Innovative hybrid sandwich element

Innovative hybrid sandwich wall element

Read more

Close

Snabbt träbyggande i stadsmiljö är ett ansvarsfullt val

Bjorman-blog-contentdrawer

Runt om i världen flyttar människor in till städerna, vilket ökar behovet av byggande i stadsområden. Tillgången på mark är begränsad, vilket betyder att man tvingas bygga på små markplättar eller ovanpå befintliga byggnader. I tyska Bonn upptas till exempel 6,6 miljoner kvadratmeter landyta av bostadshus. Ungefär 27 procent av fastigheterna i detta område kan byggas på med flera våningar. Det innebär 20 000 nya lägenheter.

Träkonstruktioner är lösningen när gamla flerbostadshus ska byggas på med nya våningar, och när tillgången på mark är begränsad. Jussi Björman förklarar fördelarna med det lätta och klimatvänliga Kerto® LVL för byggnation.

Close

Nu finns det nya, landsspecifika kapacitetstabeller för lastbärande väggstommar av Kerto® LVL

De nya kapacitetstabellerna är utarbetade för preliminära dimensioneringar av stora skivor till vägg-, golv- och takkonstruktioner. De strukturella lösningarna baseras på Kerto® LVL Q-skivor. De tidigare publicerade spännviddstabellerna är i sin tur lämpliga för dimensionering av balk- och pelarkonstruktioner. Spännvidds- och kapacitetstabellerna kommer att lanseras stegvis med början i maj. Tabellerna för lastbärande väggstommar lanserades först.

”Spännvidds- och kapacitetstabellerna för Kerto® LVL-produkter är ett snabbt och enkelt verktyg för att hjälpa konstruktörer, tekniker och byggare. De hjälper till att optimera stommarna och effektiviserar konstruktionsarbetet. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av lösningar, som underlättar vid planeringen och dimensioneringen av arbetet”, säger Janne Heikkilä, Technical Customer Service Manager.


Close

Kontakter

 

Kerto® LVL, Plywood

Mats Blomberg
Country Manager, Sweden
Tel. +46 70 940 7578
Email: mats.blomberg[at]metsagroup.com

              

Håkan Arnebrant
Business Development Manager
Tel. +46 70 355 42 00
Email: hakan.arnebrant[at]metsagroup.com​

 

Produkter

  • Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Granplywood

    Spruce plywood
  • Björkplywood

    Birch plywood

Laminated veneer lumber Kerto® LVL

Laminated veneer lumber Kerto® LVL 

Få alla fördelar från trä och all styrka från kompositmaterial

Kerto®  är en LVL-produkt (Laminated veneer lumber) som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto® LVL är otroligt stark och dimensionsstabil och det finns ingen risk för vridning eller böjning. Den får sin höga hållfasthet från det homogena limmade materialet.

Kerto® LVL  är tillverkad av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop för att skapa en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar.

Kerto® LVL -produkter är CE-märkta och certifierade av det finska forskningsinstitutet VTT, nr 184/03.

Läs mer

This is Metsä Wood