Jeld-Wen ovivalmistaja käyttää Metsä Woodin sahatavaratuotteita
kuvat: Jeld-Wen

Jeld-Wen-ovivalmistaja

Käytetyt tuotteet Sahatavara

Tarkoitukseen sopivien sahatavaratuotteiden mahdollisimman tehokas toimitus

 Halu tuoda lisäarvoa asiakkaalle näkyy selkeästi Metsä Woodin toiminnassa. Sahaliiketoiminnassa on tarjolla paljon raaka-ainetta. Tämän vuoksi asiakaspalvelu, luotettava yhteistyö ja tuotantoprosessien tarkka tunteminen ovat hyvän liikekumppanuuden oleellisia rakenneosia.”
- Keijo Erkheikki, Jeld-Wenin Baltian maiden ja Suomen tuotantojohtaja


Haaste

Jeld-Wen Eesti AS valmistaa ovia, ja sillä on tuotantoa 24 Euroopan maassa. Se halusi löytää uusia sahatavaratuotteita, jotka tehostaisivat yhtiön tuotantoprosesseja. Vakiomitoituksesta poikkeavat uudet mitat parantaisivat myös yhtiön tarvitseman raaka-aineen saatavuutta.

Jeld-Wen tarvitsi juuri tiettyyn tarkoitukseen sopivia sahatavaratuotteita, jotka Metsä Woodin tulisi pystyä tuottamaan ja toimittamaan tehokkaimmalla tavalla.

Ratkaisu

Jeld-Wen ja Metsä Wood alkoivat yhdessä optimoida kummankin osapuolen tuotantoprosesseja. Tähän sisältyivät myös koeajot Metsä Woodin sahalla sekä Jeld-Wenin tuotannossa. Näin ratkaisujen toimivuus voitiin varmistaa käytännössä ja teollisessa mittakaavassa alusta lähtien. Kiinnostuksen kohteena olivat myös mahdolliset kustannussäästöt asiakkaan tuotantoprosessien tehostumisen kautta.

Tulos

Jeld-Wen käyttää noin 100 000 kuutiometriä sahatavaraa joka vuosi. Tätä varten se tarvitsee suuria ja luotettavia tavarantoimittajia. Avoimen ja tiiviin yhteistyön suurin etu oli, että Jeld-Wen löysi uusia tuotteiden mitoituksia ja ominaisuuksia, jotka sopivat heidän prosesseihinsa. Maailman modernein sahalaitos, Metsä Woodin Vilppulan saha, oli ratkaisu haasteeseen, koska se pystyy vastaamaan riittävän joustavasti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.

Metsä Woodin tavoitteena on auttaa asiakkaitaan saamaan aikaan kasvua ja entistä parempaa kannattavuutta liiketoiminnassaan. Tähän päästään yhteistyössä asiakkaan kanssa etsimällä ja tunnistamalla tehokkaimmat ratkaisut toimitusketjun näkökannalta.

Teolliset referenssit

Hae referenssejä

Hae
Harmet

Rakentaminen

Harmet

Virolainen Harmet on erikoistunut puuelementtien ja -moduulien tuotantoon. Puuelementit valmistetaan kevyistä ja ympäristöystävällisistä Kerto LVL -palkeista, -levyistä ja -tolpista, jotka nopeuttavat rakentamista.

Lue lisää
Elementit E

Rakentaminen

Elementit-E:n puuelementtirakentaminen

Nopeasti rakennetut siirrettävät koulut – Kerto LVL:ää sisältävät esivalmistetut puumoduulit takaavat onnistumisen.

Lue lisää

Rakentaminen

Linnanfältin puukerrostalot

Kerrostalot Turun Linnanfältissä rakennettiin Kerto LVL -pohjaisista esivalmistetuista elementeistä. Teollinen esivalmistus nopeuttaa ja tehostaa rakentamista.

Lue lisää

Rakentaminen

Helsingin olympiastadionin peruskorjaus

Helsingin olympiastadionin peruskorjauksessa stadionin kattokouruissa käytettiin Kertopuuta eli Kerto LVL:ää.

Lue lisää

Rakentaminen

Macallanin tislaamo

Macallanin tislaamossa on ainutlaatuinen kumpuileva puukatto, joka on rakennettu esivalmistetusta Kerto LVL:stä ja liimapuupalkeista.

Lue lisää

NOE-Schaltechnik

NOE-Schaltechnik käyttää Metsä Woodin koivuvaneria betonimuottijärjestelmissään Levyjen hinta-laatusuhde on niiden merkittävin etu.

Lue lisää
Nemus Futurum

Nemus Futurum

Metsä Groupin vierailukeskuksen laavussa Kerto LVL:n joustavuus yhdistyy innovatiiviseen arkkitehtuuriin.

Lue lisää
D(emountable)

Rakentaminen

D(emountable)

Hollannin Delftissä sijaitseva D(emountable) on nelikerroksinen hybridirakennus: sen kantava rakenne koostuu teräsrungosta ja puisista välipohjaelementeistä.

Lue lisää