100 miljoni euro suurune investeering

Puidutootmise nõudlus kasvab eriti ehitussektoris ja kergemate transpordivahendite tootmisel.
Aastateks 2017–2018 on Metsä Woodil 100 miljoni euro suurune arenguprogramm, mis sisaldab investeeringuid Soome ja Eestisse. Vineeri ja Kerto LVL tootmismahu suurendamine on seotud tootlikkuse parandamise ja eritoodetega, mille järele on nõudlus kasvavates kliendisegmentides.

Kesk-Soome Äänikoskisse ehitatakse uus kasespooni tehas. Spoonid kuivatatakse, pannakse veoautodele ja viiakse Eestisse ehitatavasse vineeritehasesse, kuhu pannakse üles praegu Suolahtis asuv kasevineeri töötlemisliin. Tervikuna kasvab kasevineeri aastane tootmismaht investeeringute kaudu umbes 30 000 kuupmeetrit.

Metsä Woodi investeerimiskava mõju kasumile on täies mahus näha 2019. aastal.

Milline vineeritehas?

Milline vineeritehas? 
 

Eestisse ehitatava kasevineeritehase osakaal Metsä Woodi investeerimiskavast on ligikaudu pool. Tehase tootmismaht on 50 000 m³ aastas ja tehasehoonete pindala on kokku 28 000 m².

Uude tehasesse on vaja ligikaudu 200 töötajat, kellest umbes 10% on administratiivtöötajad ja ülejäänud töötajad.

Vineeritooted nõudlikuks lõppkasutuseks

Vineeritooted nõudlikuks lõppkasutuseks 
 

Tehas valmistab kõrge väärindusastmega vineeritooteid nõudlikumaks lõppkasutuseks, nagu näiteks transpordivahendite tootjatele ja ehitustööstusele. Tehasele vajalikud spoonid tuuakse Soomest ja neid saabub umbes 8 veokikoormat igal tööpäeval. Valmis vineeritooted tarnitakse peamiselt Kesk-Euroopasse, tootmismahuks umbes 7 veokikoormat päevas.

Tehas on keskkonnasõbralik ja kasutab parimat ELis saada olevat tehnoloogiat (BAT). Tootmine vastab kõigile õhusaaste, mürataseme ja jäätmekäitluse nõuetele, mille ametiasutused on seadnud.