Turvallisuus parani roimasti Metsa Woodin Kerto ja vaneritehtailla

Suolahden havuvanerit hyvä esimerkki kulttuurimuutoksessa

Published: 28.4.2016 0:00

Metsä Woodin Kerto® LVL ja vaneritehtaat, jotka työllistävät noin 1 000 ihmistä Suomessa, ovat edistyneet erinomaisesti työturvallisuuden parantamisessa. Sorveilla työtapaturmien määrä vähenikin 54 % edellisvuodesta. Koko Metsä Woodissa poissaoloon johtavien työtapaturmien taajuus laski 47 %.

Turvallisuus oli vuoden 2015 painopistealueita ja sitä korostettiin monin eri keinoin. Perimmäistä tavoitetta eli läpinäkyvyyden lisäämistä ja asenteiden muuttamista on tuettu hyvin konkreettisin keinoin: esimerkiksi jokainen tehtaalla pidetty kokous aloitetaan turvallisuusasioiden läpikäynnillä, ja kaikkien työntekijöiden on pidettävä suojavarusteita. Myös tehtaiden siisteyttä on kehitetty, koska siistillä työpaikalla on positiivinen vaikutus sekä päivittäiseen turvallisuuteen että työtyytyväisyyteen.

Suolahden havuvaneritehdas palkittiin Metsä Woodin Nollatapaturmakilpailussa suurimman prosentuaalisen parannuksen tehneenä yksikkönä. Tehtaan poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus laski 86 % edellisvuodesta.

”Parannus on seurausta merkittävästä muutoksesta jokaisen henkilön ajattelutavassa ja toiminnassa. Suuri osa tapaturmista sattuu erilaisissa ruuhkanpurku-, huolto- ja siivoustilanteissa, ei niinkään rutiinityössä. Tämän vuoksi mottomme onkin: Ajatellaan ennen kuin tehdään. Erityinen merkitys tällä on niissä töissä, jotka tulevat eteen ennalta-arvaamatta ja yllättäen. Me pidämme työturvallisuuden tärkeyttä esillä jatkuvasti. Sattuneet tapaturmat tutkitaan ja tapahtumatiedot juurisyyselvityksineen toimivat esimerkkeinä ja oppina muille,” kertoo Matti Sipilä, Suolahden havuvaneritehtaan tuotantopäällikkö.

Suolahden havuvaneritehtaalla huomattava parannus työturvallisuudessa 

Jari Tikkanen, Rakentaminen ja teollisuustuotteet -liiketoimintalinjan johtaja, luovutti kunniakirjan Suolahden havuvaneritehtaalla 23.3.2016 Metsä Woodin Nollatapaturmakilpailun parhaalle parantajalle. Kuvassa vasemmalla työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Jani Väisänen, havuvaneritehtaan tuotantopäällikkö Matti Sipilä, Jari Tikkanen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Kimmo Vuorinen.