• Kerto® LVL

  Kerto® LVL laminated veneer lumber
 • Koivuvaneri

 • Havuvaneri

 • Sahatavara

  Nordic premium timber

Lattiat

Kerto-lattiarakenteet

Joustava suunnittelu, tehokas toteutus ja nopea asennus

​​​​​​​Kerto® on ihanteellinen kantava materiaali lattiarakenteeseen. Kerto-palkin lujuus, suoruus ja mittatarkkuus ovat suomalaisten rakentajien tuntemia ominaisuuksia jo reilun kolmen vuosikymmenen takaa.

Tarjoamme asiakkaan tarpeen mukaan yksittäisiä palkkeja tai sovittaessa lattian kantavat osat asennettuna.

Suunnittelu Eurokoodin mukaan

Lattiapalkkien mitoituksessa käytämme Metsä Woodin kehittämää Finnwood-mitoitusohjelmaa. Sen avulla voidaan mitoittaa lattiapalkit Eurokoodi 5 -standardin, sen kansallisen liitteen ja RIL 205-1-2009 -suunnitteluohjeen mukaan. Myös värähtelytarkastelu on mukana ohjelmassa.

Metsä Wood tarjoaa teknistä tukea rakentajan avuksi. Esimerkiksi palomitoitus tai välipohjapalkiston mitoitus voidaan tehdä sopimuksen mukaan.

Pitkät jännevälit

Kerto-S palkkien runsas poikkileikkausvalikoima antaa mahdollisuuden suunnitella ala- ja välipohjapalkisto kustannustehokkaaksi jänneväleille 3-7,5 m. Pintarakenteen vaatimusten mukaan palkkien jakoväleinä käytetään y​​leensä 400 tai 600 mm. Kerto-S-palkin suuri kimmomoduuli helpottaa rakenteen mitoittamista Eurokoodin mukaisille värähtelyvaatimuksille.

Kerto-S välipohjapalkin mitoitustaulukko

Välipohjapalkin mitoitustaulukossa huomioitu

 • Mitoitus on tehty EN 1995-1-1:2004+A1:2008 / RIL 205-1-2009 mukaisesti.
 • Omapaino on 0,6 kN/m2 ja hyötykuorma on 2,0 kN/m2 (luokka A).
 • Rakenteen käyttöluokka on 1 tai 2 ja seuraamusluokka on CC2.
 • Palkki on kiepahdustuettu yläpinnasta koko pituudeltaan.
 • Poikittaisjäykisteet palkin keskellä. Kun L < 4 m, yksi jäykistelinja keskelle, kun L ≥ 4 m, kaksi jäykistelinjaa keskellä k/k 1000.
 • Neljältä sivulta tuettu ja neliön muotoinen huone.
 • Yläpuolella 22 mm lastulevy (EN 312-6).
 • Työmaaliimaus antaa 50 % liittovaikutuksen värähtelylaskennassa.
 • Tukipituus ≥ 45 mm.
 • Hetkellinen taipuma on winstL/400 ja lopputaipuma wnet,finL/300.
 • Taulukon käyttö ei korvaa kohdekohtaista rakennesuunnittelua.
 • Lattia- ja kattopalkit.

Poikittaisjäykisteet tehdään yleensä poikkileikkaukseltaan samankokoisesta Kerto-S-palkista kuin välipohja. Kehäpalkkeina, joille tulee yläpuolisilta rakenteilta puristusta, on järkevää käyttää samankorkuista (suuremman puristuslujuuden omaavaa) Kerto-Qp-palkkia.
Parvekkeiden ja terassien kantaviin rakenteisiin ihanteellinen materiaali on Kerto-Q, joka sopii käyttöluokkaan 3.

Lisää tuotetietoa Kerto-tuotesivuilta. 

Elementeillä lisää tehoa

Metsä Woodin suunnittelemalla Kerto-Ripa-elementillä rakennettaessa välipohja saadaan nopeasti valmiiksi työturvalliseksi tasoksi. Elementti koostuu rakenteellisesti yhteen liimatuista Kerto-Q-levyistä ja Kerto-S-rivoista. Elementin etuna on teollinen esivalmistus, keveys ja sillä saavutetaan pidemmät jännevälit perinteisen palkkirakenteen rakennekorkeudella. Kerto-Ripa-rakenteiset välipohjat toimitetaan asennettuina. Metsä Wood suunnittelee asiakkaan kanssa tehokkaan ja kokonaistaloudellisen toimitussisällön.

Kerto-Ripa-rakenne täyttää yhdessä pintaverhousten kanssa huoneistojen väliset ilmaäänen eristävyys- ja askeläänitasovaatimukset L´n,w ≤ 53 dB ja R´w≥ 55 dB.

Lue lisää puuelementeistä.

 

Katso myös: Metsä Wood vanerit lattioissa

 

Liittyvät dokumentit

Kerto® LVL käyttökohteet

Lattioihinliittyvät referenssit

 • Viikin puukerrostalot

 • Edinburgh Centre for Carbon Innovation

 • Mega Market -liikerakennus

 • Pro Nemus -vierailukeskus

 • Verksbyen – ympäristöystävällinen asuinalue

 • D(emountable)

 • Linnanfältin puukerrostalot