ClipHut-puurakennusjärjestelmä

Sijainti Germany
Rakennusvuosi 2017
Arkkitehti ClipHut-tiimi
Rakennesuunnittelija ClipHut-tiimi
Käytetyt tuotteet Kerto LVL
Tyyppi Asuinrakennukset
Loppukäyttö Modulaarinen rakennejärjestelmä

Puisiin liitoksiin perustuva joustava rakennusjärjestelmä

Saksalaisen Ostwestfalen-Lippen ammattikorkeakoulun monialaisen tiimin kehittämä ClipHut on laskentaan perustuva rakennusjärjestelmä, joka tuottama rakennussuunnitelma huomioi Keski-Euroopan ilmaston ja paikalliset rakennussäännökset. ClipHut-rakennukset voidaan rakentaa monista puupohjaisista materiaaleista, mutta rakentamista voidaan nopeuttaa ja rakennetta keventää käyttämällä materiaalitehokkaita ja ympäristöystävällisiä Kerto® LVL -tuotteita.

Thomaz Vieira

​järjestelmäkehittäjä, projektijohtaja

Tomás Mena

​projektikehittäjä, tiedonhallintapäällikkö

Maria Wilkens

​projektipäällikkö, tiedotuspäällikkö

Tiimi

​Muut osallistujat:
Professorit Jan Kahre Heidemann, Hans Sachs ja Jens-Uwe Schulz.
Alvaro Balderrama, Onurcan Kurt, Spencer Culhane, Angelina Aziz, Gesana Biti, Supak Kosolsirisukkul, Yonnie Kweon, Azita Mazaheri, Yi Ju.

Käyttäjä määrittelee halutun rakennuksen koon ja muodon ClipHut-ohjelmiston pisteruudukkoa hyödyntäen, sekä syöttää järjestelmään rakennuksen maantieteellisen sijainnin ja käyttötarkoituksen. ClipHut tuottaa annettujen parametrien perusteella rakennukseen tavittavien komponenttien piirustukset, jotka on mukautettu paikallisiin rakennussäännöksiin.

Moduulin mittapiirustuksen, komponenttien numerointijärjestelmän ja yksinkertaisten liitosten ansiosta rakennuksen kokoaminen on helppoa myös maallikolle, jolla on rajallisesti kokemusta rakentamisesta. ClipHut-rakennukset on myös helppo purkaa ja käyttää uudelleen. Ympäristöystävällisyys kuuluu nykyisin rakentamisen perusvaatimuksiin, ja rakennuksen osien uusiokäyttö vähentääkin rakentamisesta aiheutuvaa jätettä merkittävästi.

Open Source Wood -palkinto

Values guide Metsä Group's operations 
 

Innovatiivisten ideoiden avointa jakamista

ClipHut-konseptille myönnettiin hiljattain Open Source Wood -palkinto. Asiantuntijaraati kehui perusteluissaan innovatiivisen rakennusjärjestelmän joustavuutta ja sen nopeaan rakentamiseen tarjoamia mahdollisuuksia.

”Tutkimme erilaisia puuliitoksia ja kehitimme sen pohjalta rakentannusjärjestelmän, joka kunnioittaa puun ominaisuuksia ja optimoi materiaalin käytön”, ClipHut-tiimi kertoi Open Source Wood -ehdotuksessaan.

Metsä Woodin Open Source Wood on yhteisöllinen verkkopalvelu, jossa arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat voivat jakaa puuelementtirakentamiseen liittyviä ideoitaan. Käyttäjät voivat ladata sunnitelmiaan ja konseptejaan alustalle saadakseen niistä palautetta ja tehdäkseen yhteistyötä toisten puurakentamisen ammattilaisten kanssa. Metsä Woodin asiantuntijat arvioivat työt, ja niistä innovatiivisimmat myös palkitaan.

 ”ClipHut on ensimmäinen näkemäni konsepti, jossa muutamasta erilaisesta osasta voidaan koota lähes loputtomasti erimuotoisia rakennuksia. Esivalmistettujen osien yhdistäminen toisiinsa yksinkertaisilla liitoksilla mahdollistaa nopean rakentamisen paikan päällä”, kertoo Metsä Woodin teknisen asiakaspalvelun johtaja Jussi Björman

”Kestävä kehitys on olennainen osa Metsä Woodin ajattelutapaa”, sanoo ClipHutin järjestelmäkehittäjä Thomaz Vieira. ”Jos haluamme kehittää rakennusalaa ympäristöystävällisemmäksi, meidän on tehtävä paljon muutakin kuin keksittävä parempia tuotteita. Meidän on investoitava hajautettuun tuotantoon ja jakeluketjuun, pienennettävä ekologista jalanjälkeämme, parannettava tuottavuutta ja investoitava massakustomoinnin ratkaisuihin.”

