Mitoitustaulukot Kerto LVL -tuotteille

Mitoitustaulukot Kerto LVL -tuotteille

​Kerto LVL -tuotteiden valmiit mitoitustaulukot auttavat suunnittelijoita työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Taulukoista löytyvät jännevälitiedot lattia- ja pääpalkeille sekä väliseinätolpille huomioiden paikallinen rakentamistapa ja -määräykset. Taulukkoja käyttämällä löydät kustannustehokkaat poikkileikkaukset projektillesi.

Kerto LVL soveltuu puusta, teräksestä ja betonista tehtyihin rakennuksiin kantavaksi rakenteeksi. Sen ainutlaatuiset ominaisuudet tarjoavat materiaalitehokkuuden ja nopean asentamisen elementtivalmistuksessa ja työmaalla. LVL palkkeja voidaan valmistaa laajaan poikkileikkaus valikoimaan, joka mahdollistaa rakenteiden optimoimisen. Sitä on myös helppo työstää tavanomaisilla puuntyöstölaitteilla.

Teknisiä lisätietoja Kerto LVL -tuotteista löytyy kattavasti Kerto LVL -käsikirjasta ja LVL-käsikirjasta.

 

 

 

 

Mitoitustaulukko LVL-lattiapalkistolle

LVL-palkkeihin voidaan suunnitella suurempiakin reikiä, joiden kautta LVIS-putkireitti voi kulkea myös poikittain.

    

Lisätiedot:

 • Laskenta on tehty standardin EN 1995-1-1 ja Suomen kansallisenliitteen mukaisesti.
 • Rakenteen käyttöluokka 1 tai 2. Seuraamusluokka CC2.
 • Rakenteen omapaino 0,6kN/m2. Tukipituus vähintään 45 mm. Lastulevy (22mm) palkkien päällä.
 • Yksi jäykistelinja keskellä, jos jänneväli on alle 4 m ja muussa tapauksessa kaksi jäykistelinjaa c/c 1000mm.
 • Tämä dokumentti on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) omaisuutta ja on tekijänoikeudella suojattu
  Dokumentin tarkoituksena on tarjota vain yleistä tietoa Metsä Woodin tuotteista, jotka on valmistettu
  harmonisoidun standardin hEN 14374 mukaisesti. Dokumenttia ja sen tietoja ei tule pitää neuvoina eikä
  lopullisena tietojen tai ohjeiden lähteenä. Metsäliitto Osuuskunta ei vastaa dokumenttien sisältämän tai niistä
  mahdollisesti puuttuvan tiedon käytön seurauksena syntyneistä vahingoista. Metsä Wood ja Kerto ovat
  Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) rekisteröimiä tavaramerkkejä.
 • Päteväksi katsotun henkilön täytyy laatia lopulliset rakennesuunnitelmat.

 

Mitoitustaulukko pääpalkille lattia- ja kattorakenteessa

Käyttämällä LVL-pääpalkkeja voidaan toteuttaa suuremmatkin kantavien tolppien tai seinien rakenteet, kun tarvitaan leveämpiä ikkunoita tai ovia. Pääpalkin viilurakenne tarjoaa suoran ja mittatarkan palkin, jolla on korkean kimmokerroin.

Kattorakenteissa tarvitaan tilaa lämmöneristeelle ja tasaiset pinnat, jotka mahdollistavat nopean eristekerroksen asentamisen. LVL-pääpalkit katossa tarjoavat mittatarkan poikkileikkauksen, joka on samalla suora ja kevyt.

          

Lisätiedot:

 • Laskenta on tehty standardin EN 1995-1-1 ja Suomen kansallisenliitteen mukaisesti.
 • Rakenteen käyttöluokka on 1 tai 2. Seuraamusluokka on CC2.
 • Omanpainon osuus ominaiskuormituksesta on 20%
 • Palkkien vaatima tukipituus täytyy tarkastella erikseen.
 • Palkki kiepahdustuetaan yläpinnastaan asunrakennuksen lattiassa enintään 600 mm jaolla ja kattorakentaissa
  enintään 1200 mm jaolla. Palkki kuormitetaan kiepahdustukien kohdalta.
 • Tämä dokumentti on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) omaisuutta ja on tekijänoikeudella suojattu.
  Dokumentin tarkoituksena on tarjota vain yleistä tietoa Metsä Woodin tuotteista, jotka on valmistettu
  harmonisoidun standardin hEN 14374 mukaisesti. Dokumenttia ja sen tietoja ei tule pitää neuvoina eikä
  lopullisena tietojen tai ohjeiden lähteenä. Metsäliitto Osuuskunta ei vastaa dokumenttien sisältämän tai niistä
  mahdollisesti puuttuvan tiedon käytön seurauksena syntyneistä vahingoista. Metsä Wood ja Kerto ovat
  Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) rekisteröimiä tavaramerkkejä.
 • Päteväksi katsotun henkilön täytyy laatia lopulliset rakennesuunnitelmat.

 

Mitoitustaulukko ei kantavalle väliseinätolpalle

LVL:stä valmistettu seinätolppa tarjoaa hyvää suoruutta seinäpinnioille mittapysyvyytensä ansiosta. Se toimii myös hyvänä asennuspintana ovien raameille ja nopealle levyasennukselle.

Lisätiedot:

 • Laskenta on tehty standardin EN 1995-1-1 ja Suomen kansallisenliitteen mukaisesti.
 • Rakenteen käyttöluokka on 1 tai 2. Seuraamusluokka on CC2.
 • Tämä dokumentti on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) omaisuutta ja on tekijänoikeudella suojattu.
  Dokumentin tarkoituksena on tarjota vain yleistä tietoa Metsä Woodin tuotteista, jotka on valmistettu
  harmonisoidun standardin hEN 14374 mukaisesti. Dokumenttia ja sen tietoja ei tule pitää neuvoina eikä
  lopullisena tietojen tai ohjeiden lähteenä. Metsäliitto Osuuskunta ei vastaa dokumenttien sisältämän tai niistä
  mahdollisesti puuttuvan tiedon käytön seurauksena syntyneistä vahingoista. Metsä Wood ja Kerto ovat
  Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) rekisteröimiä tavaramerkkejä.
 • Päteväksi katsotun henkilön täytyy aina laatia lopulliset rakennesuunnitelmat.