Duurzame bouwmaterialen geproduceerd met 100% bio-energie

Duurzame bouwmaterialen geproduceerd met 100% bio-energie

Published: 3-5-2016 00:00

De wereldwijde energieconsumptie blijft groeien. De bouwsector heeft een significant aandeel in het energieverbruik – een groot deel hiervan gaat naar de productie van bouwmaterialen. De Metsä Wood-fabriek in Lohja, Finland, produceert Kerto® LVL (gelamineerd fineerhout) op een zodanige manier dat er meer bio-energie wordt geproduceerd dan verbruikt. De rest van de bio-energie wordt gebruikt door de nabijgelegen stad.

De wereldwijde energieconsumptie blijft groeien. De bouwsector heeft een significant aandeel in het energieverbruik – een groot  

Multimedia press release

Als het gaat over energie-efficiëntie in de bouwsector, heeft de focus tot nu toe gelegen op het energieverbruik tijdens de gebruiksfase van een gebouw. "We moeten de netto energiebalans van de gebouwen over hun hele levenscyclus evalueren en onze aandacht verplaatsen naar de productie van de materialen, de meest energie-intensieve fase", zegt Matti Kuittinen, architect en onderzoeker aan de Universiteit Aalto.

Fabriek meer dan 100% zelfvoorzienend op het gebied van energie

De Metsä Wood-fabriek in Lohja is een goed voorbeeld van de gezamenlijke productie van bouwproducten en bio-energie. Ten eerste wordt zoveel mogelijk van het hout gebruikt voor Kerto LVL. Een deel van het zaagsel en de houtsnippers die ontstaan bij het verwerken van bewerkt hout, wordt gebruikt voor pulp en de rest voor de productie van bio-energie. Naast de fabriek is er een warmtecentrale op bio-energie gebouwd om het volledige potentieel van de productie te benutten. De thermische energie die de fabriek produceert, dekt de behoeften van de fabriek – het overtollige deel wordt ter beschikking gesteld voor het voldoen aan de behoeften van de nabijgelegen stad, waardoor de Lohja Kerto LVL-fabriek 100% zelfvoorzienend is op het gebied van energie. De hitte die wordt geproduceerd voor stadsverwarming, compenseert de aankoop van elektriciteit die nodig is voor het functioneren van de fabriek.

Elektriciteitsproductie voor de stad als nevenproduct

De overtollige hitte uit het Kerto LVL-productieproces wordt verkocht voor stadsverwarming aan de stad Lohja. "De lokale warmtecentrale op bio-energie levert een significante bijdrage aan het bereiken van onze ambitieuze koolstofarme energiedoelen", geeft burgemeester Mika Sivula van de stad Lohja aan. Lohja is onderdeel van Finland's nationale beleid om de broeikasgasemissies met 80% terug te dringen in 2030. "Dankzij de warmtecentrale op bio-energie hebben we onze eerste mijlpaal bereikt: een vermindering van 15% van broeikasgasemissies in 2016", zegt Sivula. De fabriek voorziet in 80% van de verwarming van Lohja.

 

Duurzame gebouwen vereisen duurzaamheid in de productie van materialen

Voor een efficiency verbetering moet de focus verschuiven van de energie die gebruikt wordt in de gebruiksfase van het gebouw naar de productie van constructiematerialen. Dit is namelijk de meest energie-intensieve fase in de levenscyclus van het gebouw. De Europese Richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD) vereist dat vrijwel alle nieuwe gebouwen in 2020 in de energie neutrale klasse vallen. Dit is echter niet voldoende. Architect Kuittinen geeft aan: "De energie om bouwmaterialen te produceren is 50 keer meer dan de jaarlijkse energie die wordt gebruikt voor het functioneren van het gebouw. Omdat de productie van bewerkt hout eigenlijk een energieoverschot levert, is de conclusie duidelijk: hout moet waar mogelijk worden gebruikt."

Lees meer over duurzame Metsa Wood-bouwmaterialen geproduceerd met 100% bio-energie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Henni Rousu, Marketing Manager, Metsä Wood, mobiele telefoon: +358 (0) 40 5548388, henni.rousu[at]metsagroup.com.

Christine Kraft, Cohn&Wolfe, t. +31 20 676 8666
christine.kraft[at]cohnwolfe.nl

Metsä Wood

Metsä Wood biedt uitstekende en milieuvriendelijke houtproducten voor de bouwsector, industrie en distributiepartners. Wij fabriceren producten van Scandinavisch hout, een duurzame grondstof van topkwaliteit. Onze verkoop in 2015 bedroeg € 0,9 miljard en we hebben zo'n 2.000 mensen in dienst. Metsä Wood maakt deel uit van de Metsä Group.