• Kerto® LVL

    Kerto® LVL laminated veneer lumber
  • Granplywood

    Spruce plywood
  • Björkplywood

    Birch plywood

Takplywood

Takplywood

​Metsä Wood Takmanual – Hur man använder antimögelbehandlad plywood som underlagstak

Metsä wood har reviderat takmanualen om hur man använder och kan dra nytta av plywoodens fördelar som underlagstak för både privatpersoner och proffs.

Manualen är helt anpassad till den svenska byggmarknaden och användningsområdet underlagstak. Det är en utmärkt vägledning både för nybyggnation och ROT. Manualen ger detaljerade beskrivningar för olika taktyper samt ger en enkel vägledning att välja rätt plywoodtjocklek beroende av snö- och vindlaster. Manualen innehåller beräkningsexempel på vilken stabilisering som man får av skivverkan. I manualen finns också instruktioner gällande håltagning, överhäng och infästningar.

Ladda ner Takmanualen