Puusta rakennettu orpokoti Kertemindessä

Enemmän koti kuin laitos

Published: 23.10.2015 0:00

Metsä Wood toimitti rakennusmateriaaleja ja asiantuntijapalveluja Tanskan Kertemindeen rakennettua orpokotia varten. Projekti oli osa sosiaalihuollon hanketta, jossa kehitetään tulevaisuuden lastenkotia. Orpokodin rakentamisessa oli tavoitteena luoda kaunis ja turvallinen ympäristö apua tarvitseville lapsille ja nuorille.

 

Orpokoti suunniteltiin läheisessä yhteistyössä CEBRA-arkkitehtitoimiston, Kerteminden kaupungin ja orpokodin asukkaiden kanssa. Lapset auttoivat rakennuksen ominaisuuksien määrittelyssä ja kodinomaisen tunnelman luomisessa. CEBRA on nuorien mutta kokeneiden arkkitehtien perustama toimisto Aarhusissa.

Kerteminden orpokoti on aivan uudenlainen syrjäytyneiden lasten ympärivuorokautinen hoitolaitos. CEBRAn kehittämä Meidän talo -konsepti yhdistää perinteisen, turvallisen kodinomaisen ympäristön uudenlaiseen käsitykseen lastenkodista ja sen asukkaiden tarpeista.

Erityistoiveena oli käyttää rakentamisessa puuta lasin, ruohon ja tiilien lisäksi. CEBRAlle oli tärkeää, että rakennuksen arkkitehtuuri luo osaltaan kodinomaista tunnelmaa.

Rakennuksessa on puinen julkisivu ja suuret holvit. Lisäksi lämminhenkistä tunnelmaa luovat pienet nurkkaukset, jonne voi vetäytyä omaan rauhaan. Meidän talo -konsepti koostuu neljästä rakennuksesta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Näin rakennukset voidaan pitää melko pieninä, ja eri asukasryhmille saadaan erillisiä yksiköitä.

Tämän joustavan konseptin ansiosta asukkaat voivat vaikuttaa tilojen käyttöön ja sisustukseen omien tarpeidensa ja toimintojensa mukaan. Valmis rakennus muistuttaakin pientä kylää.

Metsä Woodin tuotteita ja asiantuntemusta hyödynnettiin koko rakennushankkeen ajan. Näin CEBRA pystyi luomaan tavoitellun kodinomaisen tunnelman ja Metsä Wood osoittamaan, kuinka laadukkaita sen Kerto®-viilupuutuotteet ja muut tuotteet ovat.

Metsä Woodin laadukkaita tuotteita pääsivät hyödyntämään esimerkiksi hankkeen yhteistyökumppaneihin kuulunut AP Møller -säätiö sekä paikalliset rakennusalan ammattilaiset ja rakennusyhtiöt.

Rakennusmestari Troels Tvedebrink valitsi hankkeen materiaaleiksi Kerto®-tuotteita ja muita Metsä Woodin monikäyttöisiä tuotteita. Niiden avulla CEBRA sai luotua rakennukseen kodinomaisen tunnelman ja toteutettua muodoiltaan epäsäännöllisiä huoneita, joita lastenkodin asukkaat olivat toivoneet.

Rakennuksessa käytettiin Metsä Woodin kolminivelkehiä, joissa Kerto-S-palkit ja Kerto-Q-pilarit on yhdistetty toisiinsa nurkan naulaliitoksin. Tällä ratkaisulla pystyttiin parhaiten vastaamaan rakennushankkeen lujuudelle, monikäyttöisyydelle ja vapaalle jännevälille asetettuihin vaatimuksiin. Sekä teräs- että betoniratkaisuja harkittiin, mutta ne eivät täyttäneet vaatimuksia.

CEBRA piti Metsä Woodin tuotteita joustavampina ja kestävämpinä kuin kilpailijoiden tuotteita. Lisäksi ne poikkeavat perinteisestä ajattelusta, joka tekee pinnoista kylmiä ja laitosmaisia.

Rakennus sai kunniamaininnan Vuoden rakennus 2014 -kilpailussa.​