015 0:00

​Metsä Woodin Plan B -kampanjan Colosseum -hankkeen kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa rakennusasiantuntija Marko Kellberg tarkastelee rakennusprojektia käytännön näkökulmasta. Kun päärakennusmateriaaliksi valitaan Metsä Woodin Kerto®, sujuu rakennushanke nopeammin ja lopputulos on kevyempi ja ympäristöystävällisempi.

 

Rakennusalalla vallitsee nykyisin kova kilpailutilanne, ja aika on kalliimpaa kuin koskaan. Rakennustöiden ripeä eteneminen on edellytys hankkeiden taloudelliselle kannattavuudelle. Kun päämateriaaliksi valitaan puu kuten Metsä Woodin Kerto®, projekti saadaan päätökseen nopeammin. Tällöin myös hankkeen takaisinmaksu alkaa aiemmin.

"Puuelementtien käyttö on edullisempaa ja tehokkaampaa. Kerto-moduulit valmistetaan tähän tarkoitukseen kohdennetuissa tehdasolosuhteissa, jonka ansiosta työ on tehokkaampaa ja laadunvalvonta tarkempaa ", sanoo Metsä Woodin rakennusasiantuntija Marko Kellberg.

"Yksinkertaiset ja tarkat liitokset ja keveys nopeuttavat työmaalla tehtävää työtä. Esimerkiksi 2 000 neliömetrin kokoinen katto voidaan koota tehtaalla viikossa. Työmaalla 1 500 neliömetrin moduulikaton asennus hoituu päivässä. Työ on siis kolmesta neljään kertaa nopeampaa kuin perinteisiä menetelmiä käytettäessä", Kellberg kertoo.

Sen lisäksi, että puu on nopeampi ja kevyempi rakennusmateriaali, se on myös kestävän kehityksen mukainen valinta. "Olemme sitoutuneet noudattamaan aidosti vastuullisia toimintatapoja. Olemme usein jopa edelläkävijöitä kyvyssämme vastata nykyvaatimuksiin vastuullisuudesta", sanoo Metsä Groupin kestävän kehityksen asiantuntija Kimmo Lahti-Nuuttila.

"Metsän puutuotteiden hiilijalanjälki on pieni. Puurakentaminen muodostaa myös hyvän pitkäaikaisen hiilivaraston", Lahti-Nuuttila jatkaa.

Tutustu puurakentamisen mahdollisuuksiin osoitteessa planb.metsawood.com

Maailma tarvitsee varasuunnitelman

Plan B -hanke haastaa laajalle levinneitä käsityksiä ja tutkii puurakentamisen mahdollisuuksia. Hankkeen edetessä Metsä Wood näyttää yksityiskohtaisesti, miten tunnetuista arkkitehtuurin monumenteista voitaisiin rakentaa tunnistettavia moderneja kopioita käyttäen päämateriaalina puuta. Hankkeen pääkohderyhminä ovat arkkitehdit, rakennusinsinöörit ja rakennusurakoitsijat.

Plan B -konseptia esitellään Metsä Woodin verkkosivustossa. Colosseumin lisäksi vuoden 2015 aikana suunnitellaan ja esitellään myös muita tunnettuja arkkitehtuurin mestariteoksia moderneina, puusta suunniteltuina versioina. Sivustolla voi tutustua myös Metsä Woodin yhdessä asiakkaiden kanssa toteuttamiin rakennuksiin.

planb.metsawood.com


Lisätietoja:

Susanna Siira, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Metsä Wood, susanna.siira[at]metsagroup.com, Puh. +358 400 606 082

Kuvat:

Metsä Wood materiaalipankki

 

 

Metsä Wood tarjoaa parhaita puutuotteita rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin, ja auttaa asiakkaitaan hyödyntämään puun lähes loputtomia mahdollisuuksia. Yrityksellä on vahva asema Euroopassa ja kunnianhimoiset maailmanlaajuiset kasvutavoitteet. Metsä Woodin tärkeimmät tuotteet ovat sahatavara, vaneri ja viilupuu Kerto®.

Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2014 oli 897 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 2 300 henkilöä. Metsä Wood on osa suomalaista Metsä Groupia, joka on Suomen suurimpia metsäteollisuuskonserneja. Metsä Groupilla on toimintaa yli 30 maassa. Konsernin ydintoiminnot ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut.