Tööle Eesti vineeritehasesse

  Metsä Wood tööandjana

       

Ligi 1500 töötajaga 14 eri riigis on Metsä Wood osa Metsä Grupist, mis on rahvusvaheliste haardega Soome päritolu biomajanduse novaator.

Vastutustundlik tööandja

Metsä Group annab tööd 9300 inimesele 30 riigis. Oleme edukad oma tegevust pidevalt arendades. Meie väärtused – uuenemine, koostöö, usaldusväärus ja vastutustundlik äritegevus – on meile väga olulised. Neil põhinevad vastutustundlikud juhtimisviisid loovad aluse kogu meie tegevusele.

Panustame kutsealasesse arengusse, töörahulolusse ja ohutusse. Tööohutus on kindel osa tegevuse igapäevasest juhtimisest. Tööohutuseeskirjade järgimine, vigade ja puuduste märkamine ning ohutegurite kõrvaldamine on meie kõigi ülesanne. Põhitähelepanu on ennetaval tööl, et ohuolukordi suudetaks juba eos vältida.

Metsatööstus on pidevalt arenev tegevusala. Tegevuse arendamise ja investeeringute kaudu avame uksi tulevikuspetsialistidele!

Vabad töökohad

Tootmistöölisi

Seoses töömahtude suurenemisega ootame oma meeskonnaga liituma TOOTMISTÖÖLISI,
kelle käe all valmib spoonist kvaliteetne vineer. Töö toimub kolmes vahetuses graafiku alusel, mh öövahetustes ja osaliselt nädalavahetustel.


Töödejuhatajat

Ootame oma meeskonnaga liituma TÖÖDEJUHATAJAT,
kelle suurepärase juhtimise all valmib spoonist kõrgekvaliteediline vineer.  Pakume sulle eneseteostust pakkuvat ja vastutusrikast tööd.

Hetkel meil vabu ametikohti ei ole, kuid ootame siiski Sinu andmeid.

Selleks palun saada oma CV personaleesti(at)metsagroup.com ning me võtame Sinuga ühendust, kui saame pakutavatest ametikohtadest lähemalt rääkida.

Tööle Eesti vineeritehasesse

Values guide Metsä Group's operations 
 

Pärnu vineeritehases töötavad nii tootmis- kui administratiivtöötajad. Vajame oma meeskonda näiteks spooni ja vineeri käitlejaid, ladujaid, samuti tõstukijuhte nii lattu kui väljasaatmisosakonda.

Tootmistööliste ülesanded

Vineeritehase tootmistööd hõlmavad vineeri valmistamise protsessi eri etappe: ladumine, lõikamine, lihvimine, pealistamine, pakendamine ja tõstukiga transportimine. Hindame varasemat kogemust tööstuses, aga veelgi enam huvi puidutööstuse vastu ja tahtmist selle sektori arengus kaasa lüüa. Soovime värvata erineva kogemusega, erinevas vanuses, erinevast soost ja rahvusest inimesi. Pakume kõigile oma töötajatele tänapäevast väljaõpet, oleme pühendunud oma töötajate turvalisusele, tervisele ja tööheaolule. Hoolime oma töötajate karjääridest – pakume võimalusi kasvada ja leida uusi väljakutseid Metsä Grupi sees.

Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused  
 

Mis on Metsä Woodi Pärnu vineeritehas?

Metsä Woodi Pärnu vineeritehas on osa Metsä Grupist, mis on rahvusvahelise haardega Soome päritolu biomajanduse novaator. Metsä Grupp annab tööd kokku 9300 inimesele 30 riigis. Metsä Woodis, mis on Metsä grupi puittoodetele spetsialiseerunud ettevõte, on ligi 1500 töötajat 14 riigis.

Pärnu kasevineeritehase ehitustööd algasid 2017. aasta aprillis ning lõpetati 2018. aasta kevadel. Tehase tootmisvõimsus on 50 000 kuupmeetrit aastas. Täisvõimsusel tööle hakates saab tööd kokku umbes 200 inimest, kellest praeguseks on värvatud umbes pooled. Meeskond suureneb järk-järgult. Pärnu tehase täisvõimsus on plaanis saavutada 2020. aasta jooksul. 

