Metsä Wood tehostaa hankintaa uudelleenorganisoinnin kautta

Metsä Wood tehostaa hankintaa uudelleenorganisoinnin kautta

Published: 15.2.2016 0:00

Metsä Wood uudistaa hankintatoimea ja keskittää toimittajasopimusten hallintaa hankintaorganisaatiolle. Samassa yhteydessä jokaiselle kotimaiselle tuotantolaitokselle, tehtaiden omiin organisaatioihin nimitetään ostaja, jonka vastuulla ovat tuotantolaitosten päivittäiset hankinnat ja tarvikevarastojen hallinta. Hankintatoimen keskittäminen tukee kumppanuusajattelua, jonka myötä hankintoja ohjataan sopimustoimittajille ja näiden toimittajien vastuuta kasvatetaan. Lisäksi käytössä olevien tietojärjestelmien hyödyntämistä tehostetaan esimerkiksi tilausten ja ostolaskuprosessin automatisoinnin avulla.

"Hankintatoimen uudistaminen on olennainen osa teollisen tehokkuuden strategiaamme. Hankinnat muodostavat merkittävän osan kulurakenteestamme. Yksinkertaistamalla toimintaprosessejamme ja virtaviivaistamalla vastuita, haemme tuottavuutta ja tehoa ostotoimintaamme keskittämällä hankinnat yhtenäisten sopimusten alle. Kilpailukykyiset hinnat ja maksuehdot alkavat jo näkyä merkittävinä kustannussäästöinä", kertoo Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen.

"Sopimukset, neuvottelut ja toimittajakannan hallinta keskitetään yhteistyössä tuotantojohdon ja tehdaspäälliköiden kanssa. Hankintatoimen uudelleenorganisoituminen tarkoittaa keskittymistä ydintehtäviin ja verkostoitumista yli yksikkörajojen. Haluamme tehostaa hankintojen johtamista ja kehittää organisaatiomme hankintaosaamista. Uskon, että keskitetty sopimustenhallinta ja tiiviimpi osto-organisaatio parantavat toimittajakentän hallintaa ja informaation kulkua meillä sisäisesti", sanoo Metsä Woodin hankintajohtaja Jani Riissanen.

 

Tuotantolaitoksille 1.2.2016 alkaen nimitetyt ostajat:

Lohjan Kerto-tehdasSoili Sinervä-Laine
Punkaharjun tehtaatTimo Kinnunen
Suolahden vaneritehtaatJari Hytönen
Kyrön sahaJyri Toivonen
Merikarvian sahaMika Ruotsalainen
Vilppulan sahaArto Ahonen
Rengon ja Lappeenrannan sahatvastuu hankinnoista siirtyy vaiheittain Caverionille, kunnossapidon ulkoistuspartnerille
Lisäksi ostajan tehtäviä oman toimen ohella hoitavat seuraavat henkilöt:
Eskolan sahaJan Finnilä
Hartolan liimapuutehdasJuha Virtanen
Kaskisen Thermowood-tuotantoPetri Harju
Pälkäneen elementtitehdasJari Jokinen