Innovative hybrid sandwich element

Innovative hybrid sandwich wall element

Read more

Close

Hållbart byggande med lätta takelement

Flens-byggelement-installation

För att byggbranschen ska bli mer hållbar krävs det att vi bygger mer i trä. Trä är nämligen det enda förnybara byggmaterialet som dessutom binder koldioxid. Trots det använder byggbranschen idag framför allt stål och betong, som till skillnad mot trä påverkar klimatet negativt.

Flens byggelement grundades 2008 och levererar idag byggelement i trä till hela Skandinavien. Företaget bygger prefabricerade träelement i sin 12 000 kvadratmeter stora fabrik i Flen, cirka 10 mil söder om Stockholm. Rickard Brännman är projektledare på Flens Byggelement och han ser flera anledningar till att branschen borde bygga mer i trä.

Close

Nu finns det nya, landsspecifika kapacitetstabeller för lastbärande väggstommar av Kerto® LVL

De nya kapacitetstabellerna är utarbetade för preliminära dimensioneringar av stora skivor till vägg-, golv- och takkonstruktioner. De strukturella lösningarna baseras på Kerto® LVL Q-skivor. De tidigare publicerade spännviddstabellerna är i sin tur lämpliga för dimensionering av balk- och pelarkonstruktioner. Spännvidds- och kapacitetstabellerna kommer att lanseras stegvis med början i maj. Tabellerna för lastbärande väggstommar lanserades först.

”Spännvidds- och kapacitetstabellerna för Kerto® LVL-produkter är ett snabbt och enkelt verktyg för att hjälpa konstruktörer, tekniker och byggare. De hjälper till att optimera stommarna och effektiviserar konstruktionsarbetet. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av lösningar, som underlättar vid planeringen och dimensioneringen av arbetet”, säger Janne Heikkilä, Technical Customer Service Manager.


Close

Kontakter

 

Kerto® LVL, Plywood

Mats Blomberg
Country Manager, Sweden
Tel. +46 70 940 7578
Email: mats.blomberg[at]metsagroup.com

              

Håkan Arnebrant
Business Development Manager
Tel. +46 70 355 42 00
Email: hakan.arnebrant[at]metsagroup.com​

 

Produkter

  • Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Granplywood

    Spruce plywood
  • Björkplywood

    Birch plywood

Laminated veneer lumber Kerto® LVL

Laminated veneer lumber Kerto® LVL 

Få alla fördelar från trä och all styrka från kompositmaterial

Kerto®  är en LVL-produkt (Laminated veneer lumber) som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto® LVL är otroligt stark och dimensionsstabil och det finns ingen risk för vridning eller böjning. Den får sin höga hållfasthet från det homogena limmade materialet.

Kerto® LVL  är tillverkad av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop för att skapa en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar.

Kerto® LVL -produkter är CE-märkta och certifierade av det finska forskningsinstitutet VTT, nr 184/03.

Läs mer

This is Metsä Wood