• Kerto® LVL

  Kerto® LVL laminated veneer lumber
 • Granplywood

  Spruce plywood
 • Björkplywood

  Birch plywood

Spruce MouldGuard: Skydd mot mögel

Metsä Wood Spruce MouldGuard

Skydd mot mögel

Metsä Wood Spruce MouldGuard (Metsä Wood Takplywood) är en ytimpregnerad plywoodskiva som minskar risken för mögeltillväxt betydligt jämfört med obehandlade plywoodskivor.

Det finns alltid en risk för mögelpåväxt på obehandlade ytor av trä när de utsätts för hög relativ fuktighet eller placeras i ouppvärmda utrymmen med hög luftfuktighet och kondens kan uppstå. I applikationer som underlagstak rekommenderar Metsä Wood användning av Metsä Wood Spruce MouldGuard plywood.

Spruce MouldGuard har en färdig yta som kan användas i fuktiga miljöer. Skivorna har ljusbrun yta som kan målass med vanlig färg, lack och fernissa avsedd för underlag av trä. Det rekommenderas att stämma av med färgtillverkaren för kompatibilitet.

Spruce MouldGuard uppfyller kriterierna för emissionsklass M1 och formaldehydavgivningen är långt under kraven för klass E1. Skivornas ytbehandling har ingen inverkan på fästdons rostskydd. Direkt kontakt med livsmedel, djurfoder eller liknande ska undvikas.

Ytan hos Spruce MouldGuard är impregnerad vid fabrik med träskyddsmedel. Spridningen av träskyddsmedlet mäts och kontrolleras så att tillsatt mängd kan garanteras. Spruce MouldGuard tredjepartkontrolleras vid tillverkningslinjen.

Största fördelarna med Metsä Wood Spruce MouldGuard:

 • MouldGuard-behandling ger upp till ‒5 gånger förbättrat skydd mot mögel och blånad jämfört med obehandlade skivor
 • Ytan är färdig att använda vilket spar tid på byggarbetsplats
 • Skivorna kan målas på samma sätt som vanlig granplywood
 • Spillmaterial är klassat som biobränsle, vilket betyder att de kan energiutvinnas i förbränningsanläggning 
  • På grund av träskyddsmedlet behöver förbränningsförhållanden stämmas av med aktuell avfallsförbränningsanläggning