Close

Nytt hybridelement kombinerar trä och betong för en mer hållbar konstruktion


Eftersom byggbranschen står för 30 procent av världens koldioxidutsläpp är behovet av hållbara lösningar på marknaden akut. Metsä Wood har därför konstruerat ett hybridsandwichelement som består av betong och trä, vilket innebär att byggbolagen kan sänka sina koldioxidutsläpp utan att förändra sitt nuvarande sätt att bygga.

Tillsammans med sin samarbetspartner Lipa-Betoni har Metsä Wood tagit fram ett nytt  väggelement, som ska göra det lättare för byggföretag att gå över mot ett mer hållbart alternativ. Vi pratar om trä, närmare bestämt Metsä Woods Kerto LVL, som i det här fallet kombineras med betong till ett nytt hybridsandwichelement för väggkonstruktioner. 


Close

Nu finns det nya, landsspecifika kapacitetstabeller för lastbärande väggstommar av Kerto® LVL

De nya kapacitetstabellerna är utarbetade för preliminära dimensioneringar av stora skivor till vägg-, golv- och takkonstruktioner. De strukturella lösningarna baseras på Kerto® LVL Q-skivor. De tidigare publicerade spännviddstabellerna är i sin tur lämpliga för dimensionering av balk- och pelarkonstruktioner. Spännvidds- och kapacitetstabellerna kommer att lanseras stegvis med början i maj. Tabellerna för lastbärande väggstommar lanserades först.

”Spännvidds- och kapacitetstabellerna för Kerto® LVL-produkter är ett snabbt och enkelt verktyg för att hjälpa konstruktörer, tekniker och byggare. De hjälper till att optimera stommarna och effektiviserar konstruktionsarbetet. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av lösningar, som underlättar vid planeringen och dimensioneringen av arbetet”, säger Janne Heikkilä, Technical Customer Service Manager.


Close

Metsä-paviljong av trä uppförs i Tokyo

Metsä Pavilion

Metsä Group och Business Finland går samman och bygger en Metsä-paviljong av trä som ska användas i Tokyo under de olympiska spelen. Paviljongen kommer att byggas på den finska ambassadens område i Tokyos centrum. Granarna som växer i Jukka Heikkonens skog kommer att användas för att bygga Metsäs paviljong.

Hela byggnaden kommer att tillverkas av element av Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber). Paviljongen är ett exempel på innovativ arkitektur med utgångspunkt i industriellt tillverkade träelement. Paviljongen har konstruerats av den världsberömda finska arkitekten Pekka Helin från Helin & Co Architects.

Metsä-paviljongenhar konstruerats av ett finskt företag, AINS Group. Huvudsyftet var attskapa denna unika byggnad med så få delar som möjligt och att utnyttja Kerto LVL så effektivt som möjligt.

Träelementen tillverkas av elementfabriken Timberpoint, som ligger i Lovisa i Finland. Samverkan under de olika stadierna av planering och byggnation främjas också av industriell effektivitet. Eftersom elementfabriken har medverkat i planeringen redan från ett tidigt stadium har produktionen kunnat ske med högsta effektivitet.

Tack vare de prefabricerade Kerto LVL-elementens låga vikt kunde montering ske på endast 11 dagar. Jyrki Huttunen, VD för Puurakentajat Oy, ansvarade för att montera Metsä-paviljongen i Tokyo tillsammans med sitt team. Den japanska arkitekten Atsushi Ueda övervakade konstruktionen på plats. När Puurakentajat Oy var klara med att montera träkonstruktionerna var det dags för Uedas team att installera fönster och färdigställa inredningen och de synliga ytorna i paviljongen.

Close

Kontakter

 

Kerto® LVL, Plywood

Mats Blomberg
Country Manager, Sweden
Tel. +46 70 940 7578
Email: mats.blomberg[at]metsagroup.com

              

Håkan Arnebrant
Business Development Manager
Tel. +46 70 355 42 00
Email: hakan.arnebrant[at]metsagroup.com​

 

Produkter

  • Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Granplywood

    Spruce plywood
  • Björkplywood

    Birch plywood

Laminated veneer lumber Kerto® LVL

Laminated veneer lumber Kerto® LVL 

Få alla fördelar från trä och all styrka från kompositmaterial

Kerto®  är en LVL-produkt (Laminated veneer lumber) som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto® LVL är otroligt stark och dimensionsstabil och det finns ingen risk för vridning eller böjning. Den får sin höga hållfasthet från det homogena limmade materialet.

Kerto® LVL  är tillverkad av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop för att skapa en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar.

Kerto® LVL -produkter är CE-märkta och certifierade av det finska forskningsinstitutet VTT, nr 184/03.

Läs mer

This is Metsä Wood

Timber Academy