• Kerto® LVL

  Kerto® LVL laminated veneer lumber
 • Granplywood

  Spruce plywood
 • Björkplywood

  Birch plywood

Spruce WeatherGuard: Granplywood med hydrofob yta

Metsä Wood Spruce Ply WeatherGuard

Granplywood med hydrofob yta

​​Metsä Wood Spruce WeatherGuard är en skiva av granplywood med hydrofob yta. Ytan stöter ifrån regnvatten och minskar därmed mängden vatten som absorberas av skivan under byggtid. Skivan kan därmed andas för att avge eventuell byggfukt.

Under byggtiden blir byggmaterial ofta blött på grund av regn. En viss mängd fukt kan förväntas på ett normalt bygge och det är viktigt att ge träbaserade komponenter tid för att torka innan de monteras i byggkonstruktionen. Annars kan fuktinnehållet leda till mögeltillväxt. Vid en bra produktionsplanering ska väderskydd alltid övervägas för att skydda fuktkänsligt byggmaterial mot regn.

Största fördelarna med Metsä Wood Spruce WeatherGuard vid montering på byggarbetsplats:

 • Minskar fuktabsorption och svällning

  • Upp till 60 % minskad vattenuppsugning vid regn

  • Bättre dimensionsstabilitet leder till förbättrade monteringstoleranser

  • Kortare uttorkningstid leder till snabbare byggtid och energibesparing

  • Minskad risk för skador orsakade av fuktiga konstruktioner

 • Den hydrofoba ytan skyddar produkten tillfälligt från regn under byggtiden

  • Ytbehandlingen förhindrar inte att byggfukt avges

 • WeatherGuard behandling påverkar inte skivans hållfasthetsegenskaper, halkskydd, brandskydd eller fästdons rostskydd jämfört med obehandlad granplywood.