Missuguseid töötajaid Pärnu Metsä Woodi vineeritehasesse otsitakse?

Otsime töötajaid peamiselt erinevate tootmisprotsesside etappidele, tootmistööde juhtimise seotud ülesannete täitmiseks. Palkame töötajaid etapi kaupa vastavalt tehase tootmise kasvule

Kas kandideerimiseks peab olema eelnev kogemus puidutööstusest?

Ootame tehasesse tööle erineva taustaga inimesi. Eelnev kogemus tööstuses on abiks, aga oleme huvitatud ka inimestest, kel see puudub. Ennekõike on oluline huvi puidutööstuse vastu ja tahtmine selle sektori arengus kaasa lüüa. Pakume täielikku väljaõpet, mis võimaldab töötada kõigil tehase seadmetel.

Kui palju töötajaid palgatakse?

Täisvõimsusel tehases hakkab tööle kokku ligi 200 spetsialisti, kellest umbes 10% on administratiivtöötajad. Täisvõimsuse saavutame 2020. aasta jooksul.

Milline tööaeg tehases on?

Tootmisprotsess toimub kolmes vahetuses (hommikune, õhtune ja öine).

Millist palka töö eest makstakse?

Maksame tootmistöötajate turu tasemele vastavat palka, võttes arvesse vahetustega tööd, ametioskusi ja tootmiseesmärkide saavutamist. Töötasu koosneb põhipalgast, töökohapõhisest tasust vastavalt töö raskusastmele ja täiendavatel oskustel põhinevast tasust (professionaalsed oskused, hooldusoskused, tööohutusalane käitumine, kvaliteedialased teadmised jne).

Missugune on töö vineeritehases?

Metsatööstus on pidevalt kasvav ja arenev tegevusala, mis pakub töötajatele põnevat ja vaheldusrikast tööd: Pärnu tehases on hetkel ligi 20 tootmisliini. Pürgime selles suunas, et inimesed õpiksid kasutama ning töötama erinevatel liinidel, et töö oleks huvitavam ja et kõik töötajad saaksid aru protsessist tervikuna.

Mida töötajailt nõutakse?

Tööülesannete edukas täitmine eeldab innukat töösse suhtumist, valmidust teha meeskonnatööd ja võimalust käia vahetustega tööl. Ootame kandideerijatelt huvi meie tegevusala vastu ja soovi oma oskusi arendada. Kõigilt töötajatelt eeldame ka ohutute tööviiside järgimist.

Millist koolitust tööle pakutakse?

Pakume kõikehõlmavat koolitust ja juhendame kõiki tootmistöötajaid: enne tööpostile asumist teeme kõikidele uutele töötajatele põhjaliku koolituse, nii teoreetilise kui praktilise. Seepärast ei pea tööle tulijal tingimata olema varasemat tootva tööstuse kogemust, olulisem on inimeste motivatsioon metsatööstuses töötada. 

Millised on töösuhtega kaasnevad soodustused?

Pakume töötajatele peale konkurentsivõimelise palga ka toitlustusvõimalust tehase ruumides ja tuge tööheaolu hoidmisel. Tehases on tänapäevane ja ohutu töökeskkond ja head olmeruumid. Pakume töötajatele koolitust, innustame kõiki oma oskusi arendama ja leidma soovi korral karjäärivõimalusi Metsä Grupi ettevõtetes.

Missugused väärtused on Metsä Woodil tööandjana?

Tööandjana on meile oluline olla vastutustundlik ning ajaga kaasas käia, oma tegevust pidevalt arendades. Meie väärtused – uuenemine, koostöö, usaldusväärsus ja vastutustundlik äritegevus, on väga olulised. Need põhinevad vastutustundlikul juhtimisviisil ja panevad aluse kogu meie tegevusele. 

Kuidas tööle kandideerida?

Teatame kõigist vabadest töökohtadest meie veebisaidil www.metsawood.ee ja teistes tööotsimiskanalites.

Kandideerimiseks meie vabadele ametikohtadele saada palun oma CV e-posti aadressile personaleesti(at)metsagroup.com.