Puuelementtien käyttö nopeuttaa rakennuttajan kassavirtaa

Elementtien avulla hanke pysyy aikataulussa

Published: 9.6.2016 16:30

​Teollisuusyhtiöiden tuottavuus on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta alkaen, kun taas rakennusyhtiöiden tuottavuus on pysynyt ennallaan tai jopa laskenut. Rakennushankkeiden joutuisa eteneminen tuo nopeammin tuloja rakennuttajalle. Ajan ja rahan säästö onkin keskeisin syy esivalmisteisten elementtien kasvavaan suosioon.

Rakennusalaa vaivaa yhä taloudellinen tehottomuus muuhun valmistavaan teollisuuteen verrattuna. Tutkimuslaitos McKinseyn* mukaan toimialojen välinen tuottavuusero on tällä hetkellä 1,7-kertainen. Seuraavat 15 vuotta ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä kaupunkipinta-alan arvioidaan kolminkertaistuvan vuosina 2000–2030. Vuoteen 2050 mennessä lähes 70 prosenttia kaikista ihmisistä asuu kaupungeissa.

”Rakennusyhtiöiden voittomarginaalit ovat yleensä maltillisia, joten pienilläkin kustannussäästöillä on positiivisia vaikutuksia. Elementtien käytöllä voidaan saada säästöjä rakentamisen laadusta tinkimättä. Esivalmisteisien elementtien hyödyntäminen voi investoinnin koosta riippuen kannattaa, vaikka elementit tulisivat hinnaltaan paikan päällä rakentamista kalliimmiksi”, sanoo Aalto-yliopiston arkkitehti ja tutkija Matti Kuittinen.

Puuelementtien käyttö nopeuttaa rakennuttajan kassavirtaa 

Rakennusalan ammattilaiset: elementtien avulla hanke pysyy aikataulussa

Rakennushankkeet valmistuvat usein myöhässä. Hankkeen kannattavuudelle aikataulun ylittyminen voi olla budjettiylitystä merkittävämpi tekijä. McGraw-Hill Constructionin** haastattelemien rakennusalan ammattilaisten mukaan lähes 70 prosenttia hankkeista, joissa hyödynnettiin elementtejä, valmistui keskimääräistä nopeammassa aikataulussa. Budjetti pieneni 65 prosentissa hankkeista.

”Rakentamiskustannusten alentamisessa auttavat kaikki keinot, joilla ylituotantoa, kuljetuksia, korjaustöitä ja odotusaikoja saadaan karsittua. Lean-näkökulma rakentamiseen ja elementtien hyödyntäminen vastaavat kansainvälisen rakennusteollisuuden tulevaisuuden tarpeisiin”, sanoo rakennusyhtiö SRV:n Suomen toiminnoista vastaava johtaja Juha Toimela.

Kuinka elementit voivat parantaa rakennusyhtiöiden tuottavuutta?

Kerto-Ripa-kattoelementeillä katto valmistuu nopeasti 

Esivalmistettujen puuelementtien käytöllä voi olla positiivisia vaikutuksia rakennusyhtiöiden
talouteen. Esimerkiksi Ruotsissa havaittiin lean-ajattelun mukaisen toimintatavan parantavan
elementtitalotehtaan tuottavuutta 10 prosentista ällistyttävään 230 prosenttiin. Jätteen
syntyminen, kasvihuonepäästöt ja rakentamisen aikaiset korvausvaatimukset alentavat
rakennusalan tuottavuutta. Haastateltujen rakennusalan ammattilaisten mukaan lähes 80
prosenttia hankkeista, joissa käytettiin esivalmisteisia elementtejä, synnytti tavallista
vähemmän jätettä.

”Rakentamisen laatu ratkaisee, mutta meidän tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota
myös rakentamisen nopeuteen. Lyhyempi rakentamisaika ja yksinkertaisempi suunnittelu
tuovat hankkeelle tuloja nopeammin. Samalla pystytään kuitenkin vastaamaan myös
kaupunkirakentamisen nopeasti kasvaviin tarpeisiin ja kestävän kehityksen vaatimuksiin”,
Toimela huomauttaa.

Asentamisprosessin helpottuminen säästää aikaa ja rahaa

Suurin kustannussäästöjen, rakentamisajan lyhentämisen ja laadun parantamiseen
potentiaali on rakentamisprosessin älykkäissä oikopoluissa. Elementtien modulaarisuus ja
standardoidut yksityiskohdat helpottavat huomattavasti esimerkiksi asentamisprosessia.
Metsä Woodin Kerto® LVL -lattia- ja kattoelementit perustuvat konseptiin, jossa katto tai lattia
asennetaan nopeasti esivalmisteisista elementeistä. Helppo asentamisprosessi minimoi
työmaaonnettomuuksien, ja niistä seuraavien viivästysten riskiä. Lisäksi esivalmistetut
elementit ovat nopea ja käytännöllinen ratkaisu sääsuojausta varten.

Faktat:

  • ​Rakennusala tarvitsee lean-ajattelua: vuoteen 2050 mennessä 70 % ihmisistä asuu
    kaupungeissa.
  • Aika on rahaa: lähes 70 %:a hankkeista, joissa hyödynnettiin elementtejä, valmistui
    tavallista nopeammin, ja 65 %:ssa hankkeista budjetti pieneni.
  • Vähemmän jätettä: jätettä syntyi tavallista vähemmän lähes 80 %:ssa hankkeista,
    joissa hyödynnettiin elementtejä.
  • Nopea ja käytännöllinen sääsuojaus: jopa 1 500 m2 Metsä Woodin Kerto® LVL -kattoelementtejä voidaan asentaa yhden päivän aikana.

 

Lähteet:
*S. Changali, A. Mohammad and M. van Nieuwland, “The construction productivity
imperative,”McKinsey&Company, 2015
**McGraw Hill Construction, “Prefabrication and Modularization - Increasing Productivity in the
ConstructionIndustry,” McGraw Hill Construction, Bedford, 2011
Lue lisää rakentamisprosessin tehostamisesta esivalmisteisten elementtien avulla.

Lisätietoja:

Henni Rousu, markkinointipäällikkö, Metsä Wood, puh. 040 554 8388,
henni.rousu[at]metsagroup.com