Nemus Futurum

Sijainti Finland
Rakennusvuosi 2019
Arkkitehti Piirto Design
Rakennesuunnittelija Vicad: Ville Pulkkinen
Rakentaja R4 Group (rakennustyöt), Puutaito (kantavien elementtien valmistus)
Asiakas Metsä Group
Käytetyt tuotteet Kerto LVL

Nemus Futurum -keskuksen laavussa perinteet kohtaavat modernin puurakennustekniikan

​Metsä Groupin uusi vierailukeskus Lohjalla on nimeltään Nemus Futurum. Latinankielinen nimi tarkoittaa tulevaisuuden metsää. Vierailukeskuksen kolmetuntinen opastettu kierros metsässä tutustuttaa vierailijat suomalaiseen vastuulliseen metsänhoitoon. Vieraille esitellään tablettien, GPS-seurannan ja lisätyn todellisuuden avulla, miten eri metsätaloustoimenpiteet vaikuttavat ilmastoon ja metsäluonnon monimuotoisuuteen.

Kierroksen aikana vierailijat pysähtyvät Laavulla, joka on rakennettu käyttäen Metsä Woodin tuotteita, lähinnä Kerto® LVL:ää,. Laavun 17 neliömetrin tilaan mahtuu kerralla noin 20 ihmistä. Kallionlaella sijaitsevalla levähdyspaikalla on myös niin ikään Kerto LVL:stä ja vanerista valmistettu Huussi-niminen kuivakäymälä. Kerto LVL:n käyttö mahdollistaa nopean, kevyen ja ympäristöystävällisen rakentamisen.
Kantava rakenne

Kerto® LVL on ympäristöystävällinen ja monipuolinen rakennusmateriaali

Laavun arkkitehtisuunnittelusta vastanneen Teija Piirron idea rakennuksesta, jonka muoto jäljittelisi puun kasvurenkaita sulautumalla samalla ympäröivään luontoon, asetti haasteita kantavalle rakenteelle.  Pieneneviä renkaita varten tarvittiin kuusi erikokoista kaarevaa tukea. Kaarien välinen ihanteellinen etäisyys määriteltiin arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tiiviinä yhteistyönä.


"Ohjeistuksena oli käyttää Metsä Woodin materiaaleja, kuten ekologista Kerto LVL:ää, mutta muilta osin minulla oli täysin vapaat kädet suunnittelussa", sanoo Piirto. "Halusin suunnitella jotain, mikä sulautuu ympäröivään luontoon samalla, kun se luo suojaisan, melkeinpä pesämäisen vaikutelman. Parhaimmassa tapauksessa rakennus toisi myös esiin uusimpia rakennustekniikoita".

Kantava rakenne valmistettiin Kerto LVL Q-levyistä, jotka liimattiin yhteen niin, että ne muodostivat 75 x 250 mm:n kaaria. Kaaret suunniteltiin niin, että ne voitiin leikata muotoonsa suuremmista levyistä CNC-työstökoneella siten, että materiaalia menee hukkaan mahdollisimman vähän.Kantava rakenne

​Kantavat kaaret rakennettiin Kerto® LVL Q-levyistä, jotka liimattiin yhteen ja työstettiin muotoonsa CNC-koneella.

Jäykistys

​Sivuttaissuuntainen jäykistys on piilotettu näkyvistä paanulevyillä, jotka verhoavat sekä rakennuksen ulko- että sisäseinät.

Jäykistys

Sahatavarasta poikittaissuuntaista vakautta

Kerto LVL:n lujuusominaisuuksien ja kaarevan kantavan rakenteen ansiosta pystysuuntainen lujuus ei tuottanut ongelmia. Poikittaissuuntainen lujuus asetti  kallionlaella sijaitsevalle laavulle omat haasteensa. Neljä metriä korkea kohtisuora julkisivu altistuu voimakkaille sivutuulille.


Poikittaisen vakauden varmistamiseksi rakennuksen molemmille puolille asennettiin 21 x 100 mm:n sahatusta laudasta valmistetut poikittaistuet. Näitä täydennettiin ristikkäisillä ja pitkittäisillä lisävahvikkeilla. Rakennuksen ulkoverhoilun paanut kiinnitettiin näihin lisävahvikkeisiin. Kuusipuusta valmistetut paanut ovat paikallisen kirvesmiehen käsityötä.


"Poikittaissuuntainen jäykistys oli mielenkiintoinen haaste kapenevien kaarien muuttuvan säteen vuoksi", kertoo rakennesuunnittelija Ville Pulkkinen. "Sen takia päätimme käyttää 21 mm:n lautaa. Sitä kun pystyi taivuttamaan kaarien muotoon. Arkkitehti teki rakenteesta 3D-mallin, josta näkyi, kuinka korkealle poikittaisvahvikkeet voisivat yltää, ja loppuosaa tuettiin pitkittäisillä vahvikkeilla".

Rakennuksen molempien sivujen lujuusominaisuudet oli laskettava erikseen rakennuksen kaarevan muodon vuoksi. Samasta syystä toinen sivu on toista pidempi.Liitokset

Moderni kohtaa perinteisen 

Kantavat kaaret liitettiin luonnonkiveen kiinnitettyihin betonipilareihin.

Vakauttavat vahvikkeet ruuvattiin sekä kaarien sisä- että ulkopuolelle.

Lopuksi sisä- ja ulkoverhouksessa käytetyt paanut naulattiin vahvikkeisiin perinteisellä karjalaisella menetelmällä, jossa jokainen paanu naulataan vain yhdellä naulalla vääntymisen ja halkeamisen ehkäisemiseksi. Laavun sisällä itse kaaret jäivät näkyviin.


Lopputulos

Monipuoliset materiaalit ja joustavaa yhteistyötä

Teija Piirto ja Ville Pulkkinen ovat yhtä mieltä siitä, että vaativasta suunnittelusta huolimatta Laavu toi esiin Kerto LVL:n monipuolisuuden rakennusmateriaalina. "Tämä oli ensimmäinen projektini, jossa LVL:ää työstettiin kaarevaan muotoon", Pulkkinen sanoo. "Kerto LVL on ekologinen ja luonnollinen rakennusmateriaali, ja itse asiassa luultavasti ainoa materiaali, jolla oli mahdollista toteuttaa rakennuksen ainutlaatuinen muoto".

Katso video Nemus Futurumista. Lisätietoa löytyy myös keskuksen omilta sivuilta.