Nu ook Metsä Wood BIM-profielen

Metsä Wood voegt BIM-profielen toe

Published: 20-9-2015 00:00

Metsä Wood stelt nu ook BIM-componenten ter beschikking om de toepassing van onze houtproducten in het ontwerpproces te vergemakkelijken. Al geruime tijd bieden wij onze gratis rekensoftware Finnwood o.b.v. EC 5 aan en zien wij de opkomst van BIM als een belangrijke ontwikkeling die aansluit bij haar sterke benadering richting architect en constructeur.

Effectieve coördinatie en communicatie tussen de ontwerpdisciplines en de praktijk is een constante uitdaging. Building Information Modelling (BIM) vervult juist daar een cruciale rol in het proces. Fouten en de daarbij komende faalkosten, al snel 11 á 12%, worden zo tot een minimum beperkt.

Digitale techniek (BIM) gaat verder dan de planning en het ontwerp van het project. Andere belangrijke punten zijn; levenscyclus, ondersteunende processen, waaronder cost management, bouwmanagement en projectmanagement.

Met de toevoeging van de BIM-profielen wensen wij de toepassing van houtproducten in het algemeen te stimuleren. Haar kennis van de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van doorontwikkelde houtproducten, zoals Kerto en Finnjoist, wordt middels de BIM-profielen doorgegeven waardoor deze eenvoudiger in het ontwerpproces kunnen worden toegepast met als doel het meeste optimale resultaat te behalen.

De volgende Metsä Wood producten en systemen en oplossingen zijn nu beschikbaar in BIM :

  • Finnjoist I-liggers
  • Kerto-Q en Kerto-S, gelamineerd fineerhout
  • Kerto-Ripa, houten kanaalplaten voor vloeren en daken
  • ThermoWood, gevelbekleding

Metsä Wood's BIM componenten zijn gebouwd in overeenstemming met de in de bouw en industrie geldende normen en zijn beschikbaar als gratis downloads. Vind ze hier.

Wat is BIM?
BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector.

BIM is gebaseerd op werken middels één model (database) waarin gegevens van de architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen.

De grote kracht van virtueel bouwen met een Bouw Informatie Model is integraal samenwerken. Bij een integrale samenwerking kunnen alle partijen hun kennis en informatie kwijt in het model. Daar zit ook direct de grootste uitdaging. De verschillende disciplines aan het bouwwerk worden door verschillende bedrijven gedaan, die meestal ieder met hun eigen soort 3D BIM-software werken. De grootste hobbel in het samenwerken is dan ook het uitwisselen van 3D BIM-gegevens.