Straagaarden rakentaa kestavaa tulevaisuutta

Straagaarden rakentaa kestävää tulevaisuutta

Published: 29.10.2015 0:00

​Straagaarden-kokeilu on kokonaisvaltainen, ympäristön ehdoilla toteutettava asuinrakentamisen hanke, joka ennakoi vuonna 2020 voimaan tulevia rakennussäännöksiä ja luo kestävämpää tulevaisuutta.


Straagaarden sijaitsee lähellä Gillelejen rantakaupunkia Pohjois-Sjellannissa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen rakennuskokeilun tarkoituksena on tuoda kokonaisvaltaista ajattelua rakennusalalle, luoda perusta uudenlaisille yhteisöille ja selkeyttää muutostarvetta.

Hankkeen taustalla on entinen lääkeyhtiön toimitusjohtaja Erik Pfeiffer, joka haluaa uudistaa käsityksemme rakentamisesta ja auttaa Tanskan rakennusteollisuutta hyödyntämään vihreän rakentamisen mahdollisuudet niin kestävän kehityksen kuin terveysvaikutusten, sisäilman laadun ja muidenkin ilmastonmuutokseen liittyvien tekijöiden osalta.

”Yritämme tuoda rakennusalalle entistä kokonaisvaltaisempaa ja kestävämpää ajattelua. Keräämme tietoa samalla kun rakennamme tulevaisuuden ratkaisuja. Tämä tuo tietysti myös haasteita, ja tervettä järkeä on käytettävä, vaikka rajoja rikotaankin”, Pfeiffer sanoo.


Kestävä kehitys edellyttää uusiutuvia materiaaleja


Straagaardenissa käytetään vain luonnon omia raaka-aineita. Jos haluamme kehittyä, meidän on luovuttava viime vuosisadan alun teollisesta ajattelusta ja lakattava toimimasta ympäristömme ja terveytemme kustannuksella. Straagaardenissa ei ole olennaista vain kestävä rakentaminen. Tarvitaan myös rohkeutta kokeilla jotakin uutta ja viedä hanke loppuun, vaikka se saattaakin vaikuttaa vanhanaikaiselta ja liian varhaiselta. Ei pidä luovuttaa heti ensimmäisen haasteen kohdalla. Meidän aikakaudellamme edistys tarkoittaa usein arkijärjen soveltamista uudella tavalla.

”Jos kukaan ei uskalla kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä, voimme jäädä kiinni huonoihin rakenteisiin, joihin meillä ei ole varaa – ei taloudellisesti eikä ympäristön kannalta. On tervettä järkeä etsiä ratkaisuja, joissa hyödynnetään luonnon omia rakennusmateriaaleja. Ne parantavat sisäilman laatua ja säästävät rahaa ja maata. Yleisin tapa tehdä asioita ei välttämättä ole luonnollisin tapa. Meidän on ajateltava uusilla tavoilla ja uskottava tulevaisuuteen”, Pfeiffer sanoo.

Samaa mieltä on myös Metsä Wood, hankkeen kantavien puurakenteiden päätoimittaja. Sen näkemykset ovat yhteneväiset Straagaardenin periaatteiden kanssa niin kestävän kehityksen kuin vanhentuneiden säännösten osalta.

”Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut yleistyvät maailmalla, mutta innovaatiot edistyvät hitaasti. Siksi on palkitsevaa, kun joku haastaa menneisyyden ajattelutavat, tarttuu toimeen ja näyttää tietä tulevaan. Metsä Wood tiedostaa, että maailma tarvitsee vaihtoehtoisia rakentamisen tapoja. Siksi käytämme paljon aikaa siihen, että autamme asiakkaitamme varautumaan tulevaisuuteen”, sanoo Metsä Woodin Tanskan maajohtaja Lau Larsen.

Erik Pfeiffer kohtasi Straagaardenissa muitakin merkittäviä haasteita kuin vanhentuneet rakennussäännökset. Tanskassa käytetään kantavia teräsrakenteita lähes kaikenlaisissa rakennuksissa. Nyt ne piti korvata kantavuudeltaan yhtä hyvillä tai paremmilla puurakenteilla, eivätkä sellaiset rakenteet ole yleisiä Tanskan rakennusteollisuudessa.

”Minun oli käännyttävä suomalaisen puutuotevalmistajan Tanskan toimipisteen puoleen saadakseni oikeanlaiset puurakenteet. Suomessa rakennussäännökset ovat täysin erilaisia kuin Tanskassa, koska Suomessa puurakentamisella on pitkät perinteet. Metsä Wood hyödyntää puun monikäyttöisyyttä rakennusmateriaalina ja tarjoaa kunkin asiakkaan erityistarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Siksi valintamme oli Metsä Woodin Kerto®, mittavakaa tuotesarja, josta voi tuottaa samanlaisia rakenteita kuin teräksestä”, Pfeiffer sanoo.

Menneisyyden vangit


Lau Larsen ja Metsä Wood tekevät jatkuvasti työtä lisätäkseen tietoisuutta puusta kestävänä vaihtoehtona teräkselle, betonille ja muille perinteisille rakennusmateriaaleille. Metsä Wood suunnittelee parhaillaan puuversioita maailman tunnetuimmista rakennuksista kiinnittääkseen huomiota kestävien ratkaisujen tarpeeseen. Metsä Wood ja kestävään kehitykseen erikoistunut arkkitehti Michael Green suunnittelivat uudelleen New Yorkissa sijaitsevan Empire State Buildingin, maailman ehkä tunnetuimman pilvenpiirtäjän.

”Rakennusteollisuus on tullut yhden tien päähän, ja meidän on nyt uskallettava ravistella vanhoja ajattelumalleja Erik Pfeifferin tapaan, jotta löydämme uuden suunnan. Olemme jääneet kiinni tiettyyn rakentamisen tapaan ja unohtaneet hyödyntää rakennusmateriaalien monipuoliset mahdollisuudet. Niistä löytyy tie tulevaisuuteen”, Larsen sanoo.