• Kerto® LVL

  Kerto® LVL laminated veneer lumber
 • Granplywood

  Spruce plywood
 • Björkplywood

  Birch plywood

Spruce FireResist: Brandtekniska plywood

Metsä Wood Spruce Ply FireResist

Metsä Wood SpruceFireResist

Metsä Wood Spruce FireResist är en ytimpregnerad plywoodskiva med förbättrade brandtekniska egenskaper. Spruce FireResist har provats enligt SS-EN 13501-1 och uppfyller högsta möjliga brandtekniska klass för träbaserade skivor (klass B).

Spruce FireResist passar för användning i vägg- och innertakskonstruktioner. Spruce FireResist kan även användas som golvskiva.

DE FRÄMSTA ANVÄNDNINGSOMRÅDENA ÄR:

 • Vägg-, innertak och golvkonstruktinoer där krav ställs på brandteknisk klass (exempelvis offentliga lokaler, teknikutrymmen och garage)
 • Innerväggar
 • Passar även för lastbärande och stomstabiliserande konstruktioner

STÖRSTA FÖRDELARNA MED METSÄ WOOD SPRUCE PLYWOOD MED FÖRBÄTTRADE BRANDTEKNISKA EGENSKAPER:

 • Förbättrad brandsäkerhet
 • Brandteknisk klass B
  • Väldigt begränsad brandspridning
  • Minskat behov av brandskyddande skivinklädnad
  • Möjliggör lastbärande skivkonstruktioner
 • CE-märkta
 • Kvalitetskontrollerad tillverkningsprocess 
 • Stark och styv skiva med lätt vikt
 • Lätt att bearbeta och montera med vanliga träverktyg och fästdon
  • Skivorna är slaghållfasta
  • Bra underlag för  infästningar

Spruce FireResist - med förbättrade brandtekniska egenskaper

 Metsä Wood Spruce FireResist är en ytimpregnerad plywoodskiva med förbättrade brandtekniska egenskaper. Spruce Fireresist behåller sitt utseende och är beständig i torra miljöer inomhus. Avsedd för användning i miljöer inomhus i klimatklass 1 (SS-EN 1995-1-1).

Spruce FireResist innehåller inga tungmetaller, bor eller halogenföreningar. Skivorna innehåller ingenting som klassas som farligt avfall och de är klassade som biobränsle. Skivorna kan målas med de flesta lösningsmedelbaserade färger och fernissa. Det rekommenderas att stämma av med färgtillverkaren för kompatibilitet.. 

Spruce Ply FireResist