Valmis majadetailid võivad aidata lahendada ehitussektori kasumlikkuse probleeme

Published: 6/9/2016 12:35 PM

Tootmisettevõtete keskmine tulu on pidevalt tõusnud alates 1990-ndatest, sellal kui ehitusettevõtete kasumlikkus on jäänud samaks või koguni langenud. Kiiremad ehitusprojektid toovad kaasa kiirema tulu, säästes nii raha ja aega – see on peamine valmisdetailide üha suurema kasutamise põhjus.

Fast revenue – use of prefabricated wood elements delivers faster revenue 

Võrreldes tootmisettevõtetega kannatab ehitussektor endiselt madala kasumlikkuse käes. McKinsey* raport näitab, et tootlikkuse erinevus nende kahe tootmisharu vahel on praegu 1,7-kordne. Järgmised 15 aastat on otsustavad, kuna linnade maa-ala kolmekordistub aastatel 2000 kuni 2030 ja aastaks 2050 elab pea 70% inimkonnast linnades.

"Ehitusettevõtted töötavad tavaliselt madala kasumimarginaaliga, seega pole kulusid eriti võimalik vähendada, ilma et kannataks lõpptulemus. Valmis majadetailide kasutamine võiks olla lahendus ehituskulude vähendamiseks, ilma et langeks lõpptulemuse kvaliteet. Olenevalt investeeringu suurusest võib valmisdetailide kasutamine ära tasuda, isegi kui nende hind tuleb kohapeal ehitamisega võrreldes kõrgem," ütleb Matti Kuittinen, Aalto Ülikooli arhitekt ja teadlane.

Ehitusspetsialistid: valmis majadetailid aitavad graafikus püsida

Kerto-Ripa prefabricated roof element 

Ehitusprojektid lõpetatakse sageli hilinemisega. Kui võrrelda ehitusprojektide tähtaja ületamist eelarve ületamisega, mängib aeg projekti kasumlikkuse seisukohalt palju suuremat rolli. Ettevõtte McGraw-Hill Construction** poolt küsitletud ehitusspetsialistid väitsid, et pea 70% projektidest, mille käigus kasutati valmisdetaile, valmisid kiiremini ja 65% projektide eelarve oli väiksem.

"Kui kasutada iga võimalust vähendada ületootmist, transportimist, ümbertegemist ja ooteaegasid, võib see aidata ehituskulusid vähendada. Timmitud ehitamine, kasutades mooduleid, on võimalus vastata globaalse ehitussektori tulevikunõuetele", ütleb Juha Toimela, ehitus- ja arendusettevõtte SRV Soome filiaali tegevuse eest vastutav asepresident.

Kuidas saab majadetailide valmistamine suurendada tootlikkust?

Ehitusettevõtete majanduslik olukord paraneb tänu puidust modulaarsete ehitustoodete kasutamisele. Rootsis ilmnes, et majadetailide tootmise tehaste timmitud haldamine võimaldas tõsta tootlikkust 10% kuni lausa hämmastava 230% võrra. Jäätmete tekitamine, kasvuhoonegaaside emissioon ja kaebused ehitusprotsesside käigus vähendavad ehitussektori tootlikkust. Ehitusspetsialistide andmetel tekkis vähem jäätmeid 80% ehitusprojektide puhul, mille käigus kasutati valmisdetaile.

"Peaksime rohkem keskenduma protsessi kiirendamisele, ilma et kannataks kvaliteet. Lühem ehitusaeg ja lihtsam konstruktsioon tähendab kiiremat tulu, kuid samas ka võimalust vastata kiiresti kasvavale linnaehituse nõudlusele ning jätkusuutlikkuse nõuetele," märgib Toimela. 

Moodulite kasutamine hõlbustab kokkumonteerimise protsessi ning säästab aega ja raha
Kõige enam võib ehituskulusid vähendada, ehitusaega lühendada ja kvaliteeti parandada nutikate otseteede kasutamine ehitusprotsessis. Modulaarsus ja standardiseeritud detailid hõlbustavad kokkumonteerimise protsessi. Metsä Wood’s Kerto® LVL valmis katuse- ja põrandaelemendid põhinevad katuse ja põranda kiire ehitamise kontseptsioonil valmis majadetailidest. Valmis elementide kasutamisel välditakse õnnetuste ohtu ja seega ka viivituste tekkimise ohtu ehitamise käigus. Samuti võivad valmis majadetailid pakkuda kiiret ja tugevat lahendust ajutise ilmastikukaitse jaoks.

Kiired faktid

  • ​Ehituses on tarvis timmitud lahendusi: aastaks 2050 elab ligi 70% inimkonnast linnapiirkonnas.
  • Aeg on raha: pea 70% projektidest, mille käigus kasutati valmis majadetaile, lõpetati lühema ajaga, 65% projektidest olid väiksemad eelarved.
  • Vähem jäätmeid: peaaegu 80% projektidest, mille käigus kasutati valmis majadetaile, tekitas vähem jäätmeid.
  • Kiire ja tugev ilmastikukaitse: kuni 1500 m2 Metsä Wood’s Kerto® LVL katuseelementi saab kokku monteerida ühe päeva jooksul.

 

Uurige lähemalt valmis majadetailide kohta, et täiustada ehitusprotsessi ja vähendada kulusid: Fast revenue.

* S. Changali, A. Mohammad and M. van Nieuwland, “The construction productivity imperative,”McKinsey&Company, 2015
** McGraw Hill Construction, “Prefabrication and Modularization - Increasing Productivity in the ConstructionIndustry,” McGraw Hill Construction, Bedford, 2011