Puutuotteiden ympäristöselosteet tärkeä työkalu asiakastyössä

Puutuotteiden ympäristöselosteet tärkeä työkalu asiakastyössä

Published: 17.11.2015 0:00

Asiakkaamme kysyvät yhä useammin tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Nämä tiedot löytyvät  tuotekohtaisista ympäristöselosteista. Metsä Woodin puutuotteille on valmistunut standardien mukaiset ympäristöselosteet, jotka perustuvat tuotteiden elinkaarilaskelmiin.

Näiden laskennallisten mallien avulla arvioidaan, minkä suuruisia ympäristövaikutuksia voisi aiheuttaa esimerkiksi yhden tuotetonnin valmistuksessa syntyvät päästöt ja luonnonvarojen käyttö.

EPD.JPGYmpäristöselosteen avulla asiakas voi tehdä vastuullisia valintoja

Ympäristöselosteessa kerrotaan tunnusluvuin tuotteen ympäristövaikutuksista. Laskelmissa käytetään  valmistusprosesseissa syntyneiden päästöjen arvoja ja eri luonnonvarojen käyttöä raaka-aineen hankinnasta valmiiksi tuotteeksi asti. Tuotteen jakelu, käyttö ja loppukäyttö eivät vielä sisälly laskentaamme. Ympäristöselosteet verifioi aina kolmas osapuoli.

Ympäristöselosteen tietojen avulla asiakkaamme voivat tehdä kestäviä valintoja vertaamalla eri tuotteiden tai rakennusosien ympäristövaikutuksia. Selosteen tietoja voidaan käyttää vaikkapa kokonaisen rakennuksen ympäristövaikutusten laskentaan. Lisäksi ympäristöselosteessa kerrotaan mm. puutuotteiden varastoimasta hiilestä.

Metsä Woodin puutuotteilla EN-standardien mukaiset ympäristöselosteet

Tällä hetkellä laskenta on rajattu siihen vaiheeseen, kun tuote on lähdössä tehtaalta asiakkaalle. Standardit ja viranomaismääräykset saattavat kuitenkin tulevaisuudessa edellyttää laskennan kattavan tuotteen koko elinkaaren. ”Esimerkiksi viranomaiset Ranskassa vaativat jo ottamaan koko tuotteen elinkaaren mukaan ympäristöselosteisiin”, toteaa Anu Huovinen, Metsä Woodin tuotekehityspäällikkö.

Puutuotteet ovat rakennusalan edelläkävijä, sillä rakennustuotteista toistaiseksi vain puutuotteilla on vahvistetut eurooppalaiset tuoteryhmäsäännöt ympäristöselosteiden laatimiseksi. Voimassa olevien standardien  mukaisesti Metsä Woodille on nyt laadittu ympäristöselosteet havu- ja koivuvanerille,  Kerto®-tuotteille sekä Finnjoist I-palkeille. Tulevaisuudessa osa ympäristöselosteen tunnusluvuista tullaan vaatimaan CE-merkityiltä rakennustuotteilta, jolloin tuotteella tulee olla standardien mukainen ympäristövaikutusten laskenta. ”Tähän olemme varautuneet ja olemmekin tehneet tiivistä kehitystyötä ja laskelmia konsernimme Kestävän kehityksen kehityspäällikön Eija Saskin kanssa”, kertoo Huovinen. Työ jatkuu edelleen.

Metsä Group on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa standardien vaatimuksiin muiden alan toimijoiden kanssa ja tehnyt yhteistyötä mm. Aalto-yliopiston kanssa. Työ on pitkäjänteistä ja vienyt useita vuosia, mutta se on kannattanut, sillä ympäristöselosteiden tarjoamat tiedot ovat Metsä Woodille tärkeä kilpailutekijä.