Lue lisää

  Kantava rakenne

 • ClipHut
 • ClipHut
 • ClipHut
 • ClipHut
 • ClipHut

Jäykkä rakenne kevyistä Kerto LVL -runko-osista

Rakenteeseen kohdistuvat kuormat siirretään pienikokoisten runkokomponenttien kautta. Kukin kerros on noin metrin mittainen. Osat leikataan CNC-työstökoneella tarkasti ClipHut-parametrimallin mukaisiin mittoihin. Ensimmäinen prototyyppi rakennettiin OSB-lastulevyistä järjestelmän toimivuuden testaamiseksi. Tiimin mielestä Kerto LVL sopii erityisen hyvin ClipHut-talojen rakennusmateriaaliksi, sillä sen lujuus ja ylivertainen lujuus-painosuhde tekevät kootusta rakenteesta erittäin vakaan.

”Kerto LVL on laadukasta, vahvempaa ja jäykempää kuin OSB. Siksi liitokset kestävät suurempia kuormia, voidaan käyttää pidempiä jännevälejä ja joissakin tapauksissa materiaalia tarvitaan tavallista vähemmän”, Vieira kertoo. ”Muita etuja ovat mahdollisuus rakentaa korkeampia rakennuksia ja lisätä kerroksia. Lisäksi rakennuksen käyttöikää pitenee.”

Jäykistys   

 

Parempi vakaus porrastetuilla pystysuorilla osilla

Kuhunkin kerrokseen sijoitetaan pystysuoria osia sivuttaissuuntaiseksi jäykisteeksi, joka vastustaa leikkausvoimia ristijäykisteiden puutteesta huolimatta. Kun rakenteessa käyteään vain vaaka- ja pystysuuntaisia komponentteja, ylimääräisiä vinoja liitoksia ja kiinnikkeitä ei tarvita. Prototyyppi osoitti, että osat lukkiutuvat helposti kiinni toisiinsa. Kun kaikki kerrokset oli saatu valmiiksi, koko rakennus osoittautui hyvinkin jäykäksi, koska rakenne jäykisti sen sivuttaissuunnassa.

Liitokset

Cliphut - wood construction system with clever connections 
 

Esivalmistetut liitokset nopeuttavat rakentamista

Vaakatason levyihin työstetään CNC-koneella paikat pystysuorille osille, joten niiden sijoittelua ei tarvitse arvailla tai mitata summittaisesti paikan päällä. Pystysuorien osien kumpaankin päähän työstetään innovatiivinen liitosmekanismi, joka liukuu vaakatason osiin leikattuihin reikiin ja lukittuu lujasti paikoilleen. ”Liitosta voidaan vääntää sisäänpäin, ja se kiinnittyy ja supistaa materiaalia työstetyn taskun kautta. Tällainen liitos työstetään suoraan rakennuskomponentteihin, eli se esivalmistetaan työmaata varten”, kertoo professori Jan Kahre Heidemann, projektin mentori. ClipHut-komponenttien täsmällinen kokoonpano dokumentoidaan digitaalisesti ja kaiverretaan osiin CNC-työstövaiheessa.

Paloturvallisuus 

Values guide Metsä Group's operations 
 

Rakennuksen ulkovaippa valitaan paikallisten säännösten mukaan

Kerto LVL:n käyttäytyminen palotilanteissa tunnetaan hyvin: materiaali on tasalaatuista ja sen hiiltyminen ennustettavaa. Euroopassa kaikki LVL-rakenteiden turvalliseen suunnitteluun tarvittava tieto sisältyy suunnittelusäännöksiin.

Paikallisten palomääräysten täyttämiseksi ClipHut-järjestelmään perustuvan rakennuksen ulkovaippa voidaan tehdä palamattomista materiaaleista, jolloin rakennusta voidaan käyttää muun muassa asumiseen ja kaupallisiin tarkoituksiin. Järjestelmä mukautuu joustavasti erilaisiin ilmastoihin, sillä siinä voidaan käyttää erilaisia seinärakenteita. Seiniin voidaan sisällyttää eristys, sadesuoja, lämmitysjärjestelmät ja aurinkosuojalaitteet. Julkisivu kiinnitetään pienillä 3D-tulostetuilla hakasilla, jotka kiinnittyvät rakenteisiin ankkureilla ja jättävät rakenneruudukon ulkopuolelle jatkuvasti tuulettuvan onkalon.

Joustava järjestelmä  puurakentamiseen   

Values guide Metsä Group's operations 
 

Edullinen ja joustava rakennusjärjestelmä Kerto LVL:lle

ClipHut-tiimillä oli alusta alkaen selkeä näkemys: kehittää uusia ratkaisuja, jotka helpottavat rakentamista ja tekevät siitä edullisempaa. Tavoite saavutettiin antamalla käyttäjän päättää suunnittelusta ja dokumentaatiosta. ”Käyttäjälle ei toimiteta valmiita osia, vaan hän tilaa rakennusosat puusepältä tai yritykseltä, joka pystyy tuottamaan tarvittavat osat. Käyttäjä voi valmistaa osat myös itse, jos hänellä on käytössään sopivat laitteet, kuten CNC-työstökone tai 3D-tulostin”, kertoo ClipHutin projektipäällikkö Maria Wilkens. Innovatiivinen liitos nopeuttaa ja helpottaa rakentamista. Kerto LVL:n käyttö varmistaa materiaalitehokkuuden ja pienentää rakentamisen kokonaiskustannuksia. ”Kaikilla materiaaleilla on etunsa”, Vieira sanoo. ”Kerto LVL sopii erinomaisesti talonrakennukseen, ja odotammekin jo pääsevämme rakentamaan siitä oikean talon!”

