Lehto Group – rakentamisen kustannustietoisuus

Talousohjattu teollinen valmistus mullistaa rakennuskulttuuria

Isot rakennuskohteet on perinteisesti rakennettu tontilla paikan päällä olosuhteista ja luonnonvalon määrästä riippumatta. Sään hankaloituessa ja valon vähetessä mahdollisuudet laadukkaalle ja tehokkaalle rakentamiselle luonnollisesti vaikeutuvat. Lehto Groupissa on tartuttu tähän rakentamisen kehityskohtaan.

Lehto Group on suomalainen talousohjattuun rakentamiseen panostava rakennusyhtiö, joka haluaa siirtyä prototyyppirakentamisesta, eli paikan päällä tehdystä yksilöllisestä rakennuskohtaisesta rakentamisesta edullisempaan ja laadukkaampaan tehdasvalmistukseen. Talon rakentaminen siirretään yhä enemmän työmailta tehtaisiin, missä valmistuksen laatua ja kustannuksia on mahdollista hallita paremmin.

Puun käyttö off-site-rakentamisessa

Kerto® LVL mukana elementtivalmistuksen kehittämisessä

Myös Metsä Woodilla tuetaan rakennusalan siirtymistä teolliseen esivalmistukseen, eli niin sanottuun off-site -rakentamiseen. Metsä Woodin myyntijohtajan Virva Juholan mielestä rakentamisen tuottavuuskehitys onkin jäänyt merkittävästi muista toimialoista jälkeen: ”Globaaleista megatrendeistä kaupungistuminen ja ilmastonmuutos pakottavat kehittämään kestävämpiä ratkaisuja asuntojen jatkuvasti kasvavaan kysyntään. Tässä muutoksessa teollinen esivalmistus ja skaalautuvat konseptit toimivat suunnannäyttäjinä uudelle tavalle tehdä asioita paremmin rakennusteollisuudessa.”

Values guide Metsä Group's operations 
 

Puun käyttö rakennusmateriaalina betonin ja teräksen ohella tukee Lehto Groupin strategiaa tehokkaasta rakennustavasta. Puu on kevyttä kuljettaa ja käsitellä, ja tämä mahdollistaa puupohjaisten elementtien teollisen valmistamisen. Lehto Group käyttää rakentamisessa Metsä Woodin Kerto® LVL:ää.

Havupuuviiluista valmistetut Kerto® LVL -palkki- ja puulevytuotteet toimivatkin oivallisesti rakennuselementtien teollisessa esivalmistuksessa. Lisäksi ne sopivat materiaalitehokkuutensa ansiosta hyvin tähän kustannuksia  optimoivaan rakennusideologiaan. Metsä Woodilla nähdäänkin tärkeäksi tukea eri toimijoita puuelementtivalmistuksessa. ”Olemme Metsä Woodin johdolla luoneet Kerto LVL:n ympärille oman teollisen ekosysteemin – partneriverkoston – ja teknisen asiakaspalvelukonseptin, jotka tähtäävät asiakkaiden elementtivalmistuksen tehostamiseen,” Juhola kuvailee.

     

  Perinteisen rakentamisentehottomuus

Values guide Metsä Group's operations 
 

Rakennusajasta yli puolet kuluu muuhun kuin rakentamiseen

Lehto Groupissa on haluttu löytää tapa, jolla voidaan tehostaa talon rakentamisen prosesseja. Perinteisessä paikan päällä rakentamisessa jopa 60 prosenttia rakentajien työajasta voi kulua muuhun kuin itse rakennustyön edistämiseen. Se voi olla tehdyn työn korjaamista, kuvien epäselvyyksien tulkintaa, haasteellisten työolosuhteiden selättämistä tai muita projektiin liittyviä häiriöitä. Nämä kaikki johtavat Lehto Groupin toimitusjohtajan Hannun Lehdon mukaan tehottomuuteen: ”Haluamme tehostaa prosesseja ja vähentää häiriöitä, jotta voimme samalla rahalla tarjota asiakkaalle vähän enemmän.”

Huokeammatrakennuskustannukset   

Values guide Metsä Group's operations 
 

Lehto Groupin keinot rakennusprosessin tehostamiseen

Kaikki lähtee liikkeelle suunnittelusta. Lehto Groupilla rakennusten suunnittelu tehdään itse, ja siinä hyödynnetään konseptimaisuutta. Näin päästään toistamaan jo hyväksi koettuja ratkaisuja. Paikan päällä vallitsevat olosuhteet stabiloidaan viemällä tuotannon monimutkaiset työt tehtaisiin. Jo näillä toimilla virheiden määrä vähenee, laatu paranee ja kustannukset kevenevät.

