Suurin rakennuksen kantavuus puurakenteella

Puu tuli kylpylään

Published: 8.10.2015 0:00

Tehdasvalmisteiset puiset rakenneosat valtaavat alaa erityisesti pitkiä jännevälejä vaativissa rakennuskohteissa.

Tällaisia ovat esimerkiksi toimitila-, halli- ja maatilarakentamisen kohteet sekä suurten rakennusten peruskorjaukset. Yhtenäisellä kantavalla kattoelementillä voidaan saavuttaa jopa 18 metrin jänneväli, sekä rakentaa nopeasti vähemmillä pilareilla ja rakenteiden liitoksilla. Esivalmistetut puuelementit nopeuttavat rakennusaikaa, ovat kevyenä materiaalina nopeita asentaa ja sopivat suuren mittakaavan julkisrakentamisen kohteisiin. Asennusvalmiit puiset rakenneosat tekevät läpimurtoa Keski-Euroopan markkinoilla.

Hampuriin vuonna 1895 rakennetun kylpylän vaativa peruskorjaus toteutettiin Metsä Woodin kehittämällä Kerto®-rakenteella, mikä mahdollisti pitkän jännevälin vaativan holvimuotoisen kattorakenteen toteuttamisen.  "Rakenteiden valintaan vaikuttivat myös museoviraston suojelukohteelle asetetut rakennetekniset vaatimukset sekä kylpylän kostean ilman korroosiovaikutus. Rakenteet tuli toteuttaa puusta ilman metalliliitoksia", kertoo arkkitehti Manfred Voss.

Arkkitehtitoimisto suunnitteli uudet, pitkän jännevälin puurakenteet korvaamaan vanhat rakenteet, sekä varmisti niiden lujuuden, kantavuuden ja turvallisuuden. Sisähallissa käytettiin jänneväliltään 14 metriä pitkiä, visuaalisesti esiin jääviä palkkeja, joiden paksuus oli vain 13 cm. "Puurakenne täytti lujuusvaatimusten lisäksi kestävän kehityksen vaatimukset, ja oli kaikista vaihtoehdoista kustannustehokkain", Voss huomauttaa.
 
Rakennesuunnittelija Stefan Heidrichin mukaan lopputuloksena on teollisesti valmistettu tehokas ratkaisu, mikä perustuu mittatarkan Kertopuun käyttöön. "Kerto®-palkkeja käyttämällä saimme aikaiseksi liikkumattoman vakaan rakenteen, joka oli kapeiden palkkien ansioista näyttävä ja kokonaisuudessaan kustannustehokas. Kertopuu mahdollisti pitkät jännevälit ja ohuiden, jäykkien palkkien käytön. Palkit olivat vakaita, nopeita ja helppoja asentaa ja ne voitiin työstää tarkasti. Saimme visuaalisesti näyttävän kokonaisuuden ja suurimman kantavuuden pienimmällä materiaalin paksuudella."

Myös Pariisin vanhassa ydinkeskustassa sijaitsevan pääpoliisiaseman yhteyteen rakennetun vastaanottokeskuksen runkorakenteet toteutettiin suomalaisesta Kertopuusta®. Rakennuksen runko muodostuu 30 Kertopuisesta kehikosta, joiden pitkillä jänneväleillä saadaan toteutettua isoja avoimia tiloja rakennuksen sisälle.  "Puurakenne valittiin sen mahdollistamien pitkien jännevälien lisäksi keveyden ja rakentamisen nopeuden ansiosta", tiivistää rakennuksen suunnitellut arkkitehti Fabienne Bulle.

Ranskassa Bulle tunnetaan puuarkkitehtuurin edistäjänä ja hän haluaa lisätä puun käyttöä niin julkisessa kuin kaupunkirakentamisessakin. "Kerto sopii hyvin esimerkiksi katettujen pylväskäytävien rakentamiseen, ja sillä voidaan luoda tunnistettavampaa arkkitehtuuria tyytymättä tavanomaisiin ratkaisuihin", Bulle korostaa.

Hollantilainen arkkitehti Dick Venneman on käyttänyt useissa kohteissa, mm. Dieselin pääkonttorissa Amsterdamissa, Kerto–Ripa ®-elementtejä materiaalin ohuuden ja pitkien jännevälien vuoksi. Myönteisenä tekijänä Venneman mainitsee sen, että Kerto-tuotteita voi hyvin yhdistää muiden materiaalien kanssa. "Kerto®- tuotteet valittiin, koska kevyenä materiaalina niistä voitiin rakentaa joustavia, valoisia ja avoimia tiloja, joissa kahdeksanmetristen puuelementtien rakenteet jäävät näkyville."