Uusi palkkausjärjestelmä käyttöön Metsä Woodin sahoilla

Uusi palkkausjärjestelmä käyttöön Metsä Woodin sahoilla

Published: 21.12.2015 15:30

Metsä Woodin sahat siirtyvät uuteen palkkausjärjestelmään 1.1.2016 alkaen. Uudistus tähtää palkkauksen perusteiden yhtenäistämiseen ja selkeyttämiseen, mikä lisää samalla palkkauksen ymmärrettävyyttä, läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta. 

Neuvottelut uudesta palkkausjärjestelmästä aloitettiin vuoden 2015 alussa ja yrityskohtainen sopimus allekirjoitettiin 21.12.2015. Marras–joulukuussa jokaisella tuotantolaitoksella järjestettiin myös henkilöstöinfo uudesta palkkausjärjestelmästä. 

”Palkkausmallin uudistus täydentää Metsä Woodin tavoiteorganisaatiomallia. Nyt sovittu palkkausjärjestelmä tukee teollisen tehokkuuden strategiaamme, koska se on yksinkertainen ja vahvistaa tuottavuutta. Nyt päättyneet neuvottelut ovat loistava esimerkki siitä, miten paikallinen sopiminen johtaa hyviin tuloksiin, kun molemminpuolinen luottamus on kunnossa”, sanoo Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen.

Uusi palkkarakenne muodostuu tehtävän vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta, osaamisen ja työyhteisötaitojen perusteella maksettavasta henkilökohtaisesta palkanosasta sekä kaikille yhteisestä muuttuvasta osasta, joka on sidottu työn tuottavuuteen. Uuden järjestelmän myötä siirrytään kuukausittaiseen palkanmaksuun. 

”Paikallinen sopiminen perustuu luottamukseen, yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja yhdessä tekemiseen. Uskon, että uusi järjestelmä myös nostaa sekä henkilöstön ammattitaitoa että tuottavuutta. Kun kaikki yksiköt ovat saman palkkasopimuksen piirissä, pystymme paremmin syventymään tärkeisiin asioihin. Nyt on enää omasta asenteesta kiinni, miten pystymme hyödyntämään tätä uutta palkkausjärjestelmää”, summaa Vilppulan sahan pääluottamusmies Jari Hyvönen

”Haluan kiittää luottamushenkilöitä ja koko henkilöstöä avoimesta ja rakentavasta yhteistyöstä palkkausjärjestelmän uudistamisessa. Uudistus on selkeä osoitus henkilöstön kyvystä ja halusta kehittää jatkuvasti toimintamallejamme. Uusi palkkausjärjestelmä luo erinomaiset edellytykset osaamisen kehittämiselle ja toiminnan jatkuvalle parantamiselle sekä toimii perustana mm. koulutussuunnitelmien laatimisessa”, kertoo sahojen tuotantojohtaja Harri Haapaniemi.