Open Source Wood initiative

Open Source Wood

En öppen källa för att främja byggande i trä.

Ta del av initiativet!

Close

Grönt byggande och boende i Norge


Verksbyen, ett nytt grönt kvarter i Fredrikstad i Norge, visar framtiden inom hållbart boende. Som en del av projektet bygger Arca Nova Bolig fem femvåningshus med lägenheter i Capjon Park-området i Verskbyen. Byggnaderna består av Metsä Woods Kerto® LVL-produkter (laminated veneer lumber), vilket gör byggandet snabbt, lätt och grönt.

Verksbyen kommer att bli hem för 5 000 personer under de kommande 10 åren. Målet är att bli Norges mest innovativa husprojekt.
Close

Metsä-paviljong av trä uppförs i Tokyo under de olympiska spelen 2020

Elegant Metsä-paviljong

Metsä Group och Business Finland går samman och bygger en Metsä-paviljong av trä som ska användas i Tokyo under de olympiska spelen. Paviljongen kommer att byggas på den finska ambassadens område i Tokyos centrum. Granarna som växer i Jukka Heikkonens skog kommer att användas för att bygga Metsäs paviljong.

Hela byggnaden kommer att tillverkas av element av Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber). Paviljongen är ett exempel på innovativ arkitektur med utgångspunkt i industriellt tillverkade träelement. Paviljongen har konstruerats av den världsberömda finska arkitekten Pekka Helin från Helin & Co Architects.

Close

Kontakter

​METSÄ WOOD

World Trade Center Malmö
Jungmansgatan 12
SE-211 19 Malmö, Sweden

Mats Blomberg
Tel. +46 (0) 70 940 7578
Email: mats.blomberg[at]metsagroup.com

Kerto® LVL, Plywood

Mats Blomberg
Tel. +46 70 940 7578
Email: mats.blomberg[at]metsagroup.com


Håkan Arnebrant
Tel. +46 70 355 42 00
Email: hakan.arnebrant[at]metsagroup.com​

Nordic Timber

Ville Valio
Tel. +358 40 532 1554
Email: ville.valio[at]metsagroup.com

 

Close

I Cranleigh Schools nya byggnad kombineras stålramen med träelement

Cranleigh School i Surrey i Storbritannien grundades 1865. Som en del av den historiska skolans arbete med att utveckla sin campus, har två gamla byggnader renoverats och byggts om till van Hasselt Centre, som är en ny byggnad med undervisningsutrymmen och ett café.

Centret byggdes som en hybridkonstruktion bestående av en stålram med tak- och golvelement av trä. Metsä Woods Kerto® LVL-produkter (laminated veneer lumber) användes till de prefabricerade träelementen.
Close

Klokare och mer hållbart byggande med träprodukter

I takt med att byggsektorn globalt fortsätter att förbruka cirka en tredjedel av planetens redan begränsade resurser blir övergången till mer slutna materialcykler allt viktigare. Metsä Wood ökar medvetenheten om att bygga med trä eftersom det möjliggör de nödvändiga förändringarna för hållbart byggande.

Produkter

  • Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Granplywood

    Spruce plywood
  • Björkplywood

    Birch plywood

Laminated veneer lumber Kerto® LVL

Laminated veneer lumber Kerto® LVL 

Få alla fördelar från trä och all styrka från kompositmaterial

Kerto®  är en LVL-produkt (Laminated veneer lumber) som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto® LVL är otroligt stark och dimensionsstabil och det finns ingen risk för vridning eller böjning. Den får sin höga hållfasthet från det homogena limmade materialet.

Kerto® LVL  är tillverkad av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop för att skapa en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar.

Kerto® LVL -produkter är CE-märkta och certifierade av det finska forskningsinstitutet VTT, nr 184/03.

Läs mer

This is Metsä Wood