Sääsuojaus ja tehdasvalmistus Metsä Woodin kilpailuvaltteina toimitila- ja hallirakentamisessa

Sääsuojaus ja tehdasvalmistus Metsä Woodin kilpailuvaltteina toimitila- ja hallirakentamisessa

Published: 7.1.2015 0:00

​”Teollisuusrakentaminen on odottavalla kannalla. Vaikka teollisuusrakentamisen kokonaisvolyymi on pienentynyt, vastaavasti toimitilarakentaminen on piristynyt”, kertoo Metsä Woodin puuhallirakentamisen myyntipäällikkö Petri Silvonen. ”Kaupan ja logistiikan toimialat rakennuttavat edelleen aktiivisesti, mutta myös kunnat ovat aktivoituneet ja nyt toteutetaan paljon julkisen sektorin hankkeita.”

Pilaripalkkiin tai kantavaan runkoon perustuva puurakentamisen nopeus ja sääsuojaus on koettu julkisella puolella teknisesti hyväksi.

Sääsuojauksen käyttöönoton merkitystä kuivassa rakentamisessa ei vieläkään ole otettu vakavasti, myös massiivisen liimapuun teräsrakenteita parempia paloarvoja suunnittelupäällikkö Henri Salonen pitää puurakentamisen kilpailuetuna hallirakentamisessa.
Tulevaisuudessa voidaan kustannuksia säästävää hallirakentamisen tehdasvalmistusta vielä lisätä. Tehdasvalmistus on puurakentamiselle selvä kilpailuetu, koska kaikki elementit toimitetaan suojattuina asennukseen.

Liimapuurunkoon ja puurakenteisiin kattoelementteihin perustunut Vantaalle rakennettuun DB Schenkerin maaliikennekeskus on saanut paljon huomiota ja myönteistä palautetta onnistuneista ratkaisuista ja toteutuksesta.

db-schenker-2.jpgdb-schenker-1.jpg
Metsä Wood toimitti DP Schenkerille koko 12 000 neliömetrin suuruisen hallin rungon, ulkovaipan ja vesikaton pinnoitettuna. Toimituslaajuus sisälsi 600 kuutiometriä liimapuurunkoa asennettuna, 12 000 neliömetriä Kerto-Ripa -kattoelementtejä ja 2 400 neliömetriä ulkoseinäelementtejä asennettuina.

 

”Olemme toteuttamillamme hankkeilla osoittaneet teollisen puurakentamisen olevan kuivaa rakentamista, ja että osaamme kosteuden hallinnan koko rakentamisen ketjussa”, toteavat Silvonen ja Salonen.

Lue lisää Puuinfon artikkelipalvelusta.