• Lattiat

 • Seinät

 • Maatilarakentaminen

 • Katot

 • Kuljetusvälineteollisuus

 • Vaneri betonimuotteihin

Spruce Ply WeatherGuard

Metsä Wood Spruce Ply WeatherGuard

Vettä hylkivä havuvaneri rakentamiseen/säänkestävä vaneri

Metsä Wood Spruce WeatherGuard on havuvaneri, jonka pinta hylkii vettä ja vähentää näin jopa 60 %  veden imeytymistä levyyn rakentamisen aikana. Käsittely antaa kuitenkin levyn hengittää, eikä heikennä sen vesihöyrynläpäisevyyttä. WeatherGuard-käsittely ei heikennä perusvanerin muita ominaisuuksia, kuten lujuusominaisuuksia ja palo-ominaisuuksia, eikä lisää pinnan liukkautta tai kiinnikkeiden ruostumista. Käsittelemättömiin vaihtoehtoisiin tuotteisiin verrattuna Spruce WeatherGuardin -havuvaneri vähentää rakentamiseen kuluvaa aikaa sekä kuivattamiseen tarvittavaa energiaa.

Rakentamisen aikana rakennusmateriaalit saattavat kastua vaihtelevissa olosuhteissa. Rakennusprojekteissa on tavanomaista, että rakennustuotteet altistuvat kohtuulliselle määrälle vapaata vettä rakentamisen aikana.  Spruce WeatherGuard -havuvaneri on erinomainen tuote, kun veden imeytyminen levyihin halutaan minimoida rakennusaikana. On kuitenkin tärkeää antaa kaikkien puupohjaisten materiaalien kuivua ennen kuin rakenteet suljetaan, koska rakenteisiin jäävä kosteus voi aiheuttaa muodonmuutoksia,  heikentää levyjen lujuusominaisuuksia sekä johtaa lopulta levyjen biologisiin vaurioihin. Hyvässä työmaasuunnittelussa otetaan rakennuksen sääsuojaus huomioon ja suojataan kaikki kosteusherkät rakennusmateriaalit.

WeatherGuard-käsittely on väritön. Pinta voidaan käsitellä tavanomaisilla puutuotteille sopivilla maaleilla ja muilla pintakäsittelyaineilla. Pintakäsittelyaineiden soveltuvuus tulee varmistaa aineen valmistajalta. Ennen suurien pintojen käsittelyä on suositeltavaa testata käytettävää ainetta pienelle alueelle.

Spruce WeatherGuard -havuvanerin testatut ominaisuudet

Kenttäkokeet suoritettiin jäljitellen tyypillisen rakennustyömaan olosuhteita. Täysikokoiset Spruce WeatherGuard -levyt asetettiin vaakasuoraan simuloiden katto- ja/tai lattiarakenteita. 72 tunnin säänkestävyystesti osoitti, että WeatherGuard-käsiteltyihin levyihin imeytyi puolet vähemmän vettä kuin käsittelemättömiin havuvanerilevyhin.  Pienemmän kosteuspitoisuuden ansiosta Spruce WeatherGuard -levyjen kuivumisaika on lyhyempi. Testeissä kuivumisaika oli noin 48 tuntia lyhyempi kuin käsittelemättömällä havuvanerilla.

Miksi käyttää vettä hylkivää havuvaneria? 

 • Vähäisempi veden imeytyminen ja levyn turpoaminen
  • vähentää jopa 60 %  veden imeytymistä levyyn
  • parempi mittapysyvyys vaihtelevissa olosuhteissa
  • lyhyempi kuivumisaika ennen kuin rakenteet suljetaan -> vähentää rakentamiseen kuluvaa aika sekä kuivattamiseen tarvittavaa energiaa
  • alhaisempi riski rakenteiden kosteudesta aiheutuville vaurioille
 • Vettähylkivä pinta suojaa tuotetta sadevedeltä rakentamisen aikana
  • pintakäsittely ei estä vesihöyryn läpäisyä
 • WeatherGuard-käsittely ei heikennä perusvanerin muita ominaisuuksia, kuten lujuusominaisuuksia ja palo-ominaisuuksia, eikä lisää pinnan liukkautta tai kiinnikkeiden ruostumista