Urban Adaptation

Urban Adaptation Winners

Close

Flerbostadshus av trä uppförs på halva tiden

Linnanfältti

I finska Åbo genomförs ett projekt att bygga en hel stadsdel med flerbostadshus i trä. I projektet används Kerto LVL-baserade träelement som halverar byggtiden det tar att uppföra husen jämfört med om man byggt i betong. Resultatet har blivit byggnader som är snabba, lätta och gröna att bygga. Metsä Wood ser också ett ökat intresse i Sverige för liknande projekt.  

Close

Metsä-paviljong av trä uppförs i Tokyo

Metsä Pavilion

Metsä Group och Business Finland går samman och bygger en Metsä-paviljong av trä som ska användas i Tokyo under de olympiska spelen. Paviljongen kommer att byggas på den finska ambassadens område i Tokyos centrum. Granarna som växer i Jukka Heikkonens skog kommer att användas för att bygga Metsäs paviljong.

Hela byggnaden kommer att tillverkas av element av Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber). Paviljongen är ett exempel på innovativ arkitektur med utgångspunkt i industriellt tillverkade träelement. Paviljongen har konstruerats av den världsberömda finska arkitekten Pekka Helin från Helin & Co Architects.

Metsä-paviljongenhar konstruerats av ett finskt företag, AINS Group. Huvudsyftet var attskapa denna unika byggnad med så få delar som möjligt och att utnyttja Kerto LVL så effektivt som möjligt.

Träelementen tillverkas av elementfabriken Timberpoint, som ligger i Lovisa i Finland. Samverkan under de olika stadierna av planering och byggnation främjas också av industriell effektivitet. Eftersom elementfabriken har medverkat i planeringen redan från ett tidigt stadium har produktionen kunnat ske med högsta effektivitet.

Tack vare de prefabricerade Kerto LVL-elementens låga vikt kunde montering ske på endast 11 dagar. Jyrki Huttunen, VD för Puurakentajat Oy, ansvarade för att montera Metsä-paviljongen i Tokyo tillsammans med sitt team. Den japanska arkitekten Atsushi Ueda övervakade konstruktionen på plats. När Puurakentajat Oy var klara med att montera träkonstruktionerna var det dags för Uedas team att installera fönster och färdigställa inredningen och de synliga ytorna i paviljongen.

Close

Ny europeisk LVL-handbok har kommit ut

Den nya europeiska LVL-handboken är den första heltäckande sammanfattningen av egenskaper och användningsområden för LVL-produkter. Den har sammanställts och publicerats av träbranschen. Handboken är en omfattande informationskälla för konstruktörer, ingenjörer och entreprenörer.

LVL-handboken publicerades 26 september 2019 i samband med konferensen Forum Wood Building Nordic i Helsingfors. LVL-handboken är tillgänglig på webbplatsen: LVL handbook

Federation of the Finnish Woodworking Industries tillsammans med German Studiengemeinschaft Holzleimbau publicerade ett tekniskt datablad åt LVL-producenterna som anger styrkeklasser, toleranser och ytterligare konstruktionsvillkor för LVL. Beräkningarna i LVL-handboken baseras på detta datablad.

Det tekniska databladet finns på webbplatsen https://puutuoteteollisuus.fi/images/pdf/LVL_bulletin_eng.pdf

Läs mer

Kerto® LVL

Close

Kontakter

 

Kerto® LVL, Plywood

Mats Blomberg
Sales Manager
Tel. +46 70 940 7578
Email: mats.blomberg[at]metsagroup.com

              

Håkan Arnebrant
Business Development Manager
Tel. +46 70 355 42 00
Email: hakan.arnebrant[at]metsagroup.com​

 

Produkter

  • Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Granplywood

    Spruce plywood
  • Björkplywood

    Birch plywood

Laminated veneer lumber Kerto® LVL

Laminated veneer lumber Kerto® LVL 

Få alla fördelar från trä och all styrka från kompositmaterial

Kerto®  är en LVL-produkt (Laminated veneer lumber) som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto® LVL är otroligt stark och dimensionsstabil och det finns ingen risk för vridning eller böjning. Den får sin höga hållfasthet från det homogena limmade materialet.

Kerto® LVL  är tillverkad av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop för att skapa en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar.

Kerto® LVL -produkter är CE-märkta och certifierade av det finska forskningsinstitutet VTT, nr 184/03.

Läs mer

This is Metsä Wood

Timber Academy