Vastuullinen tuloksenteko

 
 

Vastuullinen tuloksenteko

Tuotteemme valmistuksessa käytetään vähemmän energiaa ja tuotannostamme syntyvät päästöt ja jätteet on minimoitu. Kaikki suurimmat tuotantolaitoksemme noudattavat ISO 9001 -laatujärjestelmän, ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän standardeja. Kaikki käyttämämme puu on jäljitettävissä kestävän kehityksen mukaisesti hoidettuihin metsiin.

Tämän voimme taata käytössämme olevilla sertifioiduilla puunalkuperän jäljittämisjärjestelmillä. Käytämme kaikki sivutuotteet ja prosessitähteet hyödyksi emmekä haaskaa mitään. Lisäksi puutuotteet varastoivat hiiltä, ja niitä voidaan käyttää bioenergian tuotantoon elinkaarensa lopussa. Siinä syitä, miksi meidän tapamme toimia on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää.