• Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Granplywood

    Spruce plywood
  • Björkplywood

    Birch plywood

Spruce Ergo Wall

Ergo Wall granplywood

Väggskiva i ergonomiskt format

Metsä Wood Spruce Ergo Wall väggskiva i ergonomiskt format med fals på långsidorna för enkel, snabb och ergonomisk montering bakom gips. Skivorna kan monteras med skivorna stående eller liggande. Vid stående montering ska underliggande regelkonstruktion vara monterad med centrumavstånd 600 mm. Vid liggande montering är regelavståndet inte lika avgörande, dessutom erhålls en enkel anpassning vid olika takhöjd. Skivorna ska skruvas med genomgående skruv i falsen.

Format

Spruce Ergo Wall har ett format 2440 x 618 mm där den effektiva täckande bredden blir 598 mm. Det första måttet anger fanerskiktets fiberriktning. Skivans tjocklek är 12, 15 eller 18 mm.