Tööle Eesti vineeritehasesse
       

Metsä Wood tööandjana

Praegu ligikaudu 1500 töötajaga Metsä Wood on osa Metsä Groupist. Metsä Group on rahvusvahelistel turgudel tegutsev Soome biomajanduse novaator.

Vastutustundlik tööandja

Metsä Group annab tööd 9300 inimesele 30 riigis, Metsä Woodil on töötajaid neist neljateistkümnes.

Oleme edukad oma tegevust pidevalt arendades. Meie väärtused – uuenemine, koostöö, usaldusväärus ja vastutustundlik äritegevus – on meile väga olulised. Neil põhinevad vastutustundlikud juhtimisviisid loovad aluse kogu meie tegevusele.

Panustame kutsealasesse arengusse, töörahulolusse ja ohutusse. Tööohutus on kindel osa tegevuse igapäevasest juhtimisest. Tööohutuseeskirjade järgimine, vigade ja puuduste märkamine ning ohutegurite kõrvaldamine on meie kõigi ülesanne. Põhitähelepanu on ennetaval tööl, et ohuolukordi suudetaks juba eos vältida.

Metsä Woodis jälgitakse ohutusalaseid arenguid pidevalt ja selles ollakse heal tasemel: töölt puudumise põhjustanud õnnetusjuhtumite arv jäi 2016. aastal rekordiliselt väikseks. 

Metsatööstus on pidevalt arenev tegevusala. Tegevuse arendamise ja investeeringute kaudu avame uksi tulevikuspetsialistidele!

Vabad töökohad

Ametikoht

Kandideerimise tähtaeg

Tegevusvaldkond

Maa

TOOTMISTÖÖLISED

30.11.2018
Metsä Wood
Eesti

Tööle Eesti vineeritehasesse

Values guide Metsä Group's operations 
 

Eesti uude vineeritehasesse palgatakse nii tootmistöölisi kui ka administratiivtöötajaid. Tootmise poolel on vaja töötajaid näiteks spooni ja vineeri käitlemiseks, vineeri ladumiseks, tõstukijuhtideks ning lattu ja väljasaatmisosakonda. Administratiivtöötajatest saavad tööd näiteks töödejuhatajad ning tootmise planeerijad, kvaliteedijuhid ja logistikud.

Tootmistööliste ülesanded

Vineeritehase tootmistööd hõlmavad vineeri valmistamise protsessi eri tööetappe nagu ladumine, lõikamine, lihvimine, pealistamine, pakendamine ja tõstukiga transportimine. Hindame varasemat tööstuses saadud töökogemust, aga kõige olulisem on isiklik huvi tegevusala vastu. Tööülesannete edukas täitmine eeldab innukat töösse suhtumist, valmidust teha meeskonnatööd ja võimalust käia vahetustega tööl.

Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused  
 

Millal tehas valmib?

Tootmine on kavas käivitada 2018. aasta augustis-septembris. Tehase töö käivitub täies mahus 2019. aasta jooksul.

Millal töö algab?

Palkame töötajaid etapiviisiliselt. Osa administratiivtöötajaid võetakse tööle juba 2017. aasta lõpus ja töötajaid vajame alates 2018. aasta algusest.

Millistele töödele töötajaid otsitakse?

Otsime töötajaid peamiselt erinevate tootmisprotsessi etappide tarbeks. Peale selle otsime töötajaid näiteks tootmise töödejuhtimise ja arenguga seotud ülesanneteks.

Kui palju töötajaid palgatakse?

Palkame kokku umbes 200 töötajat, kellest ligikaudu 10% on administratiivtöötajad ja ülejäänud tootmistöötajad.

Milline tööaeg tehases on?

Kui tehas saavutab täieliku tootmismahu, toimub tootmistööliste töö kolmes vahetuses (hommikune, õhtune ja öine) ning ka nädalavahetustel.

Millist palka töö eest makstakse?

Maksame tootmistöölistele turutasemele vastavat palka, võttes arvesse vahetustega tööd, tööd nädalavahetustel ja tootmiseesmärkide saavutamist.

Mida tööle kandideerijatelt nõutakse?

Tööülesannete edukas täitmine eeldab innukat töösse suhtumist, valmidust teha meeskonnatööd ja võimalust käia vahetustega tööl. Ootame kandideerijatelt huvi meie tegevusala vastu ja soovi oma oskusi arendada. Kõigilt töötajatelt eeldatakse ka ohutute tööviiside järgimist.

Millist koolitust tööle valitutele pakutakse?

Pakume tootmistöölistele kõikehõlmavat koolitust ja juhendame neid. Seepärast ei pea kandidaatidel tingimata olema varasemat tootva tööstuse töökogemust, olulisem on inimeste motivatsioon metsatööstuse tööd teha. 

Millised on töösuhtega kaasnevad soodustused?

Pakume töötajatele peale turutasemel palga ka toitlustusvõimalust tehase ruumides ja tuge tööheaolu hoidmisel. Tehases on tänapäevane ja ohutu töökeskkond ja head olmeruumid. Pakume töötajatele ka koolitust ja innustame kõiki oma oskusi arendama.

Kuidas tööle kandideerida?

Teatame kõigist vabadest töökohtadest meie veebisaidil www.metsawood.ee ja teistes tööotsimiskanalites. Töökuulutustes esitatakse alati ka täpsemad töökoha taotlemise juhtnöörid.

Kandideerimiseks tootmistöölise ametikohale võta palun ühendust Metsä Woodi värbamispartneriga Manpower. Kandideeri alloleva lingi kaudu või saada oma CV märgusõnaga ”Pärnu” e-posti aadressile kandideeri@manpower.ee. Lisainfo:  www.manpower.ee ja tel 630 6500.