Tehdasvalmistus on vastaisku rakennusalan prototyyppirakentamiselle: perinteisen rakennustyömaan vaihteleville sääoloille, muuttuvalle miehistölle ja erilaisille suunnittelutavoille. ”Prototyyppiteollisuudessa on paljon virheitä. Se on kallista ja hidasta, ja tässä me haluamme tehdä voltin”, Lehto kertoo. ”Yhä monimutkaisemmat osat siirtyvät pois työmaalta, ja digitalisaatio hallitsee arvoketjua.”

Yksi rakentamisen tehostuskeino liittyykin digitaalisuuden lisäämiseen. Rakennuskohteesta tehdään digitaalinen mallinnos jo suunnitteluvaiheessa, ja se elää rakennuksen rinnalla myös käyttöönoton jälkeen toimien ylläpidon ja huollon alustana helpottaen, nopeuttaen ja halventaen huoltotoimia. ”Rakennuksissa ei perinteisesti tiedetä kunnolla, mistä tuotteista ja osista se on koottu. Tätä me kehitämme ja se muuttaa rakentamiskulttuuria radikaalisti. Me emme voi enää jokainen heittää sekaan omia osia vaan me suunnittelemme, mitä käytetään, ja tämä tieto on luettavissa digitaalisesta mallinnoksesta”, Lehto selventää.

Moduulirakentaminen huomioi asiakkaan tarpeita    

Values guide Metsä Group's operations 
 

Asiakkaan toiveisiin vastataan tehdasvalmisteisten elementtien moninaisuudella ja muunneltavuudella

Lehto Groupilla rakennusten tehdasvalmistus toimii modulaarisuuden periaatteilla. Heillä on mallistossaan useita erilaisia valmiiksi suunniteltuja ja toisiinsa sopivia katto-, seinä- ja ikkunaelementtejä, joita liittämällä ja muuntelemalla saadaan aikaan tavoiteltu kokonaisuus. ”Se on vähän kuin Lego-paloilla rakentamista”, Lehto havainnollistaa.

Asiakkaan tarve ja valmiit moduulit voidaan useimmiten yhdistää. ”Jos asiakkaalla on luonnoskuvat, kysymme lupaa niiden hienoiseen muokkaamiseen. Koska rakentamiseen ei ole vain yhtä oikeaa tapaa, muotoilua voidaan useimmiten vähän kehittää, jotta saamme sen tuoteperheeseemme sopivaksi.” Täysin uniikin kohteen rakennuttajat eivät olekaan Lehto Groupin fokuksessa. ”Näistä rakennuksista tulee myös älyttömän kalliita.”

Arkkitehdin luovuus ja rakennusten modulaarisuus yhdistetään sillä, että mallistojen suunnittelussa käytetään aina mahdollisimman hyvää arkkitehtia. Julkisivumateriaali on mahdollista vaihtaa, eivätkä Lehto Groupin rakennukset näin ollen näytä toistensa kopioilta. Ne on helppo istuttaa ympäristöön ja siellä voimassa olevaan rakennuskaavaan. Joidenkin isojen asiakkuuksien, esimerkiksi hotellirakennuttajien, kanssa on konseptimallia kehitetty yhdessä asiakkaalle sopivaan muotoon.

Puu on rakennusmateriaali  

Kerto® LVL osana nopeaa, kevyttä ja ympäristöystävällistä hybridirakentamista

Puun yhdistäminen betoniin ja teräkseen tukee Lehto Groupin ideologiaa tehokkaasta rakennustavasta. Puun valtti rakennusmateriaalina liittyy sen keveyteen. Metsä Woodin Kerto LVL -puutuotteet on lisäksi kehitetty kestäviksi ja lujiksi.

Lehto Group käyttää Kerto LVL:ää puukerrostalojen kantavina rakenteina, välipohjarakenteina sekä kattorakenteissa ja seinissäkin. ”Kerto LVL – arvolupauksensa mukaan fast, light and green – on luja ja kevyt materiaali, ja sen käyttö tukee meidän talousohjattua rakentamistamme. Se on kohtuullisen mittatarkkaa ja tasalaatuista – se ei kieroile eikä käyryile. Ja Kerto-tuotteilla saamme rakennettua kohtuullisen pitkiä jännevälejä esimerkiksi kattoelementeissä”, Lehto kuvailee. Myös betonikerrostaloissa Lehto Group käyttää Kerto LVL:ää pesuhuoneiden ja keittiöiden puurungoissa.

