55 miljoni euro suurune investeering

Puidutootmise nõudlus kasvab eriti ehitussektoris ja kergemate transpordivahendite tootmisel.
Aastateks 2017–2018 on Metsä Woodil 100 miljoni euro suurune arenguprogramm, mis sisaldab investeeringuid Soome ja Eestisse. Vineeri ja Kerto LVL tootmismahu suurendamine on seotud tootlikkuse parandamise ja eritoodetega, mille järele on nõudlus kasvavates kliendisegmentides.

Pärnu tehases kasutatav tooraine, kasespoon, valmistatakse Kesk-Soomes Äänekoskis. Selleks kasutatav puit hangitakse Soomest, peamiselt Metsä Grupi omanikele kuuluvatest metsadest. Äänekoski spooni- ja Pärnu kasevineeritehas moodustavad terviku, mille mõlemad osad peavad koos sujuvalt toimima: Äänekoskis valmistatakse spoon, kuivatatakse ja tuuakse autotranspordiga Pärnusse töötlemisele – kokku umbes 10 autokoormat päevas. Metsä Woodi kasevineeri aastane tootmismaht kasvab tänu äsjastele investeeringutele umbes 30 000 kuupmeetrit.

 

Meie vineeritehas

Milline vineeritehas? 
 

Pärnu vineeritehase osakaal Metsä Woodi investeerimiskavast on ligikaudu pool: investeeringu kogumaht on ca 55 miljonit eurot. Selle investeeringu Eestisse jõudmisele aitas kaasa ka EAS suurettevõtte toetusega 2 miljoni euro ulatuses.

Pärnu tehase kogupindala on 28 000 m2 ja tootmisvõimsus 50 000 kuupmeetrit aastas. Tehase täisvõimsuse saavutamisel töötab seal ligi 200 spetsialist, kellest umbes 10% on administratiivtöötajad.

Vaata ka

Vineeritooted nõudlikule lõpptarbijale

          
 

Tehas valmistab kõrge lisandväärtusega vineeritooteid nõudlikule lõpptarbijale, näiteks ehitus-, tööstus- ja kaubandussektorile. Valmis vineeritooted eksporditakse peamiselt Kesk-Euroopasse, kokku umbes 7 autokoormat päevas.

Tehas on keskkonnasõbralik ja kasutab parimat ELis saada olevat tehnoloogiat (BAT). Tootmine vastab kõigile õhusaaste, mürataseme ja jäätmekäitluse nõuetele, mille ametiasutused on seadnud.