Lue lisää

 Kerto® LVL  liittyvät referenssit

 • Viikin puukerrostalot

 • B&Q tee-se-itse-tuotteiden vähittäismyyjä

 • Assyx betonimuotit

 • Balteschwiler-puutavaramyynti

 • Päiväkoti Satakieli

 • K-Rajamarket-liikerakennus

 • Lammin liikuntakeskus

 • DB Schenker puurakenteinen terminaali

 • Oulun lentoasema

 • Piispalan nuorisokeskus

 • Primus talli

 • Rocal-puuovet

 • Tampereen messu- ja urheilukeskus

 • Vihanneskolmio

 • Talovalmistaja Kannustalo

 • Diesel Benelux -yhtiön pääkonttori

 • Edinburgh Centre for Carbon Innovation

 • FMO-TOIMISTOTALO, TAPIOLA

 • Waterside Theatre, Aylesbury

 • Kauppakeskus Karisma

 • Mega Market -liikerakennus

 • Metropol Parasol - yksi maailman suurimmista puisista rakennelmista

 • Metsätapiola-toimistotalo

 • My Green World -näyttelykeskus

 • Tommi Mäkinen Racing -toimistorakennus

 • Maatalousrakennus pihatto, Kosken Kartano

 • Ämmässuon rakennusjätteiden käsittelylaitos

 • Kerteminde, tulevaisuuden lastenkoti

 • Pariisin poliisin vastaanottokeskus

 • Immanuel Kirche - vaikuttavaa puurakentamista

 • Straagaarden tarjoaa kestavan vaihtoehdon

 • Modulaarinen Kokoon-talo

 • SPA-Bungalow

 • Blueprint Robotics -taloelementit

 • ClipHut-puurakennusjärjestelmä

 • Hotel restaurant de KASerne

 • Metsä Woodin Pärnun tehdas

 • Maneesi Belgiassa

 • Mjøstårnet, maailman korkein puurakennus

 • Sport Centre Cents -urheilukeskuksen uimahalli

 • Cranleigh-koulu

 • Verksbyen – ympäristöystävällinen asuinalue

 • Metsä-paviljonki

 • D(emountable)

 • Nemus Futurum

 • Helsingin olympiastadionin peruskorjaus

 • Linnanfältin puukerrostalot

 • Elementit-E:n puuelementtirakentaminen

Hae kaikki referenssit

Hae
Harmet

Rakentaminen

Harmet

Virolainen Harmet on erikoistunut puuelementtien ja -moduulien tuotantoon. Puuelementit valmistetaan kevyistä ja ympäristöystävällisistä Kerto LVL -palkeista, -levyistä ja -tolpista, jotka nopeuttavat rakentamista.

Lue lisää
Elementit E

Rakentaminen

Elementit-E:n puuelementtirakentaminen

Nopeasti rakennetut siirrettävät koulut – Kerto LVL:ää sisältävät esivalmistetut puumoduulit takaavat onnistumisen.

Lue lisää

Rakentaminen

Linnanfältin puukerrostalot

Kerrostalot Turun Linnanfältissä rakennettiin Kerto LVL -pohjaisista esivalmistetuista elementeistä. Teollinen esivalmistus nopeuttaa ja tehostaa rakentamista.

Lue lisää

Rakentaminen

Helsingin olympiastadionin peruskorjaus

Helsingin olympiastadionin peruskorjauksessa stadionin kattokouruissa käytettiin Kertopuuta eli Kerto LVL:ää.

Lue lisää

Rakentaminen

Macallanin tislaamo

Macallanin tislaamossa on ainutlaatuinen kumpuileva puukatto, joka on rakennettu esivalmistetusta Kerto LVL:stä ja liimapuupalkeista.

Lue lisää

NOE-Schaltechnik

NOE-Schaltechnik käyttää Metsä Woodin koivuvaneria betonimuottijärjestelmissään Levyjen hinta-laatusuhde on niiden merkittävin etu.

Lue lisää
Nemus Futurum

Nemus Futurum

Metsä Groupin vierailukeskuksen laavussa Kerto LVL:n joustavuus yhdistyy innovatiiviseen arkkitehtuuriin.

Lue lisää
D(emountable)

Rakentaminen

D(emountable)

Hollannin Delftissä sijaitseva D(emountable) on nelikerroksinen hybridirakennus: sen kantava rakenne koostuu teräsrungosta ja puisista välipohjaelementeistä.

Lue lisää