Urban Adaptation

Urban
Adaptation

Read more

Close

Open Source Wood Webinar: Efficient construction with wooden elements

Open Source Wood Webinar

​Open Source Wood webinar on 24 June at 10.30 (UTC +3)

Efficient construction with wooden elements

LVL-based elements and modules

 Open Source Wood organises a free webinar on efficient wood construction. The speaker, Jussi Björman, Director, Technical Customer Service at Metsä Wood, introduces the possibilities of using LVL in elements and modules.

Watch the webinar.

 

Open Source Wood

Only a fraction of urban construction today is wood, partly because the knowledge about using wood in construction has been difficult to find. Open Source Wood is an open platform aiming to make knowledge sharing and collaboration in modular wood construction easier.

Läs mer


Close

Metsä-paviljong av trä uppförs i Tokyo under de olympiska spelen 2020

Elegant Metsä-paviljong

Metsä Group och Business Finland går samman och bygger en Metsä-paviljong av trä som ska användas i Tokyo under de olympiska spelen. Paviljongen kommer att byggas på den finska ambassadens område i Tokyos centrum. Granarna som växer i Jukka Heikkonens skog kommer att användas för att bygga Metsäs paviljong.

Hela byggnaden kommer att tillverkas av element av Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber). Paviljongen är ett exempel på innovativ arkitektur med utgångspunkt i industriellt tillverkade träelement. Paviljongen har konstruerats av den världsberömda finska arkitekten Pekka Helin från Helin & Co Architects.

Metsä-paviljongenhar konstruerats av ett finskt företag, AINS Group. Huvudsyftet var attskapa denna unika byggnad med så få delar som möjligt och att utnyttja Kerto LVL så effektivt som möjligt.

Träelementen tillverkas av elementfabriken Timberpoint, som ligger i Lovisa i Finland. Samverkan under de olika stadierna av planering och byggnation främjas också av industriell effektivitet. Eftersom elementfabriken har medverkat i planeringen redan från ett tidigt stadium har produktionen kunnat ske med högsta effektivitet.

Close

Ny europeisk LVL-handbok har kommit ut

Den nya europeiska LVL-handboken är den första heltäckande sammanfattningen av egenskaper och användningsområden för LVL-produkter. Den har sammanställts och publicerats av träbranschen. Handboken är en omfattande informationskälla för konstruktörer, ingenjörer och entreprenörer.

LVL-handboken publicerades 26 september 2019 i samband med konferensen Forum Wood Building Nordic i Helsingfors. LVL-handboken är tillgänglig på webbplatsen: LVL handbook

Federation of the Finnish Woodworking Industries tillsammans med German Studiengemeinschaft Holzleimbau publicerade ett tekniskt datablad åt LVL-producenterna som anger styrkeklasser, toleranser och ytterligare konstruktionsvillkor för LVL. Beräkningarna i LVL-handboken baseras på detta datablad.

Det tekniska databladet finns på webbplatsen https://puutuoteteollisuus.fi/images/pdf/LVL_bulletin_eng.pdf

Läs mer

Kerto® LVL

Close

Kontakter

 

Kerto® LVL, Plywood

Mats Blomberg
Sales Manager
Tel. +46 70 940 7578
Email: mats.blomberg[at]metsagroup.com

              

Håkan Arnebrant
Business Development Manager
Tel. +46 70 355 42 00
Email: hakan.arnebrant[at]metsagroup.com​

 

Produkter

  • Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Granplywood

    Spruce plywood
  • Björkplywood

    Birch plywood

Laminated veneer lumber Kerto® LVL

Laminated veneer lumber Kerto® LVL 

Få alla fördelar från trä och all styrka från kompositmaterial

Kerto®  är en LVL-produkt (Laminated veneer lumber) som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto® LVL är otroligt stark och dimensionsstabil och det finns ingen risk för vridning eller böjning. Den får sin höga hållfasthet från det homogena limmade materialet.

Kerto® LVL  är tillverkad av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop för att skapa en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar.

Kerto® LVL -produkter är CE-märkta och certifierade av det finska forskningsinstitutet VTT, nr 184/03.

Läs mer

This is Metsä Wood

Timber Academy