Metsä Wood ulkoistaa sahojen kunnossapitoa Caverionille

Metsä Wood ulkoistaa sahojen kunnossapitoa Caverionille

Published: 9.12.2015 10:00

Metsä Wood ulkoistaa Rengon ja Lappeenrannan sahojen kunnossapidon Caverion Suomi Oy:lle 1.2.2016 alkaen. Nämä sahat toimivat pilotteina kunnossapidon ulkoistusmahdollisuuksia arvioitaessa laajemmin Metsä Woodissa.

 

”Osana teollisen tehokkuuden strategian toimeenpanoa olemme viime vuosina kehittäneet kunnossapidon käytäntöjä ja strategisten kumppanuuksien hallintaa. Kunnossapidon harmonisoinnin tavoitteena on merkittävä tason nosto niin käytettävyydessä, kustannustehokkuudessa kuin käyttöpääoman hallinnassakin. Ostotoiminnan kumppanuushanke puolestaan tähtää hankintojen keskittämiseen strategisille kumppaneille, joiden kanssa yhteistyössä voimme kehittää toimintaa määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti molempien toimijoiden keskittyessä omaan ydinosaamiseensa”, kertoo Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen.

”Caverionilla on laaja ja monipuolinen kunnossapidon osaaminen usealta toimialalta ja resurssit panostaa toimintojen kehittämiseen laaja-alaisesti. Kunnossapito on Caverionin ydinliiketoimintaa, ja uskomme parantavamme ja tehostavamme toimintaa heidän avullaan”, toteaa Metsä Woodin hankintajohtaja Jani Riissanen.

Metsä Woodin Rengon ja Lappeenrannan sahojen kunnossapidon henkilöstö siirtyy Caverion Suomi Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä 1.2.2015 alkaen.

Kehityspäälliköksi nimitetty Jari Juutilainen vastaa kunnossapidon ulkoistamishankkeen käytännön toteuttamisesta yhdessä sahojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä toimii hankkeen sopimusvastaavana.