Metsä Forest – Puunhankinnan ja metsäpalvelujen vastuullista osaamista

Metsä Forest – Puunhankinnan ja metsäpalvelujen vastuullista osaamista

Metsä Groupin puukaupasta ja metsäpalveluista vastaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluva Metsä Forest. Metsä Forest palvelee niin metsänomistajia kuin puuta hyödyntävää teollisuutta. Se on yksityismetsien puukaupan markkinajohtaja Suomessa.

Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 122 000 metsänomistajaa, joille Metsä Forest tarjoaa metsänhoito- ja puukauppapalveluita sekä puun ja puuenergian toimitusta konsernin tuotantolaitoksille ja muille teollisille asiakkaille. Sen vahvuuksia ovat laaja yhteistyö omistajajäsenten kanssa, edelläkävijyys metsäomaisuuden hoidossa ja metsätalouden kannattavuuden kehittämisessä sekä tehokas metsäpalveluorganisaatio.

 

Näe Metsä uudessa valossa

 

Puun merkitys maailmassa kasvaa jatkuvasti. Metsä Group hyödyntää maailman parhaan uusiutuvan raaka-aineen, pohjoisen puun, vastuullisesti ja tehokkaasti. Kun alalla on oltu jo 80 vuotta, on ilo todeta, että Metsä on elämänsä iskussa.

Katso, miten Metsä hyödyntää metsän mahdollisuudet.​