Open Source Wood initiative

Open Source Wood

En öppen källa för att främja byggande i trä.

Ta del av initiativet!

Close

Aktiv medlem tilldelas innovationsutmärkelsen Open Source Wood

Tiny house by Paul Esombi

Metsä Woods Open Source Wood är ett initiativ som har skapats för att konstruktions­experter ska kunna dela med sig av sina kunskaper och innovationer inom träbyggande. Den allra första innovationsutmärkelsen inom initiativet har tilldelats konstruktören och arkitekten Paul Esombi Ekema för hans framgångar med att sprida idén kring Open Source Wood.

Målet med Open Source Wood är att sammanföra experter från olika delar av byggbranschen globalt för att skapa ett nytänkande kring hur trä kan användas som byggmaterial.

”Valet av material för byggprojekt beror ibland på arkitektens eller konstruktörens kunskap om vad det finns att välja mellan”, säger Ekema. ”Därför ger plattformen tekniker och samhället som helhet vidare vyer som underlättar en ökad förståelse för materialet.”

Close

Metsä-paviljong av trä uppförs i Tokyo under de olympiska spelen 2020

Elegant Metsä-paviljong

Metsä Group och Business Finland går samman och bygger en Metsä-paviljong av trä som ska användas i Tokyo under de olympiska spelen. Paviljongen kommer att byggas på den finska ambassadens område i Tokyos centrum. Granarna som växer i Jukka Heikkonens skog kommer att användas för att bygga Metsäs paviljong.

Hela byggnaden kommer att tillverkas av element av Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber). Paviljongen är ett exempel på innovativ arkitektur med utgångspunkt i industriellt tillverkade träelement. Paviljongen har konstruerats av den världsberömda finska arkitekten Pekka Helin från Helin & Co Architects.

Metsä-paviljongenhar konstruerats av ett finskt företag, AINS Group. Huvudsyftet var attskapa denna unika byggnad med så få delar som möjligt och att utnyttja Kerto LVL så effektivt som möjligt.

Close

Kontakter

 

Kerto® LVL, Plywood

Mats Blomberg
Sales Manager
Tel. +46 70 940 7578
Email: mats.blomberg[at]metsagroup.com

              

Håkan Arnebrant
Business Development Manager
Tel. +46 70 355 42 00
Email: hakan.arnebrant[at]metsagroup.com​

 

Close

Ny europeisk LVL-handbok har kommit ut

Den nya europeiska LVL-handboken är den första heltäckande sammanfattningen av egenskaper och användningsområden för LVL-produkter. Den har sammanställts och publicerats av träbranschen. Handboken är en omfattande informationskälla för konstruktörer, ingenjörer och entreprenörer.

LVL-handboken publicerades 26 september 2019 i samband med konferensen Forum Wood Building Nordic i Helsingfors. LVL-handboken är tillgänglig på webbplatsen: LVL handbook

Federation of the Finnish Woodworking Industries tillsammans med German Studiengemeinschaft Holzleimbau publicerade ett tekniskt datablad åt LVL-producenterna som anger styrkeklasser, toleranser och ytterligare konstruktionsvillkor för LVL. Beräkningarna i LVL-handboken baseras på detta datablad.

Det tekniska databladet finns på webbplatsen https://puutuoteteollisuus.fi/images/pdf/LVL_bulletin_eng.pdf

Läs mer

Kerto® LVL

Close

Det är tid för påbyggnad – lätt trä är det optimala byggmaterialet

Light building with wood

De naturliga egenskaperna hos trä – låg vikt och styrka – har flera positiva konsekvenser både för enskilda konstruktörer och för samhällen som genomgår omfattande urbanisering. Enligt experter är påbyggnader ett av de träbyggnadsområden som har störst potential. 

"Det kräver noggrann planering att lägga till nya lager på fasader eller tak på nya byggnader. Gamla strukturer kan ha beräknats efter en annan standard än den som används idag, eller också kan materialen ha skadats under sin livstid", påpekar arkitekten och forskaren Matti Kuittinen på Aalto-universitetet.

Ett bra alternativ för att lösa det problemet är användning av lättviktsmaterial.Produkter

  • Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Granplywood

    Spruce plywood
  • Björkplywood

    Birch plywood

Laminated veneer lumber Kerto® LVL

Laminated veneer lumber Kerto® LVL 

Få alla fördelar från trä och all styrka från kompositmaterial

Kerto®  är en LVL-produkt (Laminated veneer lumber) som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto® LVL är otroligt stark och dimensionsstabil och det finns ingen risk för vridning eller böjning. Den får sin höga hållfasthet från det homogena limmade materialet.

Kerto® LVL  är tillverkad av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop för att skapa en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar.

Kerto® LVL -produkter är CE-märkta och certifierade av det finska forskningsinstitutet VTT, nr 184/03.

Läs mer

This is Metsä Wood