Gebruik van houtelementen levert sneller winst op

Prefabricage zorgt ervoor dat men op schema blijft

Published: 14-6-2016 00:00

De gemiddelde productiviteit van industriële bedrijven is sinds de jaren '90 gestaag gestegen, terwijl de productiviteit van de bouwbedrijven hetzelfde is gebleven of zelfs is gedaald. Het sneller kunnen afronden van een bouwproject leidt tot een snellere omzet, waardoor dus geld en tijd wordt bespaard, welke de belangrijkste redenen zijn voor het toenemend gebruik van prefabricage.

Vergeleken met de verwerkende industrie, lijdt de bouwsector nog steeds onder een slechte winstgevendheid. McKinsey* meldt dat de productiviteitskloof tussen de twee branches op dit moment 1,7-voudig is. De komende 15 jaar zullen van cruciaal belang zijn, aangezien wordt geschat dat de stedelijke oppervlakte tussen 2000 en 2030 zal verdrievoudigen, en dat in 2050 bijna 70% van de mensheid in stedelijke gebieden zal wonen.

"Bouwbedrijven werken meestal met lage winstmarges, dus een relatief kleine verlaging van de kosten kan aanzienlijke positieve effecten opleveren. Gebruik maken van geprefabriceerde elementen kan een oplossing zijn voor het verminderen van de bouwkosten, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. Afhankelijk van de grootte van de investering, kunnen verschillende gradaties van prefabricage rendabel zijn, zelfs als hun prijzen hoger zouden zijn dan die vanop locatie bouwen", zegt Matti Kuittinen, architect en onderzoeker aan de Aalto Universiteit.

Professionals in de bouw: prefabricage zorgt ervoor dat men op schema blijft

Bouwprojecten lopen vaak achter op schema. Wanneer de vertraging bij de bouwprojecten vergeleken wordt met het overschrijden van de budgetten, dan speelt tijd een veel grotere rol in de winstgevendheid van een project. Volgens professionals in de bouw die geïnterviewd werden door McGraw-Hill Construction**, hadden bijna 70% van de projecten waar prefab-producten gebruikt werden, kortere schema's en was voor 65% van die projecten het budget gedaald.

"Door gebruik te maken van elke mogelijkheid in het verminderen van overproductie, transport, herstel en wachttijden kunnen de bouwkosten worden verminderd. Efficiënt bouwen door middel van modulariteit is een kans om tegemoet te komen aan de toekomstige behoeften van de wereldwijde bouwsector", zegt Juha Toimela, Vice President verantwoordelijk voor de Business Operations van het bouw- en ontwikkelingsbedrijf SRV in Finland.

Hoe kan prefabricage de productiviteit verhogen?

Bouwbedrijven worden economisch beter van het gebruik van houten, modulaire bouwproducten. In Zweden was de efficiënte aanpak ten opzichte van prefab-woningfabrieken goed voor een potentiële productiviteitsverhoging van 10% tot maar liefst 230% . Afvalproductie, de uitstoot van broeikasgassen en claims tijdens het bouwproces verminderen de productiviteit van de bouwsector. Bouwprofessionals melden dat in bijna 80% van de projecten waar geprefabriceerde producten werden gebruikt, minder afval werd geproduceerd.

"We moeten ons meer op de snelheid van het proces richten, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Kortere bouwtijden en eenvoudigere ontwerpen leiden tot snellere inkomsten, maar het is ook een mogelijkheid om tegelijkertijd tegemoet te komen aan zowel de snel groeiende behoeften van de stedelijke bouwsector als de eisen met betrekking tot duurzaamheid” merkt Toimela op. 

Modulariteit verbetert het assemblageproces - en bespaart tijd en geld

Het grootste potentieel voor het verminderen van de bouwkosten en tegelijkertijd het verbeteren van de bouwtijd en -kwaliteit ligt in slimme kortere bouwprocessen. Modulariteit en gestandaardiseerde details verbeteren het assemblageproces. Geprefabriceerde Kerto® LVL-dak- en vloerelementen van Metsä Kerto® zijn gebaseerd op het concept van het snel plaatsen van het dak of de vloer op basis van prefab-producten. Het risico op ongevallen en de daaruit voortvloeiende vertragingen op de bouwlocatie kan worden vermeden door prefab-elementen te gebruiken. Prefabricage kan ook een snelle en robuuste oplossing bieden voor tijdelijke bescherming tegen weersinvloeden.

Enkele feiten

  • ​Er is een efficiënte aanpak voor de bouw nodig: in 2050 zal bijna 70% van de mensheid in stedelijke gebieden wonen.
  • Tijd is geld: bijna 70% van de projecten die gebruik maakten van prefabricage hadden kortere schema’s, 65% van die projecten had gedaalde budgetten.
  • Minder afval: bijna 80% van de projecten die gebruik maakten van prefabricage produceerden minder afval.
  • Snelle en krachtige weersbescherming : er kunnen per dag tot 1, 500 m2 Metsä Wood's Kerto® LVL-dakelementen worden geplaatst.

 

Meer informatie over hoe het gebruik van prefab-elementen het bouwproces kan verbeteren en kosten kan verlagen: Fast revenue

*S. Changali, A. Mohammad and M. van Nieuwland, “The construction productivity imperative,”McKinsey&Company, 2015
**McGraw Hill Construction, “Prefabrication and Modularization - Increasing Productivity in the ConstructionIndustry,” McGraw Hill Construction, Bedford, 2011

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Henni Rousu, Marketing Manager, Metsä Wood, mobiele telefoon: +358 (0) 40 5548388, henni.rousu[at]metsagroup.com.

Christine Kraft, Cohn&Wolfe, t. +31 20 676 8666
christine.kraft[at]cohnwolfe.nl