Kerto® LVL on havupuuviiluista liimaamalla valmistettu järeä palkki- ja puulevytuote. Metsä Wood toimittaa Lehto Groupille Kerto LVL -tuotteita myös määrämittatoimituksina. Tällä saadaan lisättyä toivottua tehokkuutta niin ajan käytössä kuin aineen optimoinnin ja hukkapalojen vähentämisen suhteen. 

Puurakentamisenekologisuus ja trendikkyys    

Values guide Metsä Group's operations 
 

Puurakentamisella yhdistetään tehokas tehdasvalmistus ja ympäristöystävällinen ajattelu

Ilmastonmuutos edellyttää yhteiskunnilta jatkuvasti ympäristöystävällisempää päätöksentekoa, ja kaupungit ovatkin alkaneet kaavoittaa yhä suurempia alueita  puukerrostaloille. ”Puurakentamisen trendi on kasvussa, ja tulevaisuudessa suuntaus on merkityksellinen. Meidän on kuunneltava herkällä korvalla, mitä asiakkaat arvostavat ja haluavat”, Lehto arvioi. Lehto Groupille ekologisuus ja tehokas tehdasvalmistus tukevat toisiaan. ”Puurakentamisessa saamme hyvät asiat, molemmat plussat samaan pakettiin”, Lehto iloitsee.

”Puurakentamisen nopeus, keveys ja ekologisuus ovat omimmillaan juurikin teollisessa valmistuksessa”, Laura Mattila Metsä Woodilta vahvistaa. Kerto LVL:n olennaiset kilpailuedut ovat materiaalitehokkuus ja sen lujuus-painosuhde. Samasta määrästä pohjoista kuusipuuta saadaan Kerto LVL:llä aikaiseksi pidemmät jännevälit ja kevyemmät rakenteet verrattuna moneen muuhun rakennusmateriaaliin. Näin Kerto LVL mahdollistaa tuotannon läpimenoaikojen lyhentämisen vähentämällä esivalmistuksen aikaista materiaalihukkaa ja työvoiman tarvetta.

Rakentamiseen liittyvät referenssit    

 • Viikin puukerrostalot

 • Päiväkoti Satakieli

 • K-Rajamarket-liikerakennus

 • Lammin liikuntakeskus

 • DB Schenker puurakenteinen terminaali

 • Oulun lentoasema

 • Piispalan nuorisokeskus

 • Primus talli

 • Tampereen messu- ja urheilukeskus

 • Vihanneskolmio

 • Talovalmistaja Kannustalo

 • Diesel Benelux -yhtiön pääkonttori

 • Edinburgh Centre for Carbon Innovation

 • FMO-TOIMISTOTALO, TAPIOLA

 • Waterside Theatre, Aylesbury

 • Kauppakeskus Karisma

 • Mega Market -liikerakennus

 • Metropol Parasol - yksi maailman suurimmista puisista rakennelmista

 • Metsätapiola-toimistotalo

 • My Green World -näyttelykeskus

 • Tommi Mäkinen Racing -toimistorakennus

 • Maatalousrakennus pihatto, Kosken Kartano

 • Ämmässuon rakennusjätteiden käsittelylaitos

 • Kerteminde, tulevaisuuden lastenkoti

 • Pariisin poliisin vastaanottokeskus

 • Immanuel Kirche - vaikuttavaa puurakentamista

 • Straagaarden tarjoaa kestavan vaihtoehdon

 • Esperi hoitokoti Kapteenska

 • Schwäbisch Gmündin yliopistokeskuksen monitoimisali

 • Pro Nemus -vierailukeskus

 • SPA-Bungalow

 • Blueprint Robotics -taloelementit

 • ClipHut-puurakennusjärjestelmä

 • Lehto Group – rakentamisen kustannustietoisuus

 • Hotel restaurant de KASerne

 • Metsä Woodin Pärnun tehdas

 • Maneesi Belgiassa

 • Mjøstårnet, maailman korkein puurakennus

 • Sport Centre Cents -urheilukeskuksen uimahalli

 • Cranleigh-koulu

 • Verksbyen – ympäristöystävällinen asuinalue

 • Metsä-paviljonki

 • PERI-muottijärjestelmät

 • D(emountable)

 • Macallanin tislaamo

 • Helsingin olympiastadionin peruskorjaus

 • Linnanfältin puukerrostalot

 • Elementit-E:n puuelementtirakentaminen

 